Kde sa používajú antivibračné pružné dosky

antivibrační deskyAntivibračné elastické dosky pomôžu znížiť hluk a tlmia vibrácie. Existuje široká ponuka týchto dosiek, je dôležité vybrať si tie pravé podľa toho, na aký účel ich potrebujete.

Antivibračné elastické dosky do garáži s ľahšou prevádzkou

Máte garáž s ľahšou prevádzkou, ktorá však ruší okolité priestory obytného domu hlukom a vibráciami, alebo odreté stĺpy od nepozorných vodičov? Alebo sa vám posúva tovar pri preprave vnútri dopravného prostriedku?

Zvoľte ekonomický variant pre slabšie zaťaženie, ktorý však plne postačí na tieto nároky - odporúčame vybrať v našom e-shope typ ELASTON–ELTEC S 650.

Tieto dosky používajú naši zákazníci tiež ako provizórne zakrytie trávnatých a bahnitých plôch na staveniskách, alebo pri väčších spoločenských akciách pod šírym nebom.

Antivibračné dosky ako dilatačná vrstva

Hľadáte podkladovú, dilatačnú alebo deliacu vrstvu medzi zdrojom silných vibrácií alebo hluku a okolitým prostredím?

 • Antivibračné dosky ako podklad pod ťažkými strojmi tlmia hluk a vibrácie, ktoré tieto zariadenia pri svojej prevádzke vydávajú, využívajú sa už pre samotné uloženie ťažkých strojných celkov pri ich počiatočnom kotvení.
 • Antivibračné dosky sa s úspechom používajú aj pod priemyselné práčky, kedy je potrebné rozložiť váhu stroja vrátane vody aj nákladu mokrej bielizne, bez toho aby došlo k rozvibrovaniu celého prístroja počas odstreďovania bielizne a napr. k odtrhnutiu bubna.
 • Využíva sa aj pod externými tepelnými čerpadlami.

Na tento účel odporúčame antivibračné dosky ELASTON ELTEC FS 700.

Antivibračné dosky pre rozloženie bodovej záťaže

Riešite ochranu pred enormným tlakom, vyvíjaným na podložie, nadmernú záťaž, trebars rozloženú aj do viac bodov?

 • Elastické antivibračné dosky sa uplatnia aj ako statická izolácia základov nosníkov, mostných pilierov, vozoviek, základov stavieb, v úložných pätkách extrémne ťažkých strojov.
 • Tieto dosky je možné v tomto veľmi náročnom prostredí lepiť alebo voľne klásť, ale najúčinnejší spôsob je zaliať ich betónom.
 • Priamo na mieste ich môžete jednoduchým spôsobom rezať, deliť alebo upraviť na mieru pomocou rovných alebo ručných rotačných nožov, alebo vám ich radi vopred upravíme na požadované rozmery. Najčastejšie nás zákazníci žiadajú o rezanie na pruhy.

Antivibračné elastické dosky ELASTON ELTEC S 850 sa osvedčili práve pre tieto aplikácie.

Antivibračné dosky pre športové zariadenia a fitnes

Plánujete alebo rekonštruujete, prípadne už prevádzkujete športové zariadenia?

 • Potom určite riešite obavy alebo dokonca sťažnosti majiteľov priľahlých priestorov.
 • Nemusíte svoj biznis alebo životný sen opustiť, len prísť na spôsob, ako vaše fitness centrum, posilňovňu, telocvičňu a pod. zabezpečiť pred hlukom a rázmi z posilňovacích strojov, trenažérov, vplyvom športového náčinia a náradia na podlahu.

Tieto požiadavky spĺňa elastická protihluková a antivibračná podlahovina ELASTON ELTEC GR 950 FS

Porovnanie antivibračných dosiek

Inšpirujte sa porovnaním medzi našimi 4 hlavnými typmi dosiek ELASTON:

ELASTON ELTEC GR 650 FS 

 • dostačujúce tlmiace účinky, výhodná cena
 • použitie ako preložka pri preprave tovaru, alebo zaliate dosky do betónového podkladu garáží s nižšou prevádzkou

ELASTON ELTEC FS 700 

 • silné antivibračné účinky, extrémna nosnosť
 • použitie ako podklad pre kompresory vnútri budov, v kabíne výťahu, pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku

ELASTON ELTEC GR 850 FS 

 • univerzálne využiteľný, ale nezastupiteľný najmä pri veľkej záťaži na menšom počte nosných bodov
 • použitie: v sklárstve ako podklad pod ťažké valce, na stavbách pod betónové finišéry, do základov budov a koľajísk, ochrana stĺpov v skladoch a podzemných parkoviskách s veľkou prevádzkou, vo vnútri budov podložka pod pretlakovými kotlami pri kúrení LTO

ELASTON ELTEC GR 950 FS

 • pre silné plošné zaťaženie, hlavne podlahy
 • použitie: na zmiernenie vibrácií v posilňovniach, fitness centrách
 • tlmí hluk, vydrží vysoký tlak na podlahu, odporúčame lepiť!

Čo znamenajú skratky "FS" a "GR" v označení antivibračných dosiek

 • FS = z recyklovanej pneumatiky (pôvodného materiálu) bola použitá štiepka (vlákno). Tento spôsob spracovania zaručuje lepšiu pružnosť a antivibračné schopnosti výslednej dosky.
 • GR = z granulátu. Takto spracovaná antivibračná doska silne odoláva deformácii v tlaku.

antivibrační deskyAntivibračné elastické dosky pomôžu znížiť hluk a tlmia vibrácie. Existuje široká ponuka týchto dosiek, je dôležité vybrať si tie pravé podľa toho, na aký účel ich potrebujete.

Antivibračné elastické dosky do garáži s ľahšou prevádzkou

Máte garáž s ľahšou prevádzkou, ktorá však ruší okolité priestory obytného domu hlukom a vibráciami, alebo odreté stĺpy od nepozorných vodičov? Alebo sa vám posúva tovar pri preprave vnútri dopravného prostriedku?

Zvoľte ekonomický variant pre slabšie zaťaženie, ktorý však plne postačí na tieto nároky - odporúčame vybrať v našom e-shope typ ELASTON–ELTEC S 650.

Tieto dosky používajú naši zákazníci tiež ako provizórne zakrytie trávnatých a bahnitých plôch na staveniskách, alebo pri väčších spoločenských akciách pod šírym nebom.

Antivibračné dosky ako dilatačná vrstva

Hľadáte podkladovú, dilatačnú alebo deliacu vrstvu medzi zdrojom silných vibrácií alebo hluku a okolitým prostredím?

 • Antivibračné dosky ako podklad pod ťažkými strojmi tlmia hluk a vibrácie, ktoré tieto zariadenia pri svojej prevádzke vydávajú, využívajú sa už pre samotné uloženie ťažkých strojných celkov pri ich počiatočnom kotvení.
 • Antivibračné dosky sa s úspechom používajú aj pod priemyselné práčky, kedy je potrebné rozložiť váhu stroja vrátane vody aj nákladu mokrej bielizne, bez toho aby došlo k rozvibrovaniu celého prístroja počas odstreďovania bielizne a napr. k odtrhnutiu bubna.
 • Využíva sa aj pod externými tepelnými čerpadlami.

Na tento účel odporúčame antivibračné dosky ELASTON ELTEC FS 700.

Antivibračné dosky pre rozloženie bodovej záťaže

Riešite ochranu pred enormným tlakom, vyvíjaným na podložie, nadmernú záťaž, trebars rozloženú aj do viac bodov?

 • Elastické antivibračné dosky sa uplatnia aj ako statická izolácia základov nosníkov, mostných pilierov, vozoviek, základov stavieb, v úložných pätkách extrémne ťažkých strojov.
 • Tieto dosky je možné v tomto veľmi náročnom prostredí lepiť alebo voľne klásť, ale najúčinnejší spôsob je zaliať ich betónom.
 • Priamo na mieste ich môžete jednoduchým spôsobom rezať, deliť alebo upraviť na mieru pomocou rovných alebo ručných rotačných nožov, alebo vám ich radi vopred upravíme na požadované rozmery. Najčastejšie nás zákazníci žiadajú o rezanie na pruhy.

Antivibračné elastické dosky ELASTON ELTEC S 850 sa osvedčili práve pre tieto aplikácie.

Antivibračné dosky pre športové zariadenia a fitnes

Plánujete alebo rekonštruujete, prípadne už prevádzkujete športové zariadenia?

 • Potom určite riešite obavy alebo dokonca sťažnosti majiteľov priľahlých priestorov.
 • Nemusíte svoj biznis alebo životný sen opustiť, len prísť na spôsob, ako vaše fitness centrum, posilňovňu, telocvičňu a pod. zabezpečiť pred hlukom a rázmi z posilňovacích strojov, trenažérov, vplyvom športového náčinia a náradia na podlahu.

Tieto požiadavky spĺňa elastická protihluková a antivibračná podlahovina ELASTON ELTEC GR 950 FS

Porovnanie antivibračných dosiek

Inšpirujte sa porovnaním medzi našimi 4 hlavnými typmi dosiek ELASTON:

ELASTON ELTEC GR 650 FS 

 • dostačujúce tlmiace účinky, výhodná cena
 • použitie ako preložka pri preprave tovaru, alebo zaliate dosky do betónového podkladu garáží s nižšou prevádzkou

ELASTON ELTEC FS 700 

 • silné antivibračné účinky, extrémna nosnosť
 • použitie ako podklad pre kompresory vnútri budov, v kabíne výťahu, pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku

ELASTON ELTEC GR 850 FS 

 • univerzálne využiteľný, ale nezastupiteľný najmä pri veľkej záťaži na menšom počte nosných bodov
 • použitie: v sklárstve ako podklad pod ťažké valce, na stavbách pod betónové finišéry, do základov budov a koľajísk, ochrana stĺpov v skladoch a podzemných parkoviskách s veľkou prevádzkou, vo vnútri budov podložka pod pretlakovými kotlami pri kúrení LTO

ELASTON ELTEC GR 950 FS

 • pre silné plošné zaťaženie, hlavne podlahy
 • použitie: na zmiernenie vibrácií v posilňovniach, fitness centrách
 • tlmí hluk, vydrží vysoký tlak na podlahu, odporúčame lepiť!

Čo znamenajú skratky "FS" a "GR" v označení antivibračných dosiek

 • FS = z recyklovanej pneumatiky (pôvodného materiálu) bola použitá štiepka (vlákno). Tento spôsob spracovania zaručuje lepšiu pružnosť a antivibračné schopnosti výslednej dosky.
 • GR = z granulátu. Takto spracovaná antivibračná doska silne odoláva deformácii v tlaku.

Produkty z článku