Rozhovor s riaditeľom marketingu Liborom Sedláčkom v januári 2020

Marketing býva často zamieňaný s propagáciou. To sú však iba čiastkové stavebné prvky marketingu. Marketing je proces riadenia, rozsiahly komplex činností, vďaka ktorým možno dosiahnuť ako plnenie cieľov dodávateľskej firmy, tak aj uspokojenie potrieb jeho odberateľov. Procesom poznávania, predvídania, ovplyvňovania aj uspokojovania požiadaviek zákazníkov sa u nás zaoberá marketingový riaditeľ Libor Sedláček spoločne so svojím tímom.

Libor, premýšľali ste niekedy nad tým, prečo ste práve Vy ako jediný z troch súrodencov pripravovali prvé letáky s tovarom našej spoločnosti, zostavovali prvý veľký katalóg, definovali naše webové stránky, spúšťali e-shop?
Nepoznal som nikoho, kto by otecka okrem rodiny v začiatkoch skutočne podporil, a tak som nastúpil ja, aby som sa stal prvým zamestnancom a prirobil mu ďalšiu vrásku na čele. Bol som blázon, že som k nemu chcel ísť, a on ešte väčší, keď ma prijal. No, ale bol som tam, a tak som začal tým, čo bolo najjednoduchšie. Hľadaním zákazníkov na prebaloch výrobkov. Chcel som pomôcť tej mini firme zastrčenej kdesi v kúte Moravského Slovácka.

Čím ste presvedčil finančného riaditeľa, zakladateľa firmy a vlastného otca v jednej osobe, že dozrel čas na založenie marketingového oddelenia, ktoré chcete riadiť?
Predstavte si, že podnikáte v malom mestečku a máte taký produkt, službu, obsluhu, že zákazník si tovar ani inde kúpiť nechce. Lenže potom príde iná firma s podobnými, pokojne ani nie tak dobrými službami a len vďaka tomu, že je bližšie pri ceste a ľahšie sa tam parkuje, vám začnú ubúdať zákazníci. Takúto situáciu musíte vyriešiť. Nie tým, že ešte zlepšíte svoje služby. Ale že o sebe a svojej jedinečnosti dáte vedieť tým, o ktorých stojíte, pretože ich požiadavky s vašou ponukou ladia. Myslím, že tento princíp otecko pochopil a dal mi príležitosť. V podstate sa ale nebavíme len o mestečku, ale o celej našej republike.

Gumex riaditeľ marketingu

Čo Vy osobne považujete za hlavné poslanie nášho marketingového oddelenia?

Každá firma má vždy nejaký motor. Obvykle ide o človeka, ktorý je trošku „uletený“. Keď je na jednom mieste takých ľudí viac a dokážu sa zhodnúť a presadiť svoje myšlienky zvnútra von, je na svete pohon, ktorý má naozaj veľkú silu. Naším poslaním je teda dávať energiu našim kolegom aj v ostatných oddeleniach a zároveň podporiť u zákazníkov chuť s nami spolupracovať.

Kam ste sa rozhodli marketingové oddelenie umiestniť a aké má väzby na ostatné oddelenia?
Ak potrebujete vnímať potrebu zákazníkov, musíte byť blízko obchodu. A ak chcete o tom, čo sa deje vo vnútri firmy, informovať aj vonkajšie okolie, potom je potrebné byť blízko tých oddelení, ktoré sú práve v styku so zákazníkom. Snažím sa, aby naša firma bola marketingovo riadená. Ale nie je to o direktíve, ale počúvaní a zapálení iskier nadšenia v ľuďoch všetkých oddelení.

Ktorá je podľa Vás tá najdôležitejšia vlastnosť a schopnosť riaditeľa marketingu?
Držím sa jednoduchého princípu: MY je viac než ja. V praxi to znamená: odhoď ego, načúvaj, drž sa dlhodobej vízie, teda nepodľahni momentálnym náladám, inšpiruj sa v iných odboroch, neboj sa rozhodnúť.

Myslíte si, že všetky médiá, ktorá v marketingu využívame (firemný časopis, webové stránky, zákaznícku linku, Facebook, blog, e-mailing, veľtrhy), dostatočne upútavajú pozornosť na našu firmu a že máme dobrú značku?
Keby som si to nemyslel, poprel by som všetku našu prácu. Iste, neurobíme všetko na jednotku, ale kto áno? Značka je vždy spojená s nejakou emóciou. Ak by som mal vyjadriť emóciu väčšiny našich zákazníkov podľa hodnoty, ktorú oznamujú do našich dotazníkov, v ktorých sa pýtame na spokojnosť s našimi výrobkami a službami, vnímam ju niekde na úrovni silný záujem a u niektorých dokonca nadšenie.

Čím vlastne môže v súčasnosti dodávateľ svojho zákazníka maximálne uspokojiť?
Výborný produkt ani služba sa dnes bez účinne fungujúcej predajnej platformy nezaobíde. Takže sa domnievam, že ideálnou kombináciou sú skvelé služby dostupné s minimálnym počtom klikov na internete. A v neposlednom rade je to osobné poradenstvo na profesionálnej úrovni a rýchla logistika.

Môžete prezradiť, v čom Vy sám vidíte odlišnosť našej firmy od konkurencie?
Nechcem byť nudný, ale musím zopakovať naše firemné hodnoty, do ktorých sme si sami dorástli: poctivosť - systém a poriadok - a neustály vývoj. Na strojárskom veľtrhu mi jeden pán povedal: Páči sa mi na vás, že to máte zmáknuté od začiatku do konca. "A to je to naše odlíšenie od konkurencie.

Ak chce podnikateľ rast, musí investovať. A to nielen čas, ale aj peniaze a neúspechy. Keď sa obzriete späť, nájdete v histórii marketingu našej firmy aj také rozhodnutie, ktoré by ste už nikdy nezopakovali?
V začiatkoch boli naša neadekvátne rozhodnutia spôsobené nesprávnym použitím alebo nefunkčnými softvérami. Spomínam aj na svoj zmazaný katalóg, ktorý som potom dorábal ešte po nociach. V novšej dobe to bolo zase rozhodnutie zakomponovať nevhodný CRM softvér k existujúcemu softvéru. Ale poznáte ma, nebo je modré, aj keď sú na ňom mraky, len je potrebné chvíľku počkať, než ich vetrík rozfúka ...

Ste s otcom, bratom a sestrou jedinými vlastníkmi našej firmy. Rozhodovanie o podnikateľských krokoch len v rámci jednej rodiny má svoje plusy, ale aj úskalia. Čo vás všetkých zhodne pozitívne nabíja?
Rodina je strašne veľa, na akejkoľvek úrovni. Naši rodičia nám dali do vienka nezávidieť si, vždy nás nútili pomáhať a v rámci možností boli štedrí, aj keď sme boli tí obyčajní "Sedláčci" z paneláku. Spája nás to, že sme každý iný a zároveň vzývame rovnakej hodnoty, o ktorých som sa už zmienil. Áno, to je dôležité povedať, že to sú predovšetkým naše osobné ľudské hodnoty, ktoré sa prepisujú do života celej firmy.

Ešte ste nespomenuli tie úskalia ... Nerád ľuďom ubližujem alebo zhadzujem ich názor či nápad, pretože na ten má právo každý. Preto pre mňa bolo niekedy dosť ťažké hovoriť svojmu okoliu svoju mienku naozaj úplne na rovinu. Našťastie už to nie je také bolestivé, pretože som si prestal domýšľať, čo nato tá druhá strana povie. Je v tom síce pramálo diplomacie, ale tona úľavy. Je to pre mňa vlastne ďalšia úroveň poctivosti k sebe aj k druhým, aj keď to niekedy nie je ani pre jednu stranu komfortné.

Gumex majitelia rodinnej firmy

Nepomýšľali ste niekedy ako spoluvlastník firmy, že by bolo ľahšie svoj podiel predať a venovať sa úplne iným aktivitám? Každý človek sa vyvíja v čase, a tak máte v súčasnosti pravdepodobne odlišné životné i pracovné priority v porovnaní s dobou, kedy ste ako v obore neskúsený mladík do rodinnej firmy v roku 1994 vstupovali…
Šťastie je pre mňa spojené s výsledkom nejakej práce, respektíve aktivity či učenia. Stále prichádzajú nové výzvy, hadice i tesnenia sú našťastie stále potrebné, takže zatiaľ nevidím žiadny dôvod na to vymeniť jednu firmu za inú. Samozrejme v ťažkých chvíľach by človek najradšej "práskl do bot", ale keď sa vám z veľkého servisu riadu rozbije jeden hrnček, tiež nenecháte črepy na zemi a nezmiznem inam ...

Čo Vás po toľkých rokoch strávených nad grafmi, tabuľkami, víziami cieľov aj revíziami plánov na marketingu ešte stále fascinuje?
Ľudia!

Libor Sedláček
Vyštudoval strednú odbornú strojárenskou školu. V Gumexe pracuje od roku 1994 - najprv ako skladník, vodič, potom nákupca, predajca, v posledných viac ako 12 rokoch na pozícii marketingového riaditeľa. S manželkou Renáta vychovávajú tri deti: dcéru (19 rokov) a synov (17 a 8 rokov). Zaujíma sa o šport, literatúru, štúdium cudzích jazykov, divadlo, modelárstvo, varenie ... a ľudí.

Marketing býva často zamieňaný s propagáciou. To sú však iba čiastkové stavebné prvky marketingu. Marketing je proces riadenia, rozsiahly komplex činností, vďaka ktorým možno dosiahnuť ako plnenie cieľov dodávateľskej firmy, tak aj uspokojenie potrieb jeho odberateľov. Procesom poznávania, predvídania, ovplyvňovania aj uspokojovania požiadaviek zákazníkov sa u nás zaoberá marketingový riaditeľ Libor Sedláček spoločne so svojím tímom.

Libor, premýšľali ste niekedy nad tým, prečo ste práve Vy ako jediný z troch súrodencov pripravovali prvé letáky s tovarom našej spoločnosti, zostavovali prvý veľký katalóg, definovali naše webové stránky, spúšťali e-shop?
Nepoznal som nikoho, kto by otecka okrem rodiny v začiatkoch skutočne podporil, a tak som nastúpil ja, aby som sa stal prvým zamestnancom a prirobil mu ďalšiu vrásku na čele. Bol som blázon, že som k nemu chcel ísť, a on ešte väčší, keď ma prijal. No, ale bol som tam, a tak som začal tým, čo bolo najjednoduchšie. Hľadaním zákazníkov na prebaloch výrobkov. Chcel som pomôcť tej mini firme zastrčenej kdesi v kúte Moravského Slovácka.

Čím ste presvedčil finančného riaditeľa, zakladateľa firmy a vlastného otca v jednej osobe, že dozrel čas na založenie marketingového oddelenia, ktoré chcete riadiť?
Predstavte si, že podnikáte v malom mestečku a máte taký produkt, službu, obsluhu, že zákazník si tovar ani inde kúpiť nechce. Lenže potom príde iná firma s podobnými, pokojne ani nie tak dobrými službami a len vďaka tomu, že je bližšie pri ceste a ľahšie sa tam parkuje, vám začnú ubúdať zákazníci. Takúto situáciu musíte vyriešiť. Nie tým, že ešte zlepšíte svoje služby. Ale že o sebe a svojej jedinečnosti dáte vedieť tým, o ktorých stojíte, pretože ich požiadavky s vašou ponukou ladia. Myslím, že tento princíp otecko pochopil a dal mi príležitosť. V podstate sa ale nebavíme len o mestečku, ale o celej našej republike.Čo Vy osobne považujete za hlavné poslanie nášho marketingového oddelenia?

Každá firma má vždy nejaký motor. Obvykle ide o človeka, ktorý je trošku „uletený“. Keď je na jednom mieste takých ľudí viac a dokážu sa zhodnúť a presadiť svoje myšlienky zvnútra von, je na svete pohon, ktorý má naozaj veľkú silu. Naším poslaním je teda dávať energiu našim kolegom aj v ostatných oddeleniach a zároveň podporiť u zákazníkov chuť s nami spolupracovať.

Kam ste sa rozhodli marketingové oddelenie umiestniť a aké má väzby na ostatné oddelenia?
Ak potrebujete vnímať potrebu zákazníkov, musíte byť blízko obchodu. A ak chcete o tom, čo sa deje vo vnútri firmy, informovať aj vonkajšie okolie, potom je potrebné byť blízko tých oddelení, ktoré sú práve v styku so zákazníkom. Snažím sa, aby naša firma bola marketingovo riadená. Ale nie je to o direktíve, ale počúvaní a zapálení iskier nadšenia v ľuďoch všetkých oddelení.

Ktorá je podľa Vás tá najdôležitejšia vlastnosť a schopnosť riaditeľa marketingu?
Držím sa jednoduchého princípu: MY je viac než ja. V praxi to znamená: odhoď ego, načúvaj, drž sa dlhodobej vízie, teda nepodľahni momentálnym náladám, inšpiruj sa v iných odboroch, neboj sa rozhodnúť.

Myslíte si, že všetky médiá, ktorá v marketingu využívame (firemný časopis, webové stránky, zákaznícku linku, Facebook, blog, e-mailing, veľtrhy), dostatočne upútavajú pozornosť na našu firmu a že máme dobrú značku?
Keby som si to nemyslel, poprel by som všetku našu prácu. Iste, neurobíme všetko na jednotku, ale kto áno? Značka je vždy spojená s nejakou emóciou. Ak by som mal vyjadriť emóciu väčšiny našich zákazníkov podľa hodnoty, ktorú oznamujú do našich dotazníkov, v ktorých sa pýtame na spokojnosť s našimi výrobkami a službami, vnímam ju niekde na úrovni silný záujem a u niektorých dokonca nadšenie.

Čím vlastne môže v súčasnosti dodávateľ svojho zákazníka maximálne uspokojiť?
Výborný produkt ani služba sa dnes bez účinne fungujúcej predajnej platformy nezaobíde. Takže sa domnievam, že ideálnou kombináciou sú skvelé služby dostupné s minimálnym počtom klikov na internete. A v neposlednom rade je to osobné poradenstvo na profesionálnej úrovni a rýchla logistika.

Môžete prezradiť, v čom Vy sám vidíte odlišnosť našej firmy od konkurencie?
Nechcem byť nudný, ale musím zopakovať naše firemné hodnoty, do ktorých sme si sami dorástli: poctivosť - systém a poriadok - a neustály vývoj. Na strojárskom veľtrhu mi jeden pán povedal: Páči sa mi na vás, že to máte zmáknuté od začiatku do konca. "A to je to naše odlíšenie od konkurencie.

Ak chce podnikateľ rast, musí investovať. A to nielen čas, ale aj peniaze a neúspechy. Keď sa obzriete späť, nájdete v histórii marketingu našej firmy aj také rozhodnutie, ktoré by ste už nikdy nezopakovali?
V začiatkoch boli naša neadekvátne rozhodnutia spôsobené nesprávnym použitím alebo nefunkčnými softvérami. Spomínam aj na svoj zmazaný katalóg, ktorý som potom dorábal ešte po nociach. V novšej dobe to bolo zase rozhodnutie zakomponovať nevhodný CRM softvér k existujúcemu softvéru. Ale poznáte ma, nebo je modré, aj keď sú na ňom mraky, len je potrebné chvíľku počkať, než ich vetrík rozfúka ...

Ste s otcom, bratom a sestrou jedinými vlastníkmi našej firmy. Rozhodovanie o podnikateľských krokoch len v rámci jednej rodiny má svoje plusy, ale aj úskalia. Čo vás všetkých zhodne pozitívne nabíja?
Rodina je strašne veľa, na akejkoľvek úrovni. Naši rodičia nám dali do vienka nezávidieť si, vždy nás nútili pomáhať a v rámci možností boli štedrí, aj keď sme boli tí obyčajní "Sedláčci" z paneláku. Spája nás to, že sme každý iný a zároveň vzývame rovnakej hodnoty, o ktorých som sa už zmienil. Áno, to je dôležité povedať, že to sú predovšetkým naše osobné ľudské hodnoty, ktoré sa prepisujú do života celej firmy.

Ešte ste nespomenuli tie úskalia ... Nerád ľuďom ubližujem alebo zhadzujem ich názor či nápad, pretože na ten má právo každý. Preto pre mňa bolo niekedy dosť ťažké hovoriť svojmu okoliu svoju mienku naozaj úplne na rovinu. Našťastie už to nie je také bolestivé, pretože som si prestal domýšľať, čo nato tá druhá strana povie. Je v tom síce pramálo diplomacie, ale tona úľavy. Je to pre mňa vlastne ďalšia úroveň poctivosti k sebe aj k druhým, aj keď to niekedy nie je ani pre jednu stranu komfortné.

Nepomýšľali ste niekedy ako spoluvlastník firmy, že by bolo ľahšie svoj podiel predať a venovať sa úplne iným aktivitám? Každý človek sa vyvíja v čase, a tak máte v súčasnosti pravdepodobne odlišné životné i pracovné priority v porovnaní s dobou, kedy ste ako v obore neskúsený mladík do rodinnej firmy v roku 1994 vstupovali…
Šťastie je pre mňa spojené s výsledkom nejakej práce, respektíve aktivity či učenia. Stále prichádzajú nové výzvy, hadice i tesnenia sú našťastie stále potrebné, takže zatiaľ nevidím žiadny dôvod na to vymeniť jednu firmu za inú. Samozrejme v ťažkých chvíľach by človek najradšej "práskl do bot", ale keď sa vám z veľkého servisu riadu rozbije jeden hrnček, tiež nenecháte črepy na zemi a nezmiznem inam ...

Čo Vás po toľkých rokoch strávených nad grafmi, tabuľkami, víziami cieľov aj revíziami plánov na marketingu ešte stále fascinuje?
Ľudia!

Libor Sedláček
Vyštudoval strednú odbornú strojárenskou školu. V Gumexe pracuje od roku 1994 - najprv ako skladník, vodič, potom nákupca, predajca, v posledných viac ako 12 rokoch na pozícii marketingového riaditeľa. S manželkou Renáta vychovávajú tri deti: dcéru (19 rokov) a synov (17 a 8 rokov). Zaujíma sa o šport, literatúru, štúdium cudzích jazykov, divadlo, modelárstvo, varenie ... a ľudí.

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?