Materiál na všeobecné použitie – SBR

Hľadáte materiál, ktorý nebude musieť v praxi odolávať extrémnej nepriazni počasia alebo agresívnym chemikáliám? Potom vyberte výrobky z SBR. Táto guma má dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti a osvedčila sa na všeobecné (základné) použitie. Z materiálu SBR u nás vždy nájdete skladom veľa typov produktov - či už je to gumová hadica na najrôznejšie použitie, alebo guma na tesnenie v rolkách či v rovnom stave. Teraz vám predstavíme tie, ktoré sú u našich zákazníkov najobľúbenejšie. Tiež ich najčastejšie ďalej spracovávame na mieru.

Čo znamená SBR

SBR* čiže butadién-styrénový kaučuk je kopolymérom butadiénu a styrénu (pomer styrénu je väčšinou 23-25%). Surovinou pre výrobu SBS je ropa. Jedná sa o univerzálny kaučuk **, ktorý pokrýva až 60% svetovej produkcie syntetických kaučukov. Z tohto materiálu sa vyrábajú napr. pneumatiky.

V uvedených výrobkoch je SBR často kombinovaný s NR a NBR:

NR = prírodný kaučuk s vysokou pevnosťou, ťažnosťou a elasticitou, odolný voči dynamickému namáhaniu, ale so slabou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a ozónu. Vhodný pre tesnenia, dopravníkové pásy, pneumatiky nákladných vozidiel, absorbuje nárazy.
NBR = butadién-akrylonitrilový kaučuk. Táto guma sa vyznačuje olejuvzdornosťou a odolnosťou voči prirodzenému a tepelnému starnutiu, ale tiež iba obmedzenou odolnosťou voči ozónu.

SBR materiál

Výhody kombinácie gumy z NR a SBR:

 • dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • vyššia odolnosť voči poškriabaniu a vysokým teplotám ako guma z čistého kaučuku

Vlastnosti SBR

 • tvrdosť Shore v rozsahu 40 až 80 °ShA
 • použitie až do +82 °C
 • dobré fyzikálno-mechanické hodnoty
 • dobrá odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • len čiastočná odolnosť voči oleju, poveternostným vplyvom a ozónu
 • nízka odolnosť voči chemikáliám

 

Guma z materiálu SBR predstavuje najčastejšie používaný typ tesniacej gumy z nášho sortimentu. Ide o cenovo výhodný tesniaci materiál, ktorý je vo väčšine prípadov pri použití v praxi plne dostačujúci, hoci nevykazuje špičkové mechanické alebo fyzikálne vlastnosti.

Gumy pre všeobecné (základné) použitie

Názov
(typ gumy)

A9506 7993 1011 7759
bez mastenca v roliach v rovnom stave
Objednávací kód 02794 05513 02817 00444 00427 01490
Materiál NR-SBR SBR
Tvrdosť (°ShA) 70 65 70 80
Rozmedzie hrúbok (mm) 1–10 12–50 15–50 1–15 1–8 1–15
Šírka (mm) 1400 1200 1500, 1400 1200
Pracovná teplota –10 °C / +70 °C –25 °C / +80 °C –20 °C / +70 °C –25 °C / +80 °C
Ťažnosť (%) 200 200 100
Pevnosť v ťahu (N/mm²) 4 4 3 4
Varianty s vložkou ÁNO NIE ÁNO
Doplňujúce informácie Skvelá guma na všeobecné použitie. Najpredávanejšia, s najlepším pomerom kvality a ceny. Gumová rolka SBR väčších hrúbok, balená v roliach (po rozbalení drží tvarovú pamäť). Gumové dosky SBR väčších hrúbok, vhodné na spracovanie na vodnom lúči - vďaka tvarovej pamäti nedochádza k podrezávaniu materiálu. Štandardná tesniaca guma v šírke 1200 mm Gumu štandardne v šírke 1500 mm, hrúbke 8 a 10 mm dodávame v šírke 1400 mm (v hrúbke 8 mm bez vložky). Štandardná guma v šírke 1200 mm s vyššou tvrdosťou.
Cena za 1 m² v hrúbke 5 mm **** ***** ***** ** *** *

Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena                                                                                                      Zdroj: technické listy výrobcov

Tieto gumy SBR nájdu svoje uplatnenie ako tesniaci materiál v rôznych odvetviach strojárstva, automotive a stavebníctva. Používajú sa tiež ako polotovar na výrobu rôznych druhov tesnení a dielcov, v praxi sa uplatňujú ako dôležitý tesniaci prvok. Dodávame ich štandardne v rolkách alebo doskách požadovaného formátu a hrúbky.

Materiál na všeobecné použitie

Najžiadanejšie hadice z SBR v našom sortimente

Použitie Tlakové hadice na vodu a vzduch Tlakové hadice na vzduch Tlakovonasávacie hadice na vodu
Názov hadice L185 AA WORKIS 20 PLE-PL15 T254 AA T155 AA IFSD
Objednávací kód 01275 00267 00028 00275 00396 00074
Obrázok 01275 00267 00028 00275 00396 00074
Materiál (duša/obal) syntetická guma / syntetická guma SBR / SBR SBR-NBR / SBR SBR / SBR
Rozsah vnútorných priemerov
(v mm)
6–25 10–50 25–152 25–102 25–152
Pracovný tlak v bar
(U IFSD aj podtlak)
20 15 10 20 10/–0,9
Pracovná teplota –10 °C / +60 °C –30 °C / +70 °C –35 °C / +70 °C –10 °C / +80 °C –30 °C / +80 °C –35 °C / +80 °C
Cena za 1 m hadice
v priemere 25 mm
** * *** ***** ***** ****

Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena                                                                                                        Zdroj: technické listy výrobcov

Niektoré hadice majú ako použitý materiál uvedenú syntetickú gumu / syntetická guma (duša / obal). Čo to znamená?

Ešte v nedávnej minulosti mala väčšina výrobcov veľmi podobnú zmes SBR ako základný typ elastoméru. Niektorí z nich začali viac experimentovať, a tak ich zmesi môžu obsahovať zakaždým odlišné vstupné materiály podľa stavu týchto surovín na svetových trhoch. Pri našich výrobkoch uvádzame vždy presný opis použitého materiálu v zhode s katalógovým listom výrobcu.

Hadice SEMPERIT

Potrebujete konkrétny výrobok?

Naši špecialisti výroby pripravujú výrobky z SBR na mieru:

 • manuálnym rezaním
 • strojným rezaním na pruhy (využitie napr. ako tesniace pásky)
 • presným tvarovým rezaním tesnenia SBR na CNC stroji (tesniacu gumu režeme na plotri vibračným nožom)
 • presným tvarovým rezaním gumy na tesnenie pomocou vodného lúča (2D, 3D)
 • nanášaním samolepiacich vrstiev (jednostranne aj obojstranne)
 • lepením s ostatnými materiálmi (vznikne tzv. sendvič)
 • frézovaním na CNC stroji
 • ručným alebo strojovým krátením hadíc
 • kompletizáciou hadíc koncovkami (pomocou spôn, lisovaním)

Informační blok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Zdroj: Marie Jančaříková: Testovanie gumových tesniacich prvkov podrobených rôznym vonkajším vplyvom. Diplomová práca. VUT v Brne, 2016, skrátené.

**) Kaučuk –pružná látka získaná zo šťavy kaučukovníka alebo synteticky. Guma = vulkanizovaný kaučuk. Kaučuk je za tepla lepivý, za studena tuhý a nepružný, zatiaľ čo guma (vulkanizát) je elastická v širokom rozmedzí teplôt. Výber kaučuku pre jednotlivé aplikácie záleží na cene a na jeho vlastnostiach. Vo svete sa ročne vyrobí, predá a spotrebuje dvadsať päť miliónov ton prírodného a syntetického kaučuku (údaj z roku 2019). Zdroj: Hana Pavlíčková: Syntetické kaučuky a ich využitie v praxi. Bakalárska práca. Univerzita Pardubice, 2019, skrátené.

Hľadáte materiál, ktorý nebude musieť v praxi odolávať extrémnej nepriazni počasia alebo agresívnym chemikáliám? Potom vyberte výrobky z SBR. Táto guma má dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti a osvedčila sa na všeobecné (základné) použitie. Z materiálu SBR u nás vždy nájdete skladom veľa typov produktov - či už je to gumová hadica na najrôznejšie použitie, alebo guma na tesnenie v rolkách či v rovnom stave. Teraz vám predstavíme tie, ktoré sú u našich zákazníkov najobľúbenejšie. Tiež ich najčastejšie ďalej spracovávame na mieru.

Čo znamená SBR

SBR* čiže butadién-styrénový kaučuk je kopolymérom butadiénu a styrénu (pomer styrénu je väčšinou 23-25%). Surovinou pre výrobu SBS je ropa. Jedná sa o univerzálny kaučuk **, ktorý pokrýva až 60% svetovej produkcie syntetických kaučukov. Z tohto materiálu sa vyrábajú napr. pneumatiky.

V uvedených výrobkoch je SBR často kombinovaný s NR a NBR:

NR = prírodný kaučuk s vysokou pevnosťou, ťažnosťou a elasticitou, odolný voči dynamickému namáhaniu, ale so slabou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a ozónu. Vhodný pre tesnenia, dopravníkové pásy, pneumatiky nákladných vozidiel, absorbuje nárazy.
NBR = butadién-akrylonitrilový kaučuk. Táto guma sa vyznačuje olejuvzdornosťou a odolnosťou voči prirodzenému a tepelnému starnutiu, ale tiež iba obmedzenou odolnosťou voči ozónu.

SBR materiál

Výhody kombinácie gumy z NR a SBR:

 • dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • vyššia odolnosť voči poškriabaniu a vysokým teplotám ako guma z čistého kaučuku

Vlastnosti SBR

 • tvrdosť Shore v rozsahu 40 až 80 °ShA
 • použitie až do +82 °C
 • dobré fyzikálno-mechanické hodnoty
 • dobrá odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • len čiastočná odolnosť voči oleju, poveternostným vplyvom a ozónu
 • nízka odolnosť voči chemikáliám

 

Guma z materiálu SBR predstavuje najčastejšie používaný typ tesniacej gumy z nášho sortimentu. Ide o cenovo výhodný tesniaci materiál, ktorý je vo väčšine prípadov pri použití v praxi plne dostačujúci, hoci nevykazuje špičkové mechanické alebo fyzikálne vlastnosti.

Gumy pre všeobecné (základné) použitie

Názov
(typ gumy)

A9506 7993 1011 7759
bez mastenca v roliach v rovnom stave
Objednávací kód 02794 05513 02817 00444 00427 01490
Materiál NR-SBR SBR
Tvrdosť (°ShA) 70 65 70 80
Rozmedzie hrúbok (mm) 1–10 12–50 15–50 1–15 1–8 1–15
Šírka (mm) 1400 1200 1500, 1400 1200
Pracovná teplota –10 °C / +70 °C –25 °C / +80 °C –20 °C / +70 °C –25 °C / +80 °C
Ťažnosť (%) 200 200 100
Pevnosť v ťahu (N/mm²) 4 4 3 4
Varianty s vložkou ÁNO NIE ÁNO
Doplňujúce informácie Skvelá guma na všeobecné použitie. Najpredávanejšia, s najlepším pomerom kvality a ceny. Gumová rolka SBR väčších hrúbok, balená v roliach (po rozbalení drží tvarovú pamäť). Gumové dosky SBR väčších hrúbok, vhodné na spracovanie na vodnom lúči - vďaka tvarovej pamäti nedochádza k podrezávaniu materiálu. Štandardná tesniaca guma v šírke 1200 mm Gumu štandardne v šírke 1500 mm, hrúbke 8 a 10 mm dodávame v šírke 1400 mm (v hrúbke 8 mm bez vložky). Štandardná guma v šírke 1200 mm s vyššou tvrdosťou.
Cena za 1 m² v hrúbke 5 mm **** ***** ***** ** *** *

Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena                                                                                                      Zdroj: technické listy výrobcov

Tieto gumy SBR nájdu svoje uplatnenie ako tesniaci materiál v rôznych odvetviach strojárstva, automotive a stavebníctva. Používajú sa tiež ako polotovar na výrobu rôznych druhov tesnení a dielcov, v praxi sa uplatňujú ako dôležitý tesniaci prvok. Dodávame ich štandardne v rolkách alebo doskách požadovaného formátu a hrúbky.

Materiál na všeobecné použitie

Najžiadanejšie hadice z SBR v našom sortimente

Použitie Tlakové hadice na vodu a vzduch Tlakové hadice na vzduch Tlakovonasávacie hadice na vodu
Názov hadice L185 AA WORKIS 20 PLE-PL15 T254 AA T155 AA IFSD
Objednávací kód 01275 00267 00028 00275 00396 00074
Obrázok 01275 00267 00028 00275 00396 00074
Materiál (duša/obal) syntetická guma / syntetická guma SBR / SBR SBR-NBR / SBR SBR / SBR
Rozsah vnútorných priemerov
(v mm)
6–25 10–50 25–152 25–102 25–152
Pracovný tlak v bar
(U IFSD aj podtlak)
20 15 10 20 10/–0,9
Pracovná teplota –10 °C / +60 °C –30 °C / +70 °C –35 °C / +70 °C –10 °C / +80 °C –30 °C / +80 °C –35 °C / +80 °C
Cena za 1 m hadice
v priemere 25 mm
** * *** ***** ***** ****

Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena                                                                                                        Zdroj: technické listy výrobcov

Niektoré hadice majú ako použitý materiál uvedenú syntetickú gumu / syntetická guma (duša / obal). Čo to znamená?

Ešte v nedávnej minulosti mala väčšina výrobcov veľmi podobnú zmes SBR ako základný typ elastoméru. Niektorí z nich začali viac experimentovať, a tak ich zmesi môžu obsahovať zakaždým odlišné vstupné materiály podľa stavu týchto surovín na svetových trhoch. Pri našich výrobkoch uvádzame vždy presný opis použitého materiálu v zhode s katalógovým listom výrobcu.

Hadice SEMPERIT

Potrebujete konkrétny výrobok?

Naši špecialisti výroby pripravujú výrobky z SBR na mieru:

 • manuálnym rezaním
 • strojným rezaním na pruhy (využitie napr. ako tesniace pásky)
 • presným tvarovým rezaním tesnenia SBR na CNC stroji (tesniacu gumu režeme na plotri vibračným nožom)
 • presným tvarovým rezaním gumy na tesnenie pomocou vodného lúča (2D, 3D)
 • nanášaním samolepiacich vrstiev (jednostranne aj obojstranne)
 • lepením s ostatnými materiálmi (vznikne tzv. sendvič)
 • frézovaním na CNC stroji
 • ručným alebo strojovým krátením hadíc
 • kompletizáciou hadíc koncovkami (pomocou spôn, lisovaním)

Informační blok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Zdroj: Marie Jančaříková: Testovanie gumových tesniacich prvkov podrobených rôznym vonkajším vplyvom. Diplomová práca. VUT v Brne, 2016, skrátené.

**) Kaučuk –pružná látka získaná zo šťavy kaučukovníka alebo synteticky. Guma = vulkanizovaný kaučuk. Kaučuk je za tepla lepivý, za studena tuhý a nepružný, zatiaľ čo guma (vulkanizát) je elastická v širokom rozmedzí teplôt. Výber kaučuku pre jednotlivé aplikácie záleží na cene a na jeho vlastnostiach. Vo svete sa ročne vyrobí, predá a spotrebuje dvadsať päť miliónov ton prírodného a syntetického kaučuku (údaj z roku 2019). Zdroj: Hana Pavlíčková: Syntetické kaučuky a ich využitie v praxi. Bakalárska práca. Univerzita Pardubice, 2019, skrátené.

Produkty z článku