Rozhovor s personálnou riaditeľkou Janou Lagovou - z marca 2020

Ako sa môže uchádzač o prácu najlepšie pripraviť na vstupný pohovor? Na aké typy ľudí smeruje svoju pozornosť Jana Lagová, MBA, personálna riaditeľka našej firmy? Prečo odkazuje všetkým, ktorí sa práve rozhodujú zmeniť zamestnanie: „Nebojte sa na seba upozorniť a odlíšiť sa!“?

Jana, ako obvykle prebiehajú personálne pohovory v našej firme?
Je to spravidla hodinová príjemná schôdzka s personalistom a nadriadeným (šéfom oddelenia obsadzovaného miesta). Cieľom je, aby sme všetci traja, uchádzač o pracovné miesto, personalista aj manažér, spoločne posúdili, či pozície uchádzačovi sedia. Často o tom na rovinu diskutujeme aj priamo počas pohovoru. Keď v ňom nevidíme vhodného kandidáta, oznámime mu to, ale niekedy nám to povie aj on sám. Tým je možné prejaviť úctu k druhej osobe, šetriť čas aj emócie. Aj my sme zvyknutí na odmietnutie a rešpektujeme ho. Musíme sa držať vopred stanoveného rozpočtu na mzdu, lenže aj žiadateľ o prácu má pre svoje očakávania svoje dôvody, o ktorých nechce alebo nemôže hovoriť. Takže sa jedná hlavne o hľadanie spoločného naplnenia prianí a potrieb ako pre firmu, tak aj pre našich kandidátov.

Máš nejaký tip, ako sa dostatočne pripraviť na pohovor?
Uchádzač by si mal prejsť naše webové stránky, vedieť, s akými produktami pracujeme. Ak sa na web nepozrie, je to prejav jeho nezáujmu - a to aj napriek tomu, že veľa informácií o firme sa dozvie už v samotnom inzeráte. Sama prechádzam webové stránky posledných dvoch zamestnávateľov našich kandidátov, aby som bola počas pohovoru „v obraze“ a zrýchlila tým schôdzku a mala reálnejšiu predstavu. Ak sa s kandidátom pri telefonáte dohodneme na vyplnení vstupných e-dotazníkov, očakávame, že dohodu dodrží. Ak tomu tak nie je, hľadáme ďalej.

Si pri pohovoroch prítomná osobne?
Čo sa týka samotnej realizácie schôdzok, pohovory osobne vediem - pre pobočky som pripojená online, takže som so žiadateľom v kontakte prostredníctvom video hovoru a súčasne je prítomný aj vedúci príslušného oddelenia. Prejdeme spoločne jeho motiváciu k práci v Gumexe, doterajšie zamestnanie, dôvody odchodu z predchádzajúceho zamestnania aj mzdu, preberieme jeho pracovné skúsenosti. Spoznám, keď narazíme na spomienky, ku ktorým sa už nechce vracať a je to pre neho uzavretá kapitola. Po stručnom objasnení túto tému opúšťame.

Akú výpovednú hodnotu má pre teba táto spoločná schôdzka?
Predovšetkým sa zaujímame o stabilitu kandidáta, jeho zodpovednosť a dosiahnuté výsledky. Ale snažíme sa tiež odhadnúť aj charakter a hľadáme "normálnych" ľudí, teda tých, s ktorými bude ľahké vychádzať. Myslíme pri tom na kolektív celého oddelenia. Vždy si predstavím všetkych existujúcich členov a pýtam sa, ako táto osoba medzi nich zapadne.

S akými chybami uchádzačov sa stretávaš najčastejšie?
Nepozornosť pri samotnom čítaní inzerátu. Nesprávne zostavený alebo úplne neaktualizovaný životopis. Veľmi často sú tiež vidieť skutočne nevhodné fotky. Ak pracovný pomer skončil alebo som evidovaný/a na úrade práce, je fér to napísať. Navyše sa tým mení aj možnosť nástupu, tak prečo to tajiť? Dnešná doba je taká rýchla, že to, čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Neraz sa mi stalo, že som volala uchádzačom jeden deň po doručení ich životopisu a dozvedela som sa, že už nastúpili do novej práce. Znamená to, že ľudia skúšajú a oslovujú firmy do poslednej chvíle pred podpisom pracovnej zmluvy. A niekedy bohužiaľ aj po podpise, keď už sú v skúšobnej dobe.

Máš konkrétnu radu pre uchádzačov, čo by naopak životopis mal určite obsahovať?
Pre nás je naozaj dôležitý aktuálny, maximálne dvojstranový životopis. Pod hlavičku s osobnými údajmi a vzdelaním patrí posledné alebo súčasné zamestnanie. Smerom nižšie treba uviesť predchádzajúceho zamestnávateľa a rozhodne pridať aj koníčky. Behom minúty si tak personalista urobí obrázok a prvotne posúdi, či kandidáta zaradí do užšieho kola, alebo ihneď vyradí. Celkovému dojmu pomáha aj dobre zvolená fotka a grafika. V spleti dokumentov sú farby vítané. Nebojte sa na seba upozorniť a odlíšiť sa! Dôležitý je pre mňa aj motivačný list. Spoznám, či má uchádzač/ka o prácu u nás skutočný záujem. Tiež dokážem posúdiť, či vhodne zdôraznil/a svoje schopnosti a predpoklady.

Čím sa vlastne naša firma odlišuje od ostatných?
Nákupca aj naši špecialisti predaja musia zvládnuť široký sortiment produktov, to chce dobrú pamäť, pracovitosť a „ťah na bránku“, ale hlavne zodpovednosť. U nás sa nikto "nezašije", práca každého z nás je vidieť a musí byť urobená dobre a rýchlo. A to nie je len tak. Rada by som tiež spomenula, že ctíme voľný čas zamestnancov. Nikoho neúkolujeme mimo pracovnú dobu, takže naši zamestnanci sa po práci môžu bez stresu venovať sebe aj svojej rodine.

Ešte späť k životopisu - prečo je podľa teba tak dôležité uvádzať v ňom aj koníčky?
Táto časť životopisu pomôže jednak k vytvoreniu celkového profilu kandidáta, jednak nám pomáha aj pri konverzácii pri pohovore. Uvoľní sa atmosféra a vďaka tomu môžeme tému málinko rozviesť. Často narazíme na podstatné súvislosti, ktoré kandidát predtým nemal priestor uviesť. Keď človek hovorí o tom, čo má rád, rozžiari sa, prejaví svoj zápal, vášeň, silu. A niekedy sa aj zasmejeme, čo prospieva pozitívnej atmosfére a vzájomnému porozumeniu. Je naozaj veľký rozdiel medzi tým, keď niekto rybárči, je motorkár alebo je spevák deathmetalovej kapely či pestuje a vyrába víno. Nikdy to neposudzujeme, máme zamestnancov so všetkými menovanými koníčkami a mám ich rada všetky rovnako. Tento prístup k výberu nového zamestnanca nám pomáha vytvoriť skvelo fungujúce tímy. Vzájomne sa tak obohacujeme.

Má GUMEX stále dosť uchádzačov o prácu v našej firme?
Áno, má. Ide ale o to, ako veľmi sú vhodní práve pre inzerované pozície. Často sa uchádzači hlásia na voľné pozície, ale nerešpektujú zverejnené požiadavky a proste to skúšajú (resp. svoju odvahu a našu trpezlivosť). Všetkým kandidátom musíme odpovedať a životopisy spracovávame postupne. Keďže pracujeme s kolegyňou Zuzkou teraz už pre 8 pobočiek, máme obmedzený čas a našu prácu si musíme rozdeľovať medzi nutnú a zákonnú administratívu a nábor. Je to vážne fuška.

Čo ti najviac pomáha pri nábore?
Všeobecne teraz všetci hovoríme, že nie sú ľudia. Ale ľudia sú. Len už majú svoje zamestnanie, a keď sú spokojní, nemajú dôvod na zmenu. O to ťažšie je týchto zamestnaných ľudí osloviť. Preto nám veľmi pomáha odporúčanie našich zamestnancov, najviac osobné, ale aj prostredníctvom aplikácie ATMOSKOP. Pomocou niekoľkých bodov reálne zhodnotí nás ako svojho zamestnávateľa. To má pre záujemcov o novú prácu väčšiu váhu než to, čo máme o sebe na webe zverejnené. Veľmi ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí našu firmu odporučili svojim priateľom alebo známym. Vážime si toho a prajeme si, aby mohli odporúčať prácu u nás s čistým svedomím aj ďalej.

Má náš zmiešaný pracovný kolektív nejaké výhody?
Všeobecne sú pozície, ktoré sú vhodnejšie pre ženy alebo skôr pre mužov. Ťažko si predstavíme učtáreň plnú mužov a v sklade šmrncovnú skladníčku, keď v ňom skladujeme ťažký a objemný tovar, ktorý vyžaduje silu a fyzickú odolnosť. Niečo iné je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, to sa potom jedná o príjemné spestrenie. 12 rokov sme v pražskom sklade mali kolegyňu Jarušku alebo máme v Brne Hanku na pozícií vedúcej výroby.

Ale verím, že to všetkých viac baví, keď pracujeme spoločne. Pomáha nám to nielen lepšie porozumieť opačnému pohlaviu, ale napríklad aj partnerom, ktorých máme doma. Myslím, že sa potom k sebe ľudia správajú vľúdnejšie. Snažíme sa nejako vyzerať, chodiť upravenie, a to nemyslím len dámy, ale aj mužov. Ako kolegovia si vždy medzi sebou odovzdávame energiu, či už chceme, alebo nie, funguje to. A vzájomne na seba pôsobíme a učíme sa od seba. Je vždy lepšie komunikovať medzi sebou vľúdne a neriešiť žabomyšie vojny, a to možno oveľa ľahšie v zmiešanom kolektíve. Muži musia občas trpezlivo znášať dievčenské táranie (o móde, varení, diétach) a ženy si zase často vypočujú výsledky športových zápasov.

Existuje niečo, čo môže GUMEX ponúknuť práve tým spokojným, zatiaľ inde zamestnaným potencionálnym záujemcom?
Všetci si chceme zmenou polepšiť. Človek sa obzerá po novej práci pri dlhodobejšej nespokojnosti, demotivácii. Alebo proste len cíti, že potrebuje vo svojom živote väčšiu zmenu. A tá sa týka buď odboru, kolektívu, alebo jednoducho potreby posunúť sa ďalej a neustrnúť. Zavádzame neustále nové postupy práce, takže zamestnanci na akejkoľvek pozícii môžu povedať, že sa naučili veľa nového. Zvýšili si svoju osobnú latku, vedomosti, rozšírili si obzory, našli nových priateľov a inšpiráciu. A to je asi to najcennejšie, keď neberiem do úvahy finančné ohodnotenie.

A čo by si odkázala ešte nerozhodnutému uchádzačovi o prácu v našej firme?
Nebojte sa a oslovte nás.

Ako sa môže uchádzač o prácu najlepšie pripraviť na vstupný pohovor? Na aké typy ľudí smeruje svoju pozornosť Jana Lagová, MBA, personálna riaditeľka našej firmy? Prečo odkazuje všetkým, ktorí sa práve rozhodujú zmeniť zamestnanie: „Nebojte sa na seba upozorniť a odlíšiť sa!“?

Jana, ako obvykle prebiehajú personálne pohovory v našej firme?
Je to spravidla hodinová príjemná schôdzka s personalistom a nadriadeným (šéfom oddelenia obsadzovaného miesta). Cieľom je, aby sme všetci traja, uchádzač o pracovné miesto, personalista aj manažér, spoločne posúdili, či pozície uchádzačovi sedia. Často o tom na rovinu diskutujeme aj priamo počas pohovoru. Keď v ňom nevidíme vhodného kandidáta, oznámime mu to, ale niekedy nám to povie aj on sám. Tým je možné prejaviť úctu k druhej osobe, šetriť čas aj emócie. Aj my sme zvyknutí na odmietnutie a rešpektujeme ho. Musíme sa držať vopred stanoveného rozpočtu na mzdu, lenže aj žiadateľ o prácu má pre svoje očakávania svoje dôvody, o ktorých nechce alebo nemôže hovoriť. Takže sa jedná hlavne o hľadanie spoločného naplnenia prianí a potrieb ako pre firmu, tak aj pre našich kandidátov.

Máš nejaký tip, ako sa dostatočne pripraviť na pohovor?
Uchádzač by si mal prejsť naše webové stránky, vedieť, s akými produktami pracujeme. Ak sa na web nepozrie, je to prejav jeho nezáujmu - a to aj napriek tomu, že veľa informácií o firme sa dozvie už v samotnom inzeráte. Sama prechádzam webové stránky posledných dvoch zamestnávateľov našich kandidátov, aby som bola počas pohovoru „v obraze“ a zrýchlila tým schôdzku a mala reálnejšiu predstavu. Ak sa s kandidátom pri telefonáte dohodneme na vyplnení vstupných e-dotazníkov, očakávame, že dohodu dodrží. Ak tomu tak nie je, hľadáme ďalej.

Si pri pohovoroch prítomná osobne?
Čo sa týka samotnej realizácie schôdzok, pohovory osobne vediem - pre pobočky som pripojená online, takže som so žiadateľom v kontakte prostredníctvom video hovoru a súčasne je prítomný aj vedúci príslušného oddelenia. Prejdeme spoločne jeho motiváciu k práci v Gumexe, doterajšie zamestnanie, dôvody odchodu z predchádzajúceho zamestnania aj mzdu, preberieme jeho pracovné skúsenosti. Spoznám, keď narazíme na spomienky, ku ktorým sa už nechce vracať a je to pre neho uzavretá kapitola. Po stručnom objasnení túto tému opúšťame.

Akú výpovednú hodnotu má pre teba táto spoločná schôdzka?
Predovšetkým sa zaujímame o stabilitu kandidáta, jeho zodpovednosť a dosiahnuté výsledky. Ale snažíme sa tiež odhadnúť aj charakter a hľadáme "normálnych" ľudí, teda tých, s ktorými bude ľahké vychádzať. Myslíme pri tom na kolektív celého oddelenia. Vždy si predstavím všetkych existujúcich členov a pýtam sa, ako táto osoba medzi nich zapadne.

S akými chybami uchádzačov sa stretávaš najčastejšie?
Nepozornosť pri samotnom čítaní inzerátu. Nesprávne zostavený alebo úplne neaktualizovaný životopis. Veľmi často sú tiež vidieť skutočne nevhodné fotky. Ak pracovný pomer skončil alebo som evidovaný/a na úrade práce, je fér to napísať. Navyše sa tým mení aj možnosť nástupu, tak prečo to tajiť? Dnešná doba je taká rýchla, že to, čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Neraz sa mi stalo, že som volala uchádzačom jeden deň po doručení ich životopisu a dozvedela som sa, že už nastúpili do novej práce. Znamená to, že ľudia skúšajú a oslovujú firmy do poslednej chvíle pred podpisom pracovnej zmluvy. A niekedy bohužiaľ aj po podpise, keď už sú v skúšobnej dobe.

Máš konkrétnu radu pre uchádzačov, čo by naopak životopis mal určite obsahovať?
Pre nás je naozaj dôležitý aktuálny, maximálne dvojstranový životopis. Pod hlavičku s osobnými údajmi a vzdelaním patrí posledné alebo súčasné zamestnanie. Smerom nižšie treba uviesť predchádzajúceho zamestnávateľa a rozhodne pridať aj koníčky. Behom minúty si tak personalista urobí obrázok a prvotne posúdi, či kandidáta zaradí do užšieho kola, alebo ihneď vyradí. Celkovému dojmu pomáha aj dobre zvolená fotka a grafika. V spleti dokumentov sú farby vítané. Nebojte sa na seba upozorniť a odlíšiť sa! Dôležitý je pre mňa aj motivačný list. Spoznám, či má uchádzač/ka o prácu u nás skutočný záujem. Tiež dokážem posúdiť, či vhodne zdôraznil/a svoje schopnosti a predpoklady.

Čím sa vlastne naša firma odlišuje od ostatných?
Nákupca aj naši špecialisti predaja musia zvládnuť široký sortiment produktov, to chce dobrú pamäť, pracovitosť a „ťah na bránku“, ale hlavne zodpovednosť. U nás sa nikto "nezašije", práca každého z nás je vidieť a musí byť urobená dobre a rýchlo. A to nie je len tak. Rada by som tiež spomenula, že ctíme voľný čas zamestnancov. Nikoho neúkolujeme mimo pracovnú dobu, takže naši zamestnanci sa po práci môžu bez stresu venovať sebe aj svojej rodine.

Ešte späť k životopisu - prečo je podľa teba tak dôležité uvádzať v ňom aj koníčky?
Táto časť životopisu pomôže jednak k vytvoreniu celkového profilu kandidáta, jednak nám pomáha aj pri konverzácii pri pohovore. Uvoľní sa atmosféra a vďaka tomu môžeme tému málinko rozviesť. Často narazíme na podstatné súvislosti, ktoré kandidát predtým nemal priestor uviesť. Keď človek hovorí o tom, čo má rád, rozžiari sa, prejaví svoj zápal, vášeň, silu. A niekedy sa aj zasmejeme, čo prospieva pozitívnej atmosfére a vzájomnému porozumeniu. Je naozaj veľký rozdiel medzi tým, keď niekto rybárči, je motorkár alebo je spevák deathmetalovej kapely či pestuje a vyrába víno. Nikdy to neposudzujeme, máme zamestnancov so všetkými menovanými koníčkami a mám ich rada všetky rovnako. Tento prístup k výberu nového zamestnanca nám pomáha vytvoriť skvelo fungujúce tímy. Vzájomne sa tak obohacujeme.

Má GUMEX stále dosť uchádzačov o prácu v našej firme?
Áno, má. Ide ale o to, ako veľmi sú vhodní práve pre inzerované pozície. Často sa uchádzači hlásia na voľné pozície, ale nerešpektujú zverejnené požiadavky a proste to skúšajú (resp. svoju odvahu a našu trpezlivosť). Všetkým kandidátom musíme odpovedať a životopisy spracovávame postupne. Keďže pracujeme s kolegyňou Zuzkou teraz už pre 8 pobočiek, máme obmedzený čas a našu prácu si musíme rozdeľovať medzi nutnú a zákonnú administratívu a nábor. Je to vážne fuška.

Čo ti najviac pomáha pri nábore?
Všeobecne teraz všetci hovoríme, že nie sú ľudia. Ale ľudia sú. Len už majú svoje zamestnanie, a keď sú spokojní, nemajú dôvod na zmenu. O to ťažšie je týchto zamestnaných ľudí osloviť. Preto nám veľmi pomáha odporúčanie našich zamestnancov, najviac osobné, ale aj prostredníctvom aplikácie ATMOSKOP. Pomocou niekoľkých bodov reálne zhodnotí nás ako svojho zamestnávateľa. To má pre záujemcov o novú prácu väčšiu váhu než to, čo máme o sebe na webe zverejnené. Veľmi ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí našu firmu odporučili svojim priateľom alebo známym. Vážime si toho a prajeme si, aby mohli odporúčať prácu u nás s čistým svedomím aj ďalej.

Má náš zmiešaný pracovný kolektív nejaké výhody?
Všeobecne sú pozície, ktoré sú vhodnejšie pre ženy alebo skôr pre mužov. Ťažko si predstavíme učtáreň plnú mužov a v sklade šmrncovnú skladníčku, keď v ňom skladujeme ťažký a objemný tovar, ktorý vyžaduje silu a fyzickú odolnosť. Niečo iné je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, to sa potom jedná o príjemné spestrenie. 12 rokov sme v pražskom sklade mali kolegyňu Jarušku alebo máme v Brne Hanku na pozícií vedúcej výroby.

Ale verím, že to všetkých viac baví, keď pracujeme spoločne. Pomáha nám to nielen lepšie porozumieť opačnému pohlaviu, ale napríklad aj partnerom, ktorých máme doma. Myslím, že sa potom k sebe ľudia správajú vľúdnejšie. Snažíme sa nejako vyzerať, chodiť upravenie, a to nemyslím len dámy, ale aj mužov. Ako kolegovia si vždy medzi sebou odovzdávame energiu, či už chceme, alebo nie, funguje to. A vzájomne na seba pôsobíme a učíme sa od seba. Je vždy lepšie komunikovať medzi sebou vľúdne a neriešiť žabomyšie vojny, a to možno oveľa ľahšie v zmiešanom kolektíve. Muži musia občas trpezlivo znášať dievčenské táranie (o móde, varení, diétach) a ženy si zase často vypočujú výsledky športových zápasov.

Existuje niečo, čo môže GUMEX ponúknuť práve tým spokojným, zatiaľ inde zamestnaným potencionálnym záujemcom?
Všetci si chceme zmenou polepšiť. Človek sa obzerá po novej práci pri dlhodobejšej nespokojnosti, demotivácii. Alebo proste len cíti, že potrebuje vo svojom živote väčšiu zmenu. A tá sa týka buď odboru, kolektívu, alebo jednoducho potreby posunúť sa ďalej a neustrnúť. Zavádzame neustále nové postupy práce, takže zamestnanci na akejkoľvek pozícii môžu povedať, že sa naučili veľa nového. Zvýšili si svoju osobnú latku, vedomosti, rozšírili si obzory, našli nových priateľov a inšpiráciu. A to je asi to najcennejšie, keď neberiem do úvahy finančné ohodnotenie.

A čo by si odkázala ešte nerozhodnutému uchádzačovi o prácu v našej firme?
Nebojte sa a oslovte nás.

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?