EPDM: materiál do vysokých teplôt, odolný kyselinám aj poveternostným vplyvom

Priemyselné hadice a gumy z EPDM našli v posledných rokoch popri už známych aplikáciach na paru či pre chemický priemysel ďalšie uplatnenie. Preto sme sa na viac podrobností opýtali vo firme Semperit *. Odpovede od tohto dôležitého výrobcu a súčasne dodávateľa našej spoločnosti snáď pomôžu pri výbere vhodných výrobkov z EPDM aj vám.

Čo je to vlastne EPDM? Aké vlastnosti majú gumové zmesi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymér. Z polymérov je dobre známy prírodný kaučuk, ktorý sa získava z kaučukovníka. Časom boli vyvinuté druhy syntetického kaučuku so špeciálnymi vlastnosťami. EPDM je popri SBR, NBR a CR jedným z najvšestrannejších predstaviteľov syntetického kaučuku.

Akú úlohu hrá pri výrobe EPDM spomínaný polymér?
Polymér tvorí podstatný základ gumových zmesí. Do tejto zmesi sa ďalej pridávajú rôzne aditíva, ktorá požadovaným spôsobom ovplyvňujú jej vlastnosti a môžu byť prispôsobené konkrétnemu účelu použitia. Zloženie konkrétnych gumových zmesí je kľúčovou kompetenciou každého výrobcu kaučukových výrobkov. Semperit má v tejto oblasti náskok 194 rokov skúseností vo výrobe a výskume.

Aké hlavné pozitívne vlastnosti majú gumové výrobky z EPDM zo Semperitu resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnosť
 • odolnosť voči kyselinám a zásadám
 • vynikajúca odolnosť voči vplyvom počasia a ozónu. 

Pre ktoré spôsoby použitia nie je EPDM prvá voľba, resp. je vhodný len s výhradou?

 • pre použitie s olejmi a palivami sa odporúčajú zmesi NBR
 • pre nehorľavosť potom zmesi CR
 • pre odolnosť proti oderu odporúčame špeciálne vyvinuté oderuvzdorné zmesi  NR, SBR, BR.

Môžete uviesť konkrétne hadice z EPDM z vášho sortimentu?
Medzi často dopytované výrobky patria hadica pre dopravu nasýtenej pary a horúcej vody DS1 zvlášť vhodná pre 
chemický priemysel a tiež hadica DS3, ktorá je využiteľná hlavne v priemysle, na rozmrazovanie vagónov so sypkými látkami a v spracovateľských prevádzkach.

Máte v ponuke aj nejakú kompresorovú hadicu pre horúci vzduch?
Áno, na tento účel dodávame hadicu FHKS. Tá sa používa najčastejšie pre dopravu vzduchu v automobilových cisternách ako spojenie medzi vykladanou cisternou, kompresorom a zásobníkom. Hadica FKD-R pre vodné chladiče sa používa v spaľovacích motoroch, ktoré sa montujú do osobných a nákladných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, autobusov alebo agregátov na výrobu elektriny. Je to veľmi vhodný variant pre dopravu vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze

Ak sa materiál EPDM vyznačuje už spomínanou vynikajúcou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu a znášanlivosťou s mnohými médiami, máte v sortimente aj nejakú univerzálnu hadicu?
Veľmi dobrým príkladom tejto univerzálnosti je hadica MP 20 EPDM. Táto hadica sa uplatní tak v poľnohospodárstve, ako aj v priemysle. Taktiež je vhodná pre rôzne pneumatické ručné nástroje. Rozmanité možnosti jej použitia umožňujú napr. transport vzduchu a vody, či už v strojoch, továrňach alebo stavebníctve. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti zalomeniu, poveternostným vplyvom a procesom starnutia.

Môžeme si nejako stručne priblížiť výrobu priemyselnej hadice z EPDM? Na čo je potrebné pri výrobe dávať obzvlášť pozor?
Výroba hadíc z EPDM sa nijako nelíši od výroby hadíc z iných gumových zmesí. 

 1. Najskôr sa gumená duša vytlačí (extru-duje). Výhodou extrúzie je, že vnútorný povrch hadice je veľmi hladký a vytvára presnú a homogénnu gumovú vrstvu. Existujú pritom 2 varianty. V prípade MBH (Mandrel Built Hoses) sa guma extruduje na oceľový tŕň. Priemyselné hadice LL (Long Length) sa vyrábajú bez tŕňa alebo s flexibilnými tŕňmi.
 2. Potom sa navinie výstuž, ktorá je podľa funkcie a účelu hadice buď z textilu, alebo z ocele. Podľa konkrétneho použitia ponúkame
  zákazníkom tri varianty navinutia: pletenú, špirálovú či ovinutú výstuž.
 3. Následne sa hadica opatrí gumeným obalom (plášťom). Pri priemyselných hadiciach MBH sa gumový obal navíja, pri hadiciach LL sa guma extruduje. Potom nasleduje vulkanizácia v parnom kotle. Tu sa zo surovej gumy stáva konečný produkt: pružná priemyselná hadica tvarovo stála a odolná proti ohýbaniu.
 4. Pri výrobe gumových hadíc hrá dôležitú úlohu kontrola kvality a rozmerov hadice. V Semperite je hadica kontrolovaná pri každom výrobnom kroku, kedy sa kontroluje rozmer hadice, rovnako ako i rad procesných parametrov (napr. teplota a rýchlosť procesu).

Nemali by sme ešte zabudnúť spomenúť výrobu gúm z EPDM.
Iste. Je to neoddeliteľná súčasť nášho portfólia. napríklad guma E628 sa používa najmä ako tesnenie v úpravovniach pitnej vody, pretože spĺňa požiadavky príslušných noriem pre kontakt s pitnou vodou. Bestsellerom medzi výrobkami z EPDM firmy Semperit je guma E9566, ktorej široké využitie siaha od stavby ciest cez automotive až po stavebný priemysel. Vyniká hlavne svojou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu. 

S tým súhlasím. Len chcem dodať, že k vyhľadávaným gumám z EPDM u nás v GUMEXE radíme ešte gumu E9614
Tak tomu verím. Osvedčila sa aj našim zákazníkom najmä vďaka svojej odolnosti voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a chemikáliám. 
Je žiadaná aj vďaka veľmi dobrému pomeru výkon/cena. Vyrábame ju z vysoko akostného EPDM sieťovaného peroxidom. To pri použití zaistí len malý pokles fyzikálnych hodnôt pri vysokých teplotách pracovného prostredia.

Ako vidíte budúci vývoj výrobkov z EPDM a ich trh? 
Možnosti využitia priemyselných hadíc z EPDM sa stále rozširujú. Práve univerzálne hadice, ako je napríklad MP 20 EPDM, nájdu
v budúcnosti uplatnenie v ďalších odvetviach. Popri vynikajúcej odolnosti obalu voči vplyvom počasia a ozónu ponúkajú naše gumené zmesi z EPDM aj veľmi dobrú odolnosť voči vyšším teplotám a možno ich použiť pre rôzne médiá ako napríklad vzduch, voda, glykol, kyslé aj zásadité kvapaliny a mnoho ďalších.

Môžeme sa tešiť na nejakú novinku?
Semperit aktuálne vyvíja hadicu ku vzduchovým brzdám pre koľajové vozidlá, pri ktorej sa má namiesto gumovej zmesi z CR (Chloroprén) 
použiť zmes z EPDM. Dôvodom tejto zmeny je na jednej strane zmena európskej železničnej normy EN 45545, na strane druhej sa aj v tejto
oblasti stále zvyšujú požiadavky na odolnosť hadíc vzduchových bŕzd voči vplyvom počasia a ozónu. Pre túto aplikáciu pripravujeme úplne 
novú gumovú zmes z EPDM, ktorá bude aj nehorľavá. Rovnako v prípade dosiek z EPDM sa oblasť použitia týchto výrokov neustále rozširuje a spoločnosť Semperit preto vyvíja nasledujúce dosky z EPDM: protipožiarna guma z EPDM podľa železničnej normy EN 45545 a guma bez obsahu polycyklických  aromatických uhľovodíkov (PAH), ktoré by zaťažovali životné prostredie.

TIP: Náš sortiment sme práve rozšírili o gumu GREEN EVO STAR z vysoko akostného EPDM. Výrobca zaručuje ekologický spôsob výroby tejto kvalitnej a vysoko odolnej gumy. Je vhodná najmä pre stavebníctvo, strojárstvo, ale aj mnohé ďalšie odbory. Viac sa dozviete v našom videu v hornej časti článku.

Detailné parametre jednotlivých produktov - viď katalógový list príslušného výrobku Semperit. V prípade otázky je vám k dispozícii špecialista predaja firmy GUMEX alebo firmy Semperit.

*Semperit AG Holding je zoskupenie spoločností s celosvetovou pôsobnosťou, ktoré vyvíja, vyrába a do viac ako 100 krajín sveta predáva vysoko špecializované výrobky z gumy. Do zdravotníctva aj priemyslu dodáva vyšetrovacie a chirurgické rukavice, hydraulické a priemyselné hadice, dopravné pásy, madlá k pohyblivým schodom, stavebné profily, krúžky pre lanové dráhy, výrobky pre železničné zvršky. Centrála tohto tradičného rakúskeho podniku, založeného už v roku 1824, sa nachádza vo Viedni. Skupina Semperit zamestnáva po celom svete okolo
6 500 ľudí, má 22 výrobných závodov po celom svete a mnoho predajných pobočiek v Európe, Ázii, Austrálii a Amerike.

 

Priemyselné hadice a gumy z EPDM našli v posledných rokoch popri už známych aplikáciach na paru či pre chemický priemysel ďalšie uplatnenie. Preto sme sa na viac podrobností opýtali vo firme Semperit *. Odpovede od tohto dôležitého výrobcu a súčasne dodávateľa našej spoločnosti snáď pomôžu pri výbere vhodných výrobkov z EPDM aj vám.

Čo je to vlastne EPDM? Aké vlastnosti majú gumové zmesi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymér. Z polymérov je dobre známy prírodný kaučuk, ktorý sa získava z kaučukovníka. Časom boli vyvinuté druhy syntetického kaučuku so špeciálnymi vlastnosťami. EPDM je popri SBR, NBR a CR jedným z najvšestrannejších predstaviteľov syntetického kaučuku.

Akú úlohu hrá pri výrobe EPDM spomínaný polymér?
Polymér tvorí podstatný základ gumových zmesí. Do tejto zmesi sa ďalej pridávajú rôzne aditíva, ktorá požadovaným spôsobom ovplyvňujú jej vlastnosti a môžu byť prispôsobené konkrétnemu účelu použitia. Zloženie konkrétnych gumových zmesí je kľúčovou kompetenciou každého výrobcu kaučukových výrobkov. Semperit má v tejto oblasti náskok 194 rokov skúseností vo výrobe a výskume.

Aké hlavné pozitívne vlastnosti majú gumové výrobky z EPDM zo Semperitu resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnosť
 • odolnosť voči kyselinám a zásadám
 • vynikajúca odolnosť voči vplyvom počasia a ozónu. 

Pre ktoré spôsoby použitia nie je EPDM prvá voľba, resp. je vhodný len s výhradou?

 • pre použitie s olejmi a palivami sa odporúčajú zmesi NBR
 • pre nehorľavosť potom zmesi CR
 • pre odolnosť proti oderu odporúčame špeciálne vyvinuté oderuvzdorné zmesi  NR, SBR, BR.

Môžete uviesť konkrétne hadice z EPDM z vášho sortimentu?
Medzi často dopytované výrobky patria hadica pre dopravu nasýtenej pary a horúcej vody DS1 zvlášť vhodná pre 
chemický priemysel a tiež hadica DS3, ktorá je využiteľná hlavne v priemysle, na rozmrazovanie vagónov so sypkými látkami a v spracovateľských prevádzkach.

Máte v ponuke aj nejakú kompresorovú hadicu pre horúci vzduch?
Áno, na tento účel dodávame hadicu FHKS. Tá sa používa najčastejšie pre dopravu vzduchu v automobilových cisternách ako spojenie medzi vykladanou cisternou, kompresorom a zásobníkom. Hadica FKD-R pre vodné chladiče sa používa v spaľovacích motoroch, ktoré sa montujú do osobných a nákladných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, autobusov alebo agregátov na výrobu elektriny. Je to veľmi vhodný variant pre dopravu vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze

Ak sa materiál EPDM vyznačuje už spomínanou vynikajúcou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu a znášanlivosťou s mnohými médiami, máte v sortimente aj nejakú univerzálnu hadicu?
Veľmi dobrým príkladom tejto univerzálnosti je hadica MP 20 EPDM. Táto hadica sa uplatní tak v poľnohospodárstve, ako aj v priemysle. Taktiež je vhodná pre rôzne pneumatické ručné nástroje. Rozmanité možnosti jej použitia umožňujú napr. transport vzduchu a vody, či už v strojoch, továrňach alebo stavebníctve. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti zalomeniu, poveternostným vplyvom a procesom starnutia.

Môžeme si nejako stručne priblížiť výrobu priemyselnej hadice z EPDM? Na čo je potrebné pri výrobe dávať obzvlášť pozor?
Výroba hadíc z EPDM sa nijako nelíši od výroby hadíc z iných gumových zmesí. 

 1. Najskôr sa gumená duša vytlačí (extru-duje). Výhodou extrúzie je, že vnútorný povrch hadice je veľmi hladký a vytvára presnú a homogénnu gumovú vrstvu. Existujú pritom 2 varianty. V prípade MBH (Mandrel Built Hoses) sa guma extruduje na oceľový tŕň. Priemyselné hadice LL (Long Length) sa vyrábajú bez tŕňa alebo s flexibilnými tŕňmi.
 2. Potom sa navinie výstuž, ktorá je podľa funkcie a účelu hadice buď z textilu, alebo z ocele. Podľa konkrétneho použitia ponúkame
  zákazníkom tri varianty navinutia: pletenú, špirálovú či ovinutú výstuž.
 3. Následne sa hadica opatrí gumeným obalom (plášťom). Pri priemyselných hadiciach MBH sa gumový obal navíja, pri hadiciach LL sa guma extruduje. Potom nasleduje vulkanizácia v parnom kotle. Tu sa zo surovej gumy stáva konečný produkt: pružná priemyselná hadica tvarovo stála a odolná proti ohýbaniu.
 4. Pri výrobe gumových hadíc hrá dôležitú úlohu kontrola kvality a rozmerov hadice. V Semperite je hadica kontrolovaná pri každom výrobnom kroku, kedy sa kontroluje rozmer hadice, rovnako ako i rad procesných parametrov (napr. teplota a rýchlosť procesu).

Nemali by sme ešte zabudnúť spomenúť výrobu gúm z EPDM.
Iste. Je to neoddeliteľná súčasť nášho portfólia. napríklad guma E628 sa používa najmä ako tesnenie v úpravovniach pitnej vody, pretože spĺňa požiadavky príslušných noriem pre kontakt s pitnou vodou. Bestsellerom medzi výrobkami z EPDM firmy Semperit je guma E9566, ktorej široké využitie siaha od stavby ciest cez automotive až po stavebný priemysel. Vyniká hlavne svojou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu. 

S tým súhlasím. Len chcem dodať, že k vyhľadávaným gumám z EPDM u nás v GUMEXE radíme ešte gumu E9614
Tak tomu verím. Osvedčila sa aj našim zákazníkom najmä vďaka svojej odolnosti voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a chemikáliám. 
Je žiadaná aj vďaka veľmi dobrému pomeru výkon/cena. Vyrábame ju z vysoko akostného EPDM sieťovaného peroxidom. To pri použití zaistí len malý pokles fyzikálnych hodnôt pri vysokých teplotách pracovného prostredia.

Ako vidíte budúci vývoj výrobkov z EPDM a ich trh? 
Možnosti využitia priemyselných hadíc z EPDM sa stále rozširujú. Práve univerzálne hadice, ako je napríklad MP 20 EPDM, nájdu
v budúcnosti uplatnenie v ďalších odvetviach. Popri vynikajúcej odolnosti obalu voči vplyvom počasia a ozónu ponúkajú naše gumené zmesi z EPDM aj veľmi dobrú odolnosť voči vyšším teplotám a možno ich použiť pre rôzne médiá ako napríklad vzduch, voda, glykol, kyslé aj zásadité kvapaliny a mnoho ďalších.

Môžeme sa tešiť na nejakú novinku?
Semperit aktuálne vyvíja hadicu ku vzduchovým brzdám pre koľajové vozidlá, pri ktorej sa má namiesto gumovej zmesi z CR (Chloroprén) 
použiť zmes z EPDM. Dôvodom tejto zmeny je na jednej strane zmena európskej železničnej normy EN 45545, na strane druhej sa aj v tejto
oblasti stále zvyšujú požiadavky na odolnosť hadíc vzduchových bŕzd voči vplyvom počasia a ozónu. Pre túto aplikáciu pripravujeme úplne 
novú gumovú zmes z EPDM, ktorá bude aj nehorľavá. Rovnako v prípade dosiek z EPDM sa oblasť použitia týchto výrokov neustále rozširuje a spoločnosť Semperit preto vyvíja nasledujúce dosky z EPDM: protipožiarna guma z EPDM podľa železničnej normy EN 45545 a guma bez obsahu polycyklických  aromatických uhľovodíkov (PAH), ktoré by zaťažovali životné prostredie.

TIP: Náš sortiment sme práve rozšírili o gumu GREEN EVO STAR z vysoko akostného EPDM. Výrobca zaručuje ekologický spôsob výroby tejto kvalitnej a vysoko odolnej gumy. Je vhodná najmä pre stavebníctvo, strojárstvo, ale aj mnohé ďalšie odbory. Viac sa dozviete v našom videu v hornej časti článku.

Detailné parametre jednotlivých produktov - viď katalógový list príslušného výrobku Semperit. V prípade otázky je vám k dispozícii špecialista predaja firmy GUMEX alebo firmy Semperit.

*Semperit AG Holding je zoskupenie spoločností s celosvetovou pôsobnosťou, ktoré vyvíja, vyrába a do viac ako 100 krajín sveta predáva vysoko špecializované výrobky z gumy. Do zdravotníctva aj priemyslu dodáva vyšetrovacie a chirurgické rukavice, hydraulické a priemyselné hadice, dopravné pásy, madlá k pohyblivým schodom, stavebné profily, krúžky pre lanové dráhy, výrobky pre železničné zvršky. Centrála tohto tradičného rakúskeho podniku, založeného už v roku 1824, sa nachádza vo Viedni. Skupina Semperit zamestnáva po celom svete okolo
6 500 ľudí, má 22 výrobných závodov po celom svete a mnoho predajných pobočiek v Európe, Ázii, Austrálii a Amerike.

 

Produkty z článku