Prekĺzava vám dopravníkový pás?

Poháněcí stanice patří k nejdůležitějším částem dopravníku. Musí zajistit pohyb dopravníkového pásu a skládá se z několika prvků. Jedním z nich je hnací buben (válec), který má za úkol přenést svou obvodovou sílu na dopravníkový pás.

Pogumování válců technickou pryží zvyšuje součinitel tření (přenos tažné síly mezi pásem a poháněcím bubnem). Zabraňuje i nadměrným vibracím, které mohou zapříčinit posun nebo i sklouznutí pásu z válce. Zajišťuje tak vyšší výkon celého dopravníku a současně chrání tento válec před rychlým opotřebováním a korozí.

Obložení hnacích bubnů pásových dopravníků

Pro prostory, kde se využívá dopravníkový pás na zrnité materiály, připomínáme tradiční maximálně elastickou pryž RED STAR TR-VKS:

  • vyznačuje se výbornými mechanickými vlastnostmi
  • vybavena speciální vrstvou, která umožňuje profesionální nalepení na hnací buben. 

Pro hnací bubny dopravníků v potravinářských provozech je určena pryž MD CENTAUR BLUE STAR nebo pryž MD CENTAUR WHITE STAR , které splňuje podmínky certifikace FDA: 

  • má samočisticí účinky, horní vrstva z přírodního kaučuku v dezénu diamantů zajistí díky svému tvarovanému povrchu odstranění všech nečistot z řemenice, a zabraňuje tak zadření hnacího prvku.

Ať už působíte v potravinářském či nepotravinářském oboru, nalezneme společně s vámi optimální řešení přímo pro váš provoz a nalepíme nejvhodnější pryž na hnací buben vašeho dopravníku. Obraťte se na naše specialisty!

Poháňacie stanice patria k najdôležitejším častiam dopravníka. Musia zaistiť pohyb dopravníkového pásu a skladajú sa z niekoľkých prvkov. Jedným z nich je hnací bubon (valec), ktorý má za úlohu preniesť svoju obvodovú silu na dopravníkový pás.

Pogumovanie valcov technickou gumou zvyšuje súčiniteľ trenia (prenos ťažnej sily medzi pásom a pohonným bubnom). Zabraňuje aj nadmerným vibráciám, ktoré môžu zapríčiniť posun alebo aj skĺznutie pásu z valca. Zaisťuje tak vyšší výkon celého dopravníka a súčasne chráni tento valec pred rýchlym opotrebovaním a koróziou.

Obloženie hnacích bubnov pásových dopravníkov

Pre priestory, kde sa využíva dopravníkový pás na zrnité materiály, pripomíname tradičné maximálne elastickú gumu RED STAR TR-VKS:

  • vyznačuje sa výbornými mechanickými vlastnosťami
  • vybavená špeciálnou vrstvou, ktorá umožňuje profesionálne nalepenie na hnací bubon. 

Pre hnacie bubny dopravníkov v potravinárskych prevádzkach je určená guma MD CENTAUR BLUE STAR alebo guma MD CENTAUR WHITE STAR , ktorá spĺňa podmienky certifikácie FDA: 

  • má samočistiace účinky, horná vrstva z prírodného kaučuku v dezéne diamantu zaistí vďaka svojmu tvarovanému povrchu odstránenie všetkých nečistôt z remenice, a zabraňuje tak zadretiu hnacieho prvku.

Či už pôsobíte v potravinárskom či nepotravinárskom odbore, nájdeme spoločne s vami optimálne riešenie priamo pre vašu prevádzku a nalepíme najvhodnejšiu gumu na hnací bubon vášho dopravníka. Obráťte sa na našich špecialistov!

Produkty z článku