Mám prehľad o procese výroby

Na výrobný proces od prvotnej požiadavky zákazníka až po hotový výrobok dohliada v GUMEXE SK vedúci výroby Martin Jakubík. Sám o sebe hovorí, že má rád výzvy a zložitejšie veci ho priťahujú. Aké technológie mu v práci pomáhajú a prečo sa niekedy pozerá na svojich kolegov „zhora“?

vedúci výroby Martin Jakubík

Martin, čo ťa priviedlo do GUMEXU? Ako si sa vypracoval na pozíciu vedúceho výroby?

Nastúpil som na pozíciu Špecialista predaja. Tu som sa venoval poradenstvu, predaju a komunikácii so zákazníkmi. V pobočke sme boli vtedy ešte malý tím ľudí, kde každý vlastne vedel vyriešiť všetko. Po rýchlom a úspešnom adaptovaní sa na prácu som sa stal neskôr vedúcim predaja v pobočke v Žiline. Na tejto pozícii som pracoval takmer 6 rokov. Už počas tohto obdobia som sa stále častejšie stretával s požiadavkou na výrobu a úpravu nášho tovaru na mieru pre zákazníka. Po bližšom oboznámení sa, školeniach a technickom samoštúdiu som postupne začal participovať na vytvorení výrobného oddelenia. Neskôr som prešiel z obchodu na výrobné oddelenie. Bolo potrebné nastaviť nové a jasné výrobné, kalkulačné aj administratívne postupy v kooperácii s pobočkou v ČR. Vznikali nové pracoviska vo všetkých pobočkách GUMEXU, ktoré bolo potrebné riadiť, venovať sa rozvoju, riadeniu, školeniam. Myslím, že som sa rýchlo v tejto pracovnej pozícii našiel a výsledky mojej práce boli následne ocenené dôverou vedenia GUMEXU. Výsledkom bolo moje poverenie riadením výroby v pobočkách v SR ako vedúci výroby.

Ako vnímaš rozvoj výrobných oddelení v jednotlivých pobočkách v slovenskom GUMEXE? 

Samozrejme veľmi pozitívne. Teší ma stály rast výroby v celom GUMEXE. Rozširovanie strojového parku, zvyšovanie výrobnej kapacity, široké portfólio výrobných služieb… sú to príjemné starosti. Veľká vďaka však patrí kolegom, bez ktorých by to určite nebolo možné. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto úžasného kolektívu.

Ktorá výrobná činnosť je v našej výrobe najčastejšia?

Ponúkame veľa možností, ako upraviť materiál pre zákazníka na mieru, aby si ho mohol len vziať a namontovať. Medzi najviac využívané činnosti patrí určite rezanie plochých tesnení na digitálnom plotri so samolepkou i bez samolepky. Vyzdvihol by som však aj výrobu a úpravu veľkého počtu všetkých druhov dopravníkových pásov pripravených pre zákazníkov na mieru.

Čomu sa ty osobne venuješ najradšej? 

Nedá sa povedať, že by som niečo vyhľadával viac alebo sa niečomu vyhýbal. Vždy ma však poteší zaujímavý či netradičný výrobok alebo jeho použitie v prevádzke, kde by to čakal málokto. Môže to byť malá dielnička, veľká prevádzka či úplne nový projekt. Mám rád výzvy a zložitejšie veci ma akosi viac priťahujú.

„Mám rád výzvy, zložitejšie veci ma priťahujú“

Aké nové technológie pomáhajú zrýchliť a zefektívniť vybavovanie objednávok pre našich zákazníkov?

Teraz sa nám podarilo vybaviť každú pobočku hydraulickým aj nízkotlakovým lisom na hadice. Taktiež v žilinskej pobočke pribudli aj vulkanizačné dosky pre gumové pásy, čím sa pobočka stala centrom GUMEXU na PVC, polyuretánové aj gumové dopravníkové pásy. Plánujeme ešte rozšírenie v pobočkách o laminátor na nanášanie samolepky, kotúčovú rezačku a v pobočke v Bratislave dlho očakávaný vodný lúč.

Kým sa výrobok dostane k zákazníkovi, prejde si celým radom úkonov. Povedz nám, ako prebieha celý proces od dopytu až po výrobok v GUMEXE? 

K nám na výrobné oddelenie sa dopyt dostane od špecialistu predaja, ktorý už so zákazníkom dohodol základné parametre budúceho výrobku. Spracuje sa kalkulácia výrobných nákladov, cena, technický výkres. Keď zákazník odsúhlasí konečnú cenu, parametre hotového výrobku a pošle objednávku, nasleduje výrobný príkaz a samotná výroba. Potom sa už len hotový výrobok odošle zákazníkovi.

proces výroby v GumexeZákazník kontaktuje obchodníka –dohodnú sa s ním parametre výrobku - kalkulácia výrobných nákladov a konečnej ceny- odsúhlasenie dohodnutých parametrov a ceny – objednávka-výrobný príkaz, objednanie materiálu na výrobok – výroba -distribúcia – spokojný zákazník

 

V akom okamihu vstupuješ do výrobného procesu ty ako vedúci výroby?

Ideálny stav je vtedy, ak k tomu nedochádza a všetky procesy sú nastavené vopred jasne a správne. Naša výroba je však zákazková a na mieru. Každý výrobok je viac-menej originál, ktorý si vyžaduje osobitný prístup, špecifický pracovný postup, ktorý je potrebné vzájomne konzultovať priamo so zákazníkmi aj montérmi vo výrobe pred samotnou výrobou alebo aj počas nej a to je moja úloha. Získanie správnych informácií a na základe nich vytvoriť správny výrobný príkaz. Ak je toto všetko správne zadané, nemusím zasahovať v žiadnom kroku v procese výroby.

Aké vlastnosti by mal mať dobrý vedúci výroby, aby celý výrobný proces fungoval bez zádrhov? 

tím výrobného oddelenia

Určite sa správa tak, aby boli kolegovia vždy usmiati a do práce chodili s radosťou. Dokáže ich počúvať, poradiť, oceniť ich prínos, do istej miery aj inšpirovať. Vedúci môže byť úspešný len do takej miery, ako dokáže riadiť a motivovať svojich kolegov.

Máš najvyšší stôl v celej žilinskej pobočke. Znamená to, že chceš na svojich kolegov pozerať zhora?

Nad takýmto využitím som zatiaľ neuvažoval. Ale vážne. Mal som dlhodobo zdravotné problémy s chrbticou a GUMEX mi vyšiel v ústrety tým, že mi zabezpečil „rastúci“ stôl do kancelárie pre rýchly a bezpečný návrat do práce. Je to výborná pomôcka, ktorá mi pomáha zvládať kancelársku sedavú prácu s ľahkosťou a bez obmedzení. Určite by som ju odporučil všetkým, hlavne tým, ktorých trápi boľavý chrbát.

Čomu sa venuješ, keď nie si v práci, a pri akej činnosti si vieš najlepšie oddýchnuť?

Tým, že prevažnú časť práce sedím v kancelárii „medzi stenami“, svoj voľný čas preto rád trávim na čerstvom vzduchu so svojou manželkou, dcérou a priateľmi výletmi do prírody, turistikou, cyklistikou a v zime bežkovaním.

 

Ing. Martin Jakubík

Vyštudoval ekonomiku a manažment podniku na Žilinskej univerzite v Žiline. Po skončení školy pracoval v rodinnej firme JAKUBÍK SK s.r.o. na viacerých vedúcich pozíciách. V roku 2013 nastúpil do GUMEXU ako špecialista predaja, neskôr ako vedúci predaja v pobočke Žilina a od roku 2019 je na pozícii vedúceho výroby pre GUMEX SK s r.o. Spolu s manželkou vychovávajú dcérku a ich spoločným koníčkom je turistika, cyklistika, bežkovanie a cestovanie.     

Na výrobný proces od prvotnej požiadavky zákazníka až po hotový výrobok dohliada v GUMEXE SK vedúci výroby Martin Jakubík. Sám o sebe hovorí, že má rád výzvy a zložitejšie veci ho priťahujú. Aké technológie mu v práci pomáhajú a prečo sa niekedy pozerá na svojich kolegov „zhora“?

vedúci výroby Martin Jakubík

Martin, čo ťa priviedlo do GUMEXU? Ako si sa vypracoval na pozíciu vedúceho výroby?

Nastúpil som na pozíciu Špecialista predaja. Tu som sa venoval poradenstvu, predaju a komunikácii so zákazníkmi. V pobočke sme boli vtedy ešte malý tím ľudí, kde každý vlastne vedel vyriešiť všetko. Po rýchlom a úspešnom adaptovaní sa na prácu som sa stal neskôr vedúcim predaja v pobočke v Žiline. Na tejto pozícii som pracoval takmer 6 rokov. Už počas tohto obdobia som sa stále častejšie stretával s požiadavkou na výrobu a úpravu nášho tovaru na mieru pre zákazníka. Po bližšom oboznámení sa, školeniach a technickom samoštúdiu som postupne začal participovať na vytvorení výrobného oddelenia. Neskôr som prešiel z obchodu na výrobné oddelenie. Bolo potrebné nastaviť nové a jasné výrobné, kalkulačné aj administratívne postupy v kooperácii s pobočkou v ČR. Vznikali nové pracoviska vo všetkých pobočkách GUMEXU, ktoré bolo potrebné riadiť, venovať sa rozvoju, riadeniu, školeniam. Myslím, že som sa rýchlo v tejto pracovnej pozícii našiel a výsledky mojej práce boli následne ocenené dôverou vedenia GUMEXU. Výsledkom bolo moje poverenie riadením výroby v pobočkách v SR ako vedúci výroby.

Ako vnímaš rozvoj výrobných oddelení v jednotlivých pobočkách v slovenskom GUMEXE? 

Samozrejme veľmi pozitívne. Teší ma stály rast výroby v celom GUMEXE. Rozširovanie strojového parku, zvyšovanie výrobnej kapacity, široké portfólio výrobných služieb… sú to príjemné starosti. Veľká vďaka však patrí kolegom, bez ktorých by to určite nebolo možné. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto úžasného kolektívu.

Ktorá výrobná činnosť je v našej výrobe najčastejšia?

Ponúkame veľa možností, ako upraviť materiál pre zákazníka na mieru, aby si ho mohol len vziať a namontovať. Medzi najviac využívané činnosti patrí určite rezanie plochých tesnení na digitálnom plotri so samolepkou i bez samolepky. Vyzdvihol by som však aj výrobu a úpravu veľkého počtu všetkých druhov dopravníkových pásov pripravených pre zákazníkov na mieru.

Čomu sa ty osobne venuješ najradšej? 

Nedá sa povedať, že by som niečo vyhľadával viac alebo sa niečomu vyhýbal. Vždy ma však poteší zaujímavý či netradičný výrobok alebo jeho použitie v prevádzke, kde by to čakal málokto. Môže to byť malá dielnička, veľká prevádzka či úplne nový projekt. Mám rád výzvy a zložitejšie veci ma akosi viac priťahujú.

„Mám rád výzvy, zložitejšie veci ma priťahujú“

Aké nové technológie pomáhajú zrýchliť a zefektívniť vybavovanie objednávok pre našich zákazníkov?

Teraz sa nám podarilo vybaviť každú pobočku hydraulickým aj nízkotlakovým lisom na hadice. Taktiež v žilinskej pobočke pribudli aj vulkanizačné dosky pre gumové pásy, čím sa pobočka stala centrom GUMEXU na PVC, polyuretánové aj gumové dopravníkové pásy. Plánujeme ešte rozšírenie v pobočkách o laminátor na nanášanie samolepky, kotúčovú rezačku a v pobočke v Bratislave dlho očakávaný vodný lúč.

Kým sa výrobok dostane k zákazníkovi, prejde si celým radom úkonov. Povedz nám, ako prebieha celý proces od dopytu až po výrobok v GUMEXE? 

K nám na výrobné oddelenie sa dopyt dostane od špecialistu predaja, ktorý už so zákazníkom dohodol základné parametre budúceho výrobku. Spracuje sa kalkulácia výrobných nákladov, cena, technický výkres. Keď zákazník odsúhlasí konečnú cenu, parametre hotového výrobku a pošle objednávku, nasleduje výrobný príkaz a samotná výroba. Potom sa už len hotový výrobok odošle zákazníkovi.

proces výroby v GumexeZákazník kontaktuje obchodníka –dohodnú sa s ním parametre výrobku - kalkulácia výrobných nákladov a konečnej ceny- odsúhlasenie dohodnutých parametrov a ceny – objednávka-výrobný príkaz, objednanie materiálu na výrobok – výroba -distribúcia – spokojný zákazník

 

V akom okamihu vstupuješ do výrobného procesu ty ako vedúci výroby?

Ideálny stav je vtedy, ak k tomu nedochádza a všetky procesy sú nastavené vopred jasne a správne. Naša výroba je však zákazková a na mieru. Každý výrobok je viac-menej originál, ktorý si vyžaduje osobitný prístup, špecifický pracovný postup, ktorý je potrebné vzájomne konzultovať priamo so zákazníkmi aj montérmi vo výrobe pred samotnou výrobou alebo aj počas nej a to je moja úloha. Získanie správnych informácií a na základe nich vytvoriť správny výrobný príkaz. Ak je toto všetko správne zadané, nemusím zasahovať v žiadnom kroku v procese výroby.

Aké vlastnosti by mal mať dobrý vedúci výroby, aby celý výrobný proces fungoval bez zádrhov? 

tím výrobného oddelenia

Určite sa správa tak, aby boli kolegovia vždy usmiati a do práce chodili s radosťou. Dokáže ich počúvať, poradiť, oceniť ich prínos, do istej miery aj inšpirovať. Vedúci môže byť úspešný len do takej miery, ako dokáže riadiť a motivovať svojich kolegov.

Máš najvyšší stôl v celej žilinskej pobočke. Znamená to, že chceš na svojich kolegov pozerať zhora?

Nad takýmto využitím som zatiaľ neuvažoval. Ale vážne. Mal som dlhodobo zdravotné problémy s chrbticou a GUMEX mi vyšiel v ústrety tým, že mi zabezpečil „rastúci“ stôl do kancelárie pre rýchly a bezpečný návrat do práce. Je to výborná pomôcka, ktorá mi pomáha zvládať kancelársku sedavú prácu s ľahkosťou a bez obmedzení. Určite by som ju odporučil všetkým, hlavne tým, ktorých trápi boľavý chrbát.

Čomu sa venuješ, keď nie si v práci, a pri akej činnosti si vieš najlepšie oddýchnuť?

Tým, že prevažnú časť práce sedím v kancelárii „medzi stenami“, svoj voľný čas preto rád trávim na čerstvom vzduchu so svojou manželkou, dcérou a priateľmi výletmi do prírody, turistikou, cyklistikou a v zime bežkovaním.

 

Ing. Martin Jakubík

Vyštudoval ekonomiku a manažment podniku na Žilinskej univerzite v Žiline. Po skončení školy pracoval v rodinnej firme JAKUBÍK SK s.r.o. na viacerých vedúcich pozíciách. V roku 2013 nastúpil do GUMEXU ako špecialista predaja, neskôr ako vedúci predaja v pobočke Žilina a od roku 2019 je na pozícii vedúceho výroby pre GUMEX SK s r.o. Spolu s manželkou vychovávajú dcérku a ich spoločným koníčkom je turistika, cyklistika, bežkovanie a cestovanie.     

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?