Náš prístup k úsporám aj životnému prostrediu

Často považujeme veľa vecí za štandard a neuvedomujeme si, čo všetko sa skrýva za hotovým výrobkom alebo poskytnutou službou. Aj naša firma sa snaží v starostlivosti o pracovné a životné prostredie udržať krok s dobou. Ponúkame produkty na zlepšenie pracovného prostredia, ale aj my sami využívame úsporné technológie všade tam, kde je to len trochu možné:

Vykurovanie a chladenie

Vykurovanie a chladenie

 • využitie odpadového tepla zo strojov v oddeleniach výroby
 • destratifikátory* v skladoch
 • klimatizačné jednotky s voľným chladením v strojovniach a serverovniach

 

Osvetlenie

Osvetlenie

 • úsporné LED technológie v skladoch a vo výrobe
 • pohybové čidlá v skladoch a na chodbách

 

Fólie do brán

Závesné fólie v bránach do skladov

 • zabraňujú prenikaniu prachu i hmyzu z vonkajšieho prostredia dovnútra, a naopak obmedzujú únik tepla do okolia, zabraňujú prievanu (ochrana zamestnancov, zákazníkov, prepravcov i uskladneného materiálu)

 

Úžitková voda

Nakladanie s úžitkovou vodou

 • v areáli sídla našej spoločnosti v Strážnici sme vybudovali a využívame podzemnú zachytávaciu nádrž dažďovej vody s objemom 50 m³
 • táto nádrž slúži ako nadštandardný viacúčelový zdroj požiarnej vody

 

Elektromobilita


Elektromobilita

 • nabíjanie elektromobilu z FVE

 

Diesel generátor


Diesel generátor

 • slúži ako záložný zdroj pre prípad vybitia batérií

 

Batéria


Baterie

 • prebytočná energia z FVE je ukladaná do batérií pre prípad výpadku energie

 

Fotovoltaická elektráreň


fotovoltaická elektráreň (FVE)

 • inštalovali sme 160 panelov s celkovým výkonom 41,6 kWp ** pre spotrebu vo vnútornej sieti a ohrev teplej úžitkovej vody

 

Pracovné / predajné priestory

Vytvorili sme moderné technické zázemie pracovníkov výroby i ostatných oddelení.
Našou každodennou výzvou je starostlivosť o bezpečné prostredie pre všetkých zamestnancov aj zákazníkov

Ako sa odráža náš úsporný prístup aj v kalkulácii spotreby energie pre zákazníka?

NÁKLADY na výrobu produktu prednostne kalkulujeme na energeticky porovnateľné zariadenie. Porovnávame vždy podobné technológie, napríklad ploter a vodný lúč, pomocou ktorých je možné vyrobiť napr. výrez gumového tesnenia. Pretože vodný lúč má celkovo vyšší príkon, je výroba rovnakého výrobku "na vode" z hľadiska spotreby energie nákladnejšia než na plotri. Pritom však vždy zohľadňujeme aj ďalšie faktory - napríklad typ spracovávaného materiálu, jeho hrúbku, dobu potrebného opracovania. Všetky tieto parametre je potrebné vziať do úvahy.

 

Informačný blok-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) destratifikátor = podstropný ventilátor, ktorý zaisťuje nútené prúdenie ohriateho vzduchu, zvyšuje tak hospodárnosť najmä pri vykurovaní hál
**) kWp = Kilowatt-peak; jednotka špičkového výkonu fotovoltaickej elektrárne pri presne špecifikovaných podmienkach. Zdroj: www.eon.cz/radce

Často považujeme veľa vecí za štandard a neuvedomujeme si, čo všetko sa skrýva za hotovým výrobkom alebo poskytnutou službou. Aj naša firma sa snaží v starostlivosti o pracovné a životné prostredie udržať krok s dobou. Ponúkame produkty na zlepšenie pracovného prostredia, ale aj my sami využívame úsporné technológie všade tam, kde je to len trochu možné:

Vykurovanie a chladenie

Vykurovanie a chladenie

 • využitie odpadového tepla zo strojov v oddeleniach výroby
 • destratifikátory* v skladoch
 • klimatizačné jednotky s voľným chladením v strojovniach a serverovniach

 

Osvetlenie

Osvetlenie

 • úsporné LED technológie v skladoch a vo výrobe
 • pohybové čidlá v skladoch a na chodbách

 

Fólie do brán

Závesné fólie v bránach do skladov

 • zabraňujú prenikaniu prachu i hmyzu z vonkajšieho prostredia dovnútra, a naopak obmedzujú únik tepla do okolia, zabraňujú prievanu (ochrana zamestnancov, zákazníkov, prepravcov i uskladneného materiálu)

 

Úžitková voda

Nakladanie s úžitkovou vodou

 • v areáli sídla našej spoločnosti v Strážnici sme vybudovali a využívame podzemnú zachytávaciu nádrž dažďovej vody s objemom 50 m³
 • táto nádrž slúži ako nadštandardný viacúčelový zdroj požiarnej vody

 

Elektromobilita


Elektromobilita

 • nabíjanie elektromobilu z FVE

 

Diesel generátor


Diesel generátor

 • slúži ako záložný zdroj pre prípad vybitia batérií

 

Batéria


Baterie

 • prebytočná energia z FVE je ukladaná do batérií pre prípad výpadku energie

 

Fotovoltaická elektráreň


fotovoltaická elektráreň (FVE)

 • inštalovali sme 160 panelov s celkovým výkonom 41,6 kWp ** pre spotrebu vo vnútornej sieti a ohrev teplej úžitkovej vody

 

Pracovné / predajné priestory

Vytvorili sme moderné technické zázemie pracovníkov výroby i ostatných oddelení.
Našou každodennou výzvou je starostlivosť o bezpečné prostredie pre všetkých zamestnancov aj zákazníkov

Ako sa odráža náš úsporný prístup aj v kalkulácii spotreby energie pre zákazníka?

NÁKLADY na výrobu produktu prednostne kalkulujeme na energeticky porovnateľné zariadenie. Porovnávame vždy podobné technológie, napríklad ploter a vodný lúč, pomocou ktorých je možné vyrobiť napr. výrez gumového tesnenia. Pretože vodný lúč má celkovo vyšší príkon, je výroba rovnakého výrobku "na vode" z hľadiska spotreby energie nákladnejšia než na plotri. Pritom však vždy zohľadňujeme aj ďalšie faktory - napríklad typ spracovávaného materiálu, jeho hrúbku, dobu potrebného opracovania. Všetky tieto parametre je potrebné vziať do úvahy.

 

Informačný blok-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) destratifikátor = podstropný ventilátor, ktorý zaisťuje nútené prúdenie ohriateho vzduchu, zvyšuje tak hospodárnosť najmä pri vykurovaní hál
**) kWp = Kilowatt-peak; jednotka špičkového výkonu fotovoltaickej elektrárne pri presne špecifikovaných podmienkach. Zdroj: www.eon.cz/radce

Produkty z článku