Mikroporézne gumy a ich použitie

V našej ponuke nájdete celú škálu mikroporéznych gúm. Najpoužívanejšou je mikroporézna guma T100 EPmikroporézna guma T130 EP. Ich základnou charakteristikou je skutočnosť, že obsahujú vzduchové bublinky, čo im dodáva mäkkosť a predurčuje ich k využitiu pre tlmenie a tesnenie. Aký je v nich rozdiel a kedy sú ktoré najvhodnejšie?

Využitie mikroporéznych gúm v praxi

 • Na výrobu tesniacich prvkov a profilov:
  bazénové zastrešenie, svetlíky a zimné záhrady,
  konštrukčné a stavebné prvky
 • Na tlmenie vibrácií a hluku:
  vo vzduchotechnike, v strojárstve
 • Na rôzne tesnenia
  v najrôznejších tvaroch, výborne sa hodia na výplň medzier
 • Na výplne
  fixačné výplne do kufríkov s náradím, darčekových krabičiek, aj.

Mikroporézna guma z EPDM

Materiál: ethylene propylene diene monomer

VÝHODY

 • Táto guma, je mimoriadne odolná proti zostarnutiu, poveternostným vplyvom UV žiareniu.
 • Nepraská, nedeformuje sa, zostáva elastická po dlhú dobu.
 • Výrobky z tejto gumy sa výborne hodia na vyplňovanie medzier.
 • Vyrobené profily majú vysokú odolnosť voči trvalej deformácii.
 • Odoláva teplotám od -50 st. C do +70 st. C bez zmeny mechanických, chemických a fyzikálnych vlastností.

NEVÝHODY

 • EPDM nie je odolná voči oleju, benzínu, petroleju, aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, halogénovým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a tukom.

POUŽITIE

 • Ako tesnenie konštrukčných a stavebných častí v priemysle a strojárstve.

Mikroporézna guma z NBR

VÝHODY

 • Veľmi dobre odoláva minerálnym aj živočíšnym olejom a tukom.
 • Dobre odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
 • Táto guma má dobré mechanické vlastnosti - vykazuje nízku trvalú deformáciu v tlaku.

NEVÝHODY

 • Nedostatočne odoláva aromatickým a polárnym rozpúšťadlám.
 • Výroba tejto gumy je finančne náročná, preto sú aj výrobky z nej vo vyššej cenovej hladine

POUŽITIE

 • V mnohých odvetviach strojárstva, a to ako tesniaci a dopadový materiál, ale aj ako polotovar na výrobu dielcov a najrôznejších poréznych tesnení odolných olejom.

Mikroporézna guma z CR

Materiál: polychloroprén - chloroprénový kaučuk

VÝHODY

 • Má výbornú odolnosť voči starnutiu hlavne vo vodnom prostredí.
 • Veľmi odolná i pri vysokej vzdušnej vlhkosti a za náročných poveternostných podmienok.
 • Je nenasiakavá, nepriedušná a nepriepustná.
 • Výborne odoláva olejom, tukom, rozpúšťadlám.
 • Vykazuje zníženú horľavosť v súlade s FMVSS 302 (Federal Motor Vechicle Safety Standard).

NEVÝHODY

 • Má obmedzenú flexibilitu.
 • Výroba tejto gumy je finančne náročná, preto sú aj výrobky z nej vo vyššej cenovej hladine.

POUŽITIE

 • Najmä ako podložky, tesnenie s požiadavkou na dlhú životnosť a vynikajúcu odolnosť voči ozónu (napr. tesnenie cestných vpustí).

Mikroporézna guma z PE

VÝHODY

 • Výborne odoláva poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ozónu i olejom.
 • Prispôsobivá, poddajná (dobre tepelne formovateľná), elastická, tlmí nárazy, a to aj pri nízkych teplotách.
 • Veľká húževnatosť aj v mraze.
 • Vysoká ťažnost.

NEVÝHODY

 • Má iba obmedzenú odolnosť voči kyselinám.
 • Opakovaným pôsobením tlaku dochádza k postupnej tvarovej deformácii (guma sa "vytlačí").

POUŽITIE

 • Je využiteľná v stavebnom, strojárenskom i automobilovom priemysle.

Spracovanie mikroporéznych gúm na mieru

 • Mikroporézne gumy pre vás spracujeme do 2D i 3D tvarov.
 • Na povrch mikroporéznej gumy profesionálne nanesieme samolepiacu vrstvu s rôznym typom nosnej fólie. Samolepiacu vrstvu môžeme naniesť jednostranne aj obojstranne.
 • Sme vybavení modernými strojmi a ponúkame individuálne, jednorazové spracovanie aj sériovú výrobu.
 • Lepíme plošné mikroporézne materiály ľubovoľnej hrúbky do takzvaných sendvičov, ktoré potom podľa požiadaviek zákazníka formátujeme, alebo z nich vyrezávame tvarové výrobky.
 • Sendvičové materiály môžu byť zložené aj z rôznych typov materiálov, napríklad mikroporézna guma/protihluková doska, alebo mikroporézna guma/kompaktná guma apod.

Tesniace mikroporézky dodávame

 • v doskách
 • v roliach
 • vo forme „sendviča“

Ako zvoliť ten najvhodnejší typ mikroporézneho materiálu

Tu sú základné typy mikroporéznych gúm, ktoré sú najviac obľúbené u našich zákazníkov. Ide o vyhodnotenie z hľadiska ich najdôležitejších parametrov.

Porovnávacia tabuľka mikroporéznych gúm

V nižšie uvedenej tabuľke reprezentuje 1 hviezdička najslabšiu hodnotu. Čím viac hviezdičiek tým lepšie hodnotenie.

Typ mikroporéznej gumy
T30 PE
01472
T75 EPS
02569
T100 EP
00574
T100 EPB
biela
01405
T130 EP
00463
EPK 13
05519
T140 CR
02705
T180 EP
05457
T180 NBR
05460
304/B
OPC
02727
Ťažnosť (predĺženie do pretrhnutia) > 200 %
*****
> 150 %
****
> 180 %
****
> 180 %
****
> 180 %
****
> 150 %
***
> 200 %
***
> 120 %
***
> 150 %
***
> 100 %
**
Hustota v kg/m3 30
*
75
**
90
***
115
***
120
****
125
****
140 ***** 175 ***** 180 ***** 60-100
**
Vysoká pracovná teplota 70 °C
**
80 °C
***
80 °C
***
70 °C
**
70 °C
**
100 °C
****
100 °C
****
100 °C
****
90 °C
***
100 °C
*****
Nízká pracovná teplota -30 °C
***
-40 °C
****
-40 °C
****
-30 °C
****
-40 °C
****
-40 °C
****
-30 °C
****
-40 °C
****
-10 °C
****
-40 °C
****
Nasiakavosť 5 %
***
10 %
*
2 %
*****
2 %
*****
5 %
***
4 %
***
5 %
***
3 %
****
5 %
***
6,5 %
**
Lineárne zmrštenie po stabilizácii (po 22 h pri 70°C < 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
neuvedeno < 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 3 %
*****
Cenová výhodnosť ***** **** **** *** *** **** ** ** * **

Odporúčanie

 • Vzorkovník mikroporéznych gúm si vyžiadajte na našich pobočkách alebo cez formulár na webe
 • Ďalšie informácie môžete čerpať aj z nášho vytlačeného katalógu Tesnenia ploché a v metráži.

Stránka bola aktualizovaná 5. novembra 2019.

V našej ponuke nájdete celú škálu mikroporéznych gúm. Najpoužívanejšou je mikroporézna guma T100 EPmikroporézna guma T130 EP. Ich základnou charakteristikou je skutočnosť, že obsahujú vzduchové bublinky, čo im dodáva mäkkosť a predurčuje ich k využitiu pre tlmenie a tesnenie. Aký je v nich rozdiel a kedy sú ktoré najvhodnejšie?

Využitie mikroporéznych gúm v praxi

 • Na výrobu tesniacich prvkov a profilov:
  bazénové zastrešenie, svetlíky a zimné záhrady,
  konštrukčné a stavebné prvky
 • Na tlmenie vibrácií a hluku:
  vo vzduchotechnike, v strojárstve
 • Na rôzne tesnenia
  v najrôznejších tvaroch, výborne sa hodia na výplň medzier
 • Na výplne
  fixačné výplne do kufríkov s náradím, darčekových krabičiek, aj.

Mikroporézna guma z EPDM

Materiál: ethylene propylene diene monomer

VÝHODY

 • Táto guma, je mimoriadne odolná proti zostarnutiu, poveternostným vplyvom UV žiareniu.
 • Nepraská, nedeformuje sa, zostáva elastická po dlhú dobu.
 • Výrobky z tejto gumy sa výborne hodia na vyplňovanie medzier.
 • Vyrobené profily majú vysokú odolnosť voči trvalej deformácii.
 • Odoláva teplotám od -50 st. C do +70 st. C bez zmeny mechanických, chemických a fyzikálnych vlastností.

NEVÝHODY

 • EPDM nie je odolná voči oleju, benzínu, petroleju, aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, halogénovým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a tukom.

POUŽITIE

 • Ako tesnenie konštrukčných a stavebných častí v priemysle a strojárstve.

Mikroporézna guma z NBR

VÝHODY

 • Veľmi dobre odoláva minerálnym aj živočíšnym olejom a tukom.
 • Dobre odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
 • Táto guma má dobré mechanické vlastnosti - vykazuje nízku trvalú deformáciu v tlaku.

NEVÝHODY

 • Nedostatočne odoláva aromatickým a polárnym rozpúšťadlám.
 • Výroba tejto gumy je finančne náročná, preto sú aj výrobky z nej vo vyššej cenovej hladine

POUŽITIE

 • V mnohých odvetviach strojárstva, a to ako tesniaci a dopadový materiál, ale aj ako polotovar na výrobu dielcov a najrôznejších poréznych tesnení odolných olejom.

Mikroporézna guma z CR

Materiál: polychloroprén - chloroprénový kaučuk

VÝHODY

 • Má výbornú odolnosť voči starnutiu hlavne vo vodnom prostredí.
 • Veľmi odolná i pri vysokej vzdušnej vlhkosti a za náročných poveternostných podmienok.
 • Je nenasiakavá, nepriedušná a nepriepustná.
 • Výborne odoláva olejom, tukom, rozpúšťadlám.
 • Vykazuje zníženú horľavosť v súlade s FMVSS 302 (Federal Motor Vechicle Safety Standard).

NEVÝHODY

 • Má obmedzenú flexibilitu.
 • Výroba tejto gumy je finančne náročná, preto sú aj výrobky z nej vo vyššej cenovej hladine.

POUŽITIE

 • Najmä ako podložky, tesnenie s požiadavkou na dlhú životnosť a vynikajúcu odolnosť voči ozónu (napr. tesnenie cestných vpustí).

Mikroporézna guma z PE

VÝHODY

 • Výborne odoláva poveternostným vplyvom, UV žiareniu, ozónu i olejom.
 • Prispôsobivá, poddajná (dobre tepelne formovateľná), elastická, tlmí nárazy, a to aj pri nízkych teplotách.
 • Veľká húževnatosť aj v mraze.
 • Vysoká ťažnost.

NEVÝHODY

 • Má iba obmedzenú odolnosť voči kyselinám.
 • Opakovaným pôsobením tlaku dochádza k postupnej tvarovej deformácii (guma sa "vytlačí").

POUŽITIE

 • Je využiteľná v stavebnom, strojárenskom i automobilovom priemysle.

Spracovanie mikroporéznych gúm na mieru

 • Mikroporézne gumy pre vás spracujeme do 2D i 3D tvarov.
 • Na povrch mikroporéznej gumy profesionálne nanesieme samolepiacu vrstvu s rôznym typom nosnej fólie. Samolepiacu vrstvu môžeme naniesť jednostranne aj obojstranne.
 • Sme vybavení modernými strojmi a ponúkame individuálne, jednorazové spracovanie aj sériovú výrobu.
 • Lepíme plošné mikroporézne materiály ľubovoľnej hrúbky do takzvaných sendvičov, ktoré potom podľa požiadaviek zákazníka formátujeme, alebo z nich vyrezávame tvarové výrobky.
 • Sendvičové materiály môžu byť zložené aj z rôznych typov materiálov, napríklad mikroporézna guma/protihluková doska, alebo mikroporézna guma/kompaktná guma apod.

Tesniace mikroporézky dodávame

 • v doskách
 • v roliach
 • vo forme „sendviča“

Ako zvoliť ten najvhodnejší typ mikroporézneho materiálu

Tu sú základné typy mikroporéznych gúm, ktoré sú najviac obľúbené u našich zákazníkov. Ide o vyhodnotenie z hľadiska ich najdôležitejších parametrov.

Porovnávacia tabuľka mikroporéznych gúm

V nižšie uvedenej tabuľke reprezentuje 1 hviezdička najslabšiu hodnotu. Čím viac hviezdičiek tým lepšie hodnotenie.

Typ mikroporéznej gumy
T30 PE
01472
T75 EPS
02569
T100 EP
00574
T100 EPB
biela
01405
T130 EP
00463
EPK 13
05519
T140 CR
02705
T180 EP
05457
T180 NBR
05460
304/B
OPC
02727
Ťažnosť (predĺženie do pretrhnutia) > 200 %
*****
> 150 %
****
> 180 %
****
> 180 %
****
> 180 %
****
> 150 %
***
> 200 %
***
> 120 %
***
> 150 %
***
> 100 %
**
Hustota v kg/m3 30
*
75
**
90
***
115
***
120
****
125
****
140 ***** 175 ***** 180 ***** 60-100
**
Vysoká pracovná teplota 70 °C
**
80 °C
***
80 °C
***
70 °C
**
70 °C
**
100 °C
****
100 °C
****
100 °C
****
90 °C
***
100 °C
*****
Nízká pracovná teplota -30 °C
***
-40 °C
****
-40 °C
****
-30 °C
****
-40 °C
****
-40 °C
****
-30 °C
****
-40 °C
****
-10 °C
****
-40 °C
****
Nasiakavosť 5 %
***
10 %
*
2 %
*****
2 %
*****
5 %
***
4 %
***
5 %
***
3 %
****
5 %
***
6,5 %
**
Lineárne zmrštenie po stabilizácii (po 22 h pri 70°C < 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
neuvedeno < 5 %
****
< 5 %
****
< 5 %
****
< 3 %
*****
Cenová výhodnosť ***** **** **** *** *** **** ** ** * **

Odporúčanie

 • Vzorkovník mikroporéznych gúm si vyžiadajte na našich pobočkách alebo cez formulár na webe
 • Ďalšie informácie môžete čerpať aj z nášho vytlačeného katalógu Tesnenia ploché a v metráži.

Stránka bola aktualizovaná 5. novembra 2019.

Produkty z článku