Kľúčom k nášmu úspechu sú ľudia

Ty nestvoříte žádnou marketingovou kampaní…


Do GUMEXU nastoupil z rodiny jako první, už v roce 1994. Vlastně už od počátku vedl marketing firmy, jen se tomu tehdy tak neříkalo. „Naslouchat máme v DNA. Pořád se ptáme a mnoho odpovědí nám bylo inspirací pro naše zlepšení. Mnohým z nápadů jsme nemohli vyhovět, ale tak už to chodí. Nejsme firma pro každého. Máme rádi náročné zákazníky, kterým není jedno, v jaké kvalitě si kupují produkt, zákazníky, kteří potřebují být perfektně informovaní a rychlost je pro ně zásadní,“ vystihuje podstatu a postoje firmy spolumajitel a marketingový ředitel Libor Sedláček.

Jakými omyly či poznáním jste si v začátcích prošel?
Výhoda mladých je v tom, že nevědí, že něco nejde. A tak jdou a udělají to. Nebyl jsem podnikatel, jen jsem chtěl, abychom pomohli zákazníkům. Bylo pro mě v té době strašně těžké pochopit, že není problém prodávat, ale hlavně nakupovat. U některých dodavatelů jsme doslova žebrali o zboží, vozili flašky a bonboniéry skladníkům, aby se vůbec zvedli a vydali nám zboží nebo vystavili fakturu. Taky jsem velmi brzo zjistil, že ze školy kromě češtiny a nauky o materiálech neumím skoro nic, co by se mi hodilo v práci, a zkrátka buď se budu sám učit, anebo se nikam neposunu. 

Bylo generační soužití v práci někdy náročné?
Když tatínek po roce odmítl rozšiřovat sortiment s tím, že nepotřebujeme plastové hadice ani další typy spon, protože si to lidé koupí v železářství, vybuchla ve mně bomba a chtěl jsem odejít. Dlouho si na tom trval. Jenže jsem se už rok hodinu týdně učil anglicky, a tak jsem zajel do Itálie přímo k dodavateli, kterého jsem našel na štítku jedné hadice, a opravdu jsem domluvil dodávky zboží. Zákazníci nové výrobky chtěli, což pro mě byla jak velká úleva, tak potvrzení, že zákazníka si získáte tím, když mu nabídnete sortiment, který ale musíte mít na skladě k dispozici, a že to jste vy, kdo do toho musí dát nejdřív peníze, abyste je pak mohli od zákazníka dostat zpět. Neměli jsme ani korunu nazbyt, takže to bylo samozřejmě těžké, ale taťka nás tím netrápil, nechával si těžkosti pro sebe a nás nechával pracovat.

Kde jste při hledání firemní strategie nacházel inspiraci? 
Uvědomil jsem si, že se nechci učit na vlastních chybách, a tak jsem se začal intenzivně manažersky vzdělávat. Vzdělávání je pro mě trénink, který mi umožňuje dívat se na různé situace z různých stran a pochopit, proč se něco děje tak nebo tak. Je to svoboda zvolit si svoji cestu na základě znalostí.

Jsou podle vás hlavní principy marketingu nadčasové? 
Prodejní techniky mne samozřejmě zajímají, ale můj přístup k prodeji i marketingu se principiálně nezměnil. Vždy jsem usiloval o to, abychom zákazníkovi pomohli vyřešit jeho problém, ukázali mu cestu, inspirovali ho. Marketing se přesunuje více do on-linu, protože jedině tam nabízí rychlost, aktuálnost a nepřeberné možnosti. Ve vedení samozřejmě sledujeme komplexní data, čísla a ukazatele. Pořád ale myslíme na to, že klíčem k našemu úspěchu jsou lidé. A ty nestvoříte žádnou marketingovou kampaní.

Umění a byznys usilují o totéž: přijít jako první s něčím, co zaujme. Čím jste zaujali?
Slovo umění pochází z řeckého techné, což je výraz pro řemeslnou dovednost. Tím, že jsme se z firmy s několika málo službami přeměnili na firmu, která těch služeb nabízí opravdu hodně, jsme se vlastně stali umělci. Říkám to s nadsázkou, ale opravdu obdivuju naše lidi, kteří zkrátka „umí“ cokoliv. Na dnešní době mě fascinuje, že všechno to umění můžeme neustále prožívat. A je jedno, zda jde o náročnou techniku, esteticky upravené prostranství nebo krásný obraz. V GUMEXU možná neděláme nic závratně složitého, velmi mne ale těší, kde všude se naše výrobky používají. To samo o sobě dokazuje, že to neděláme vůbec špatně.

Na titulní straně Géčka máme výřez fresky Stvoření. Právě renesance představovala novou éru poznání, technických možností, 3D rozměru, ale i limitů. V čem spočívají ty vaše? 
Limitem byl a bude člověk. Samozřejmě schopný majitel nebo vedoucí je větší příčinou v tom, co dělá, a tedy i tím, kdo druhé limituje. Přesto limity nosíme úplně každý v sobě a nezbývá, než je překonávat. Zlepšovat sami sebe nebo podporovat ty, kteří jsou talentovaní. Někdy i za cenu, že se nám na konkrétním člověku něco nelíbí, genialita ostatně nikdy neznamenala srozumitelnost pro všechny. 

Prošel vaším životem někdo, o kom byste řekl, že je renesanční člověk, kdo nejvíce ovlivnil vaši životní filozofii? 
Mám dva strýce kněze. Zejména u jednoho z nich jsem často v dětství trávil letní prázdniny. Právě on mi při pohledu zpět připadá jako renesanční člověk. Inspiroval mne některými životními hodnotami a svým přístupem k životu a lidem, a za to si ho velmi vážím.

Přistihnete se někdy, že děláte něco stejně jako vaše rodiče? 
Jsem stejný jako všechny děti. Celý život se snažíme od rodičů odlišit, abychom v určitém věku zjistili, že některé principy zůstávají i v nás. A ostatně proč ne? Jen to chce napodobovat ty dobré vlastnosti a s těmi horšími se vědomě rozloučit. 

Čím je váš tatínek pro firmu stále nepostradatelný? 
Duch zakladatele, tedy tatínka, ve firmě určitě je. On svou pozici vlastně už dlouho umenšuje, zajímá ho více operativa z hlediska financí. Nám dal prostor, který jsme snad dobře zaplnili. Dívat se zpět je však stejně liché, jako lpět na tom, kým jsem byl, když vím, že mohu být lepší. Myslím, že nejen my tři sourozenci, ale i většina lidí, kteří naší firmou úspěšně prošli, jsme přispěli k tomu současnému stavu.  Na těch, kteří zde pracují dnes, je zase to, aby firmu společně posunovali dál. Když se na to jde manažersky dobře, najdeme v každém člověku zvláštní schopnosti, které pozitivně ovlivňují naše životy, a tím i život firmy.

Jak se vám daří držet krok s dobou, nejmodernějšími technologiemi v oboru? 
Můj bratr Dušan má přirozený talent posouvat nás v oblasti technologií kupředu. Uvnitř firmy je to dost vidět. Zajímají nás všechny procesy, jež se týkají automatizace. Vzhledem k charakteru firmy a naší zakázkové úpravě zboží na míru a věnování se kusovkám až malým sériím půjde spíše o preciznější nastavení procesů než o zavedení plně automatizované výroby. Zajímá nás samozřejmě internet věcí a s tím spojené používání čipů a prediktivní údržby. První na řadě je ale samotné propojení s informačními systémy zákazníka. Zadávání objednávek, zjišťování požadavků, skladové dostupnosti, termínu výroby a jiných dat se bude odehrávat v přímém spojení mezi informačními systémy našich zákazníků a námi.

Tých nestvoríte žiadnu marketingovou kampaňou…


Do GUMEXU nastúpil z rodiny ako prvý, už v roku 1994. Vlastne už od začiatku viedol marketing firmy, len sa tomu vtedy tak nehovorilo. "Načúvať máme v DNA. Stále sa pýtame a veľa odpovedí nám bolo inšpiráciou pre naše zlepšenie. Mnohým z nápadov sme nemohli vyhovieť, ale tak už to chodí. Nie sme firma pre každého. Máme radi náročných zákazníkov, ktorým nie je jedno, v akej kvalite si kupujú produkt, zákazníkov, ktorí potrebujú byť perfektne informovaní a rýchlosť je pre nich zásadná, "vystihuje podstatu a postoje firmy spolumajiteľ a marketingový riaditeľ Libor Sedláček.

Akými omylmi či poznaním ste si v začiatkoch prešiel?
Výhoda mladých je v tom, že nevedia, že niečo nejde. A tak idú a urobia to. Nebol som podnikateľ, len som chcel, aby sme pomohli zákazníkom. Bolo pre mňa v tej dobe strašne ťažké pochopiť, že nie je problém predávať, ale hlavne nakupovať. U niektorých dodávateľov sme doslova žobrali o tovar, vozili fľašky a bonboniéry skladníkom, aby sa vôbec zdvihli a vydali nám tovar alebo vystavili faktúru. Tiež som veľmi skoro zistil, že zo školy okrem češtiny a náuky o materiáloch neviem skoro nič, čo by sa mi hodilo v práci, a skrátka buď sa budem sám učiť, alebo sa nikam neposuniem. 

Bolo generačné spolužitie v práci niekedy náročné?
Keď otecko po roku odmietol rozširovať sortiment s tým, že nepotrebujeme plastové hadice ani ďalšie typy spôn, pretože si to ľudia kúpia v železiarstve, vybuchla vo mne bomba a chcel som odísť. Dlho si na tom trval. Lenže som sa už rok hodinu týždenne učil anglicky, a tak som zašiel do Talianska priamo k dodávateľovi, ktorého som našiel na štítku jednej hadice, a naozaj som dohovoril dodávky tovaru. Zákazníci nové výrobky chceli, čo pre mňa bola na jednej strane veľká úľava, na druhej potvrdenie, že zákazníka si získate tým, keď mu ponúknete sortiment, ktorý ale musíte mať na sklade k dispozícii, a že to ste vy, kto do toho musí dať najprv peniaze, aby ste ich potom mohli od zákazníka dostať späť. Nemali sme ani korunu nazvyš, takže to bolo samozrejme ťažké, ale tatko nás tým netrápil, nechával si ťažkosti pre seba a nás nechával pracovať.

Kde ste pri hľadaní firemnej stratégie nachádzali inšpiráciu? 
Uvedomil som si, že sa nechcem učiť na vlastných chybách, a tak som sa začal intenzívne manažérsky vzdelávať. Vzdelávanie je pre mňa tréning, ktorý mi umožňuje pozerať sa na rôzne situácie z rôznych strán a pochopiť, prečo sa niečo deje tak alebo tak. Je to sloboda zvoliť si svoju cestu na základe znalostí.

Sú podľa vás hlavné princípy marketingu nadčasové? 
Predajné techniky ma samozrejme zaujímajú, ale môj prístup k predaju aj marketingu sa principiálne nezmenil. Vždy som sa usiloval o to, aby sme zákazníkovi pomohli vyriešiť jeho problém, ukázali mu cestu, inšpirovali ho. Marketing sa presúva viac do on-linu, pretože jedine tam ponúka rýchlosť, aktuálnosť a nepreberné možnosti. Vo vedení samozrejme sledujeme komplexné dáta, čísla a ukazovatele. Stále ale myslíme na to, že kľúčom k nášmu úspechu sú ľudia. A tých nestvoríte žiadnu marketingovou kampaňou.

Umenie a biznis sa usilujú o to isté: prísť ako prvý s niečím, čo zaujme. Čím ste zaujali?
Slovo umenie pochádza z gréckeho techné, čo je výraz pre remeselnú zručnosť. Tým, že sme sa z firmy s niekoľkými málo službami premenili na firmu, ktorá tých služieb ponúka naozaj veľa, sme sa vlastne stali umelcami. Hovorím to s nadsádzkou, ale naozaj obdivujem našich ľudí, ktorí skrátka „vedia“ čokoľvek. Na dnešnej dobe ma fascinuje, že všetko to umenie môžeme neustále prežívať. A je jedno, či ide o náročnú techniku, esteticky upravené priestranstvá alebo krásny obraz. V GUMEXE možno nerobíme nič závratne zložitého, veľmi ma ale teší, kde všade sa naše výrobky používajú. To samo o sebe dokazuje, že to nerobíme vôbec zle.

Na titulnej strane Géčka máme výrez fresky Stvorenia. Práve renesancia predstavovala novú éru poznania, technických možností, 3D rozmeru, ale aj limitov. V čom spočívajú tie vaše? 
Limitom bol a bude človek. Samozrejme schopný majiteľ alebo vedúci je väčšou príčinou v tom, čo robí, a teda aj tým, kto druhých limituje. Napriek tomu limity nosíme úplne každý v sebe a nezostáva, len ich prekonávať. Zlepšovať samých seba alebo podporovať tých, ktorí sú talentovaní. Niekedy aj za cenu, že sa nám na konkrétnom človeku niečo nepáči, genialita navyše nikdy neznamenala zrozumiteľnosť pre všetkých. 

Prešiel vaším životom niekto, o kom by ste povedal, že je renesančný človek, kto najviac ovplyvnil vašu životnú filozofiu? 
Mám dvoch strýkov kňazov. Najmä u jedného z nich som často v detstve trávil letné prázdniny. Práve on mi pri pohľade späť pripadá ako renesančný človek. Inšpiroval ma niektorými životnými hodnotami a svojim prístupom k životu a ľuďom, a za to si ho veľmi vážim.

Pristihnete sa niekedy, že robíte niečo rovnako ako vaši rodičia? 
Som rovnaký ako všetky deti. Celý život sa snažíme od rodičov odlíšiť, aby sme v určitom veku zistili, že niektoré princípy zostávajú aj v nás. A napokon prečo nie? Len to chce napodobňovať tie dobré vlastnosti a s tými horšími sa vedome rozlúčiť. 

Čím je váš otecko pre firmu stále nenahraditeľný? 
Duch zakladateľa, teda otecka, vo firme určite je. On svoju pozíciu vlastne už dlho umenšuje, zaujíma ho viac operatíva z hľadiska financií. Nám dal priestor, ktorý sme snáď dobre zaplnili. Pozerať sa späť je však rovnako zbytočné, ako lipnúť na tom, kým som bol, keď viem, že môžem byť lepší. Myslím, že nielen my traja súrodenci, ale aj väčšina ľudí, ktorí našou firmou úspešne prešli, sme prispeli k tomu súčasnému stavu. Na tých, ktorí tu pracujú dnes, je zase to, aby firmu spoločne posúvali ďalej. Keď sa na to ide manažérsky dobre, nájdeme v každom človeku zvláštne schopnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú naše životy, a tým aj život firmy.

Ako sa vám darí držať krok s dobou, najmodernejšími technológiami v obore? 
Môj brat Dušan má prirodzený talent posúvať nás v oblasti technológií vpred. Vnútri firmy je to dosť vidieť. Zaujímajú nás všetky procesy, ktoré sa týkajú automatizácie. Vzhľadom k charakteru firmy a našej zákazkovej úprave tovaru na mieru a venovaniu sa kusovkám až malým sériám pôjde skôr o precíznejšie nastavenie procesov než o zavedenie plne automatizovanej výroby. Zaujíma nás samozrejme internet a veci s tým spojené, používanie čipov a prediktívnej údržby. Prvé na rade je ale samotné prepojenie s informačnými systémami zákazníka. Zadávanie objednávok, zisťovanie požiadaviek, skladovej dostupnosti, termínu výroby a iných dát sa bude odohrávať v priamom spojení medzi informačnými systémami našich zákazníkov a nami.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?