Podľa čoho sa určuje oderuvzdornosť gúm?

Oderuvzdornosť gúmPri meraní oderuvzdornosti vychádzajú laboratória z normy STN 62 1466 (Guma. Stanovenie odolnosti proti odieraniu na prístroji s otáčavým bubnom.)

Ako prebieha meranie oderuvzdornosti gúm

Táto norma špecifikuje metódu stanovenia odolnosti gumy proti odieraniu na prístroji s otáčavým bubnom. Metóda spočíva v stanovení objemového úbytku gumového skúšobného telesa pri odieraní na špecifikovanom odieracom prostriedku. Výsledky tejto skúšky nemusia úplne zodpovedať správaniu pri praktickom použití.*)

Platí, že čím menej brúseného objemu gumy je za skúšobnú dobu namerané, tým viac je materiál odolný oderu.

Príklad: Hadica SM1 má odolnosť oderu 36 mm³ (čo je absolútna špička). Mala by teda vydržať v prevádzke dlhšie než hadica SM3, ktorej odolnosť voči oderu je 70 mm³ (ide ale stále o veľmi dobré hodnoty daného parametra).

Zatiaľ čo pri hadiciach odolných sypkým látkam je odolnosť voči oderu udávaná, pri plošných gumách to tak nie je. Často je potrebné vykonať test oderu priamo takým spôsobom, akým bude výrobok v praxi použitý, a podľa toho zvoliť pre sériový výrobok materiál, ktorý najlepšie vyhovuje zadaniu.


*) Zdroj: www.technicke-normy-csn.cz; ČSN 62 1466 (účinnosť od 03/1993)

Oderuvzdornosť gúmPri meraní oderuvzdornosti vychádzajú laboratória z normy STN 62 1466 (Guma. Stanovenie odolnosti proti odieraniu na prístroji s otáčavým bubnom.)

Ako prebieha meranie oderuvzdornosti gúm

Táto norma špecifikuje metódu stanovenia odolnosti gumy proti odieraniu na prístroji s otáčavým bubnom. Metóda spočíva v stanovení objemového úbytku gumového skúšobného telesa pri odieraní na špecifikovanom odieracom prostriedku. Výsledky tejto skúšky nemusia úplne zodpovedať správaniu pri praktickom použití.*)

Platí, že čím menej brúseného objemu gumy je za skúšobnú dobu namerané, tým viac je materiál odolný oderu.

Príklad: Hadica SM1 má odolnosť oderu 36 mm³ (čo je absolútna špička). Mala by teda vydržať v prevádzke dlhšie než hadica SM3, ktorej odolnosť voči oderu je 70 mm³ (ide ale stále o veľmi dobré hodnoty daného parametra).

Zatiaľ čo pri hadiciach odolných sypkým látkam je odolnosť voči oderu udávaná, pri plošných gumách to tak nie je. Často je potrebné vykonať test oderu priamo takým spôsobom, akým bude výrobok v praxi použitý, a podľa toho zvoliť pre sériový výrobok materiál, ktorý najlepšie vyhovuje zadaniu.


*) Zdroj: www.technicke-normy-csn.cz; ČSN 62 1466 (účinnosť od 03/1993)

Produkty z článku