EPDM: materiál do vysokých teplôt, odolný kyselinám aj poveternostným vplyvom

Průmyslové hadice a pryže z EPDM našly v posledních letech vedle již známých aplikací na páru či pro chemický průmysl další uplatnění. Proto jsme se na více podrobností zeptali ve firmě Semperit*. Odpovědi od tohoto důležitého výrobce a současně dodavatele naší společnosti snad pomohou při výběru vhodných výrobků z EPDM i vám.

Co je to vlastně EPDM? Jaké vlastnosti mají pryžové směsi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymer. Z polymerů je dobře známý přírodní kaučuk, který se získává z kaučukovníku. Časem byly vyvinuty druhy syntetického kaučuku se speciálními vlastnostmi. EPDM je vedle SBR, NBR a CR jedním z nejvšestrannějších představitelů syntetického kaučuku.

Jakou roli hraje při výrobě EPDM zmiňovaný polymer?
Polymer tvoří podstatný základ pryžových směsí. Do této směsi se dále přidávají různá aditiva, která požadovaným způsobem ovlivňují její vlastnosti a mohou být přizpůsobena konkrétnímu účelu použití. Složení konkrétních pryžových směsí je klíčovou kompetencí 
každého výrobce kaučukových výrobků. Semperit má v této oblasti náskok 194 let zkušeností ve výrobě a výzkumu.

Jaké hlavní pozitivní vlastnosti mají gumové výrobky z EPDM ze Semperitu, resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnost
 • odolnost vůči kyselinám a zásadám
 • vynikající odolnost vůči vlivům počasí a ozónu. 

Pro které způsoby použití není EPDM první volba, resp. je vhodný jen s výhradou?

 • pro použití s oleji a palivy se doporučují směsi NBR
 • pro nehořlavost pak směsi CR
 • pro odolnost proti oděru doporučujeme speciálně vyvinuté oděruvzdorné směsi  NR, SBR, BR.

Můžete uvést konkrétní hadice z EPDM z vašeho sortimentu?
Mezi často poptávané výrobky patří hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody DS1 zvláště vhodná pro 
chemický průmysl) a také hadice DS3, která je využitelná hlavně v průmyslu, k rozmrazování vagónů se sypkými látkami a ve zpracovatelských provozech.

Máte v nabídce i nějakou kompresorovou hadici pro horký vzduch?
Ano, k tomuto účelu dodáváme hadici FHKS. Ta se používá nejčastěji pro dopravu vzduchu u automobilových cisteren jako spojení mezi vykládanou cisternou, kompresorem a zásobníkem. Hadice FKD-R pro vodní chladiče se používá u spalovacích motorů, které se montují do osobních a nákladních vozidel, zemědělských strojů, autobusů nebo agregátů pro výrobu elektřiny. Je to velmi vhodná varianta pro dopravu vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi.

Pokud se materiál EPDM vyznačuje již zmiňovanou vynikající odolností vůči vlivům počasí a ozónu a snášenlivostí s mnoha médii, máte v sortimentu i nějakou univerzální hadici?
Velmi dobrým příkladem této univerzálnosti je hadice MP 20 EPDM. Tato hadice se uplatní jak v zemědělství, tak i v průmyslu. Rovněž je vhodná pro různé pneumatické ruční nástroje. Rozmanité možnosti jejího použití umožňují např. transport vzduchu a vody, ať již ve strojích, továrnách nebo stavebnictví. Vyznačuje se velmi dobrou odolností proti zalomení, povětrnostním vlivům a procesům stárnutí.

Můžeme si nějak stručně přiblížit výrobu průmyslové hadice z EPDM? Na co je třeba při výrobě dávat obzvláště pozor?
Výroba hadic z EPDM se nijak neliší od výroby hadic z jiných pryžových směsí. 

 1. Nejdříve se pryžová duše vytlačí (extru-duje). Výhodou extruze je, že vnitřní povrch hadice je velice hladký a vytváří přesnou a homogenní pryžovou vrstvu. Existují přitom 2 varianty. V případě MBH (Mandrel Built Hoses) se pryž extruduje na ocelový trn. Průmyslové hadice LL (Long Length) se vyrábějí bez trnu nebo s flexibilními trny. 
 2. Potom se navine výztuž, která je podle funkce a účelu hadice buď z textilu, nebo z oceli. Podle konkrétního použití nabízíme 
  zákazníkům tři varianty navinutí: pletenou, spirálovou či ovinutou výztuž. 
 3. Následně se hadice opatří pryžovým obalem (pláštěm). U průmyslových hadic MBH se pryžový obal navíjí, u hadic LL se pryž extruduje. Potom následuje vulkanizace v parním kotli. Zde se ze surové pryže stává konečný produkt: pružná průmyslová hadice tvarově stálá a odolná proti ohýbání.
 4. Při výrobě pryžových hadic hraje důležitou roli kontrola kvality a rozměrů hadice. V Semperitu je hadice kontrolována při každém výrobním kroku, kdy se kontroluje rozměr hadice, stejně jako i řada procesních parametrů (např. teplota a rychlost procesu). 

Neměli bychom ještě zapomenout zmínit výrobu pryží z EPDM.
Jistě. Je to nedílná součást našeho portfolia. Například pryž E628 se používá zejména jako těsnění v úpravnách pitné vody, jelikož splňuje požadavky příslušných norem pro kontakt s pitnou vodou. Bestsellerem mezi výrobky z EPDM firmy Semperit je pryž E9566, jejíž široké využití sahá od stavby silnic přes automotive až po stavební průmysl. Vyniká hlavně svou odolností vůči vlivům počasí a ozónu. 

S tím souhlasím. Jenom chci dodat, že k vyhledávaným pryžím z EPDM u nás v GUMEXU řadíme ještě pryž E9614
Tak tomu věřím. Osvědčila se i našim zákazníkům zejména díky své odolnosti vůči UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím. 
Je žádaná i díky velmi dobrému poměru výkon/cena. Vyrábíme ji z vysoce jakostního EPDM zesíťovaného peroxidem. To při použití zajistí pouze malý pokles fyzikálních hodnot při vysokých teplotách pracovního prostředí.

Jak vidíte budoucí vývoj výrobků z EPDM a jejich trh? 
Možnosti využití průmyslových hadic z EPDM se stále rozšiřují. Právě univerzální hadice, jako je například MP 20 EPDM, najdou
v budoucnu uplatnění v dalších odvětvích. Vedle vynikající odolnosti obalu vůči vlivům počasí a ozónu nabízí naše pryžové směsi z EPDM i velice dobrou odolnost vůči vyšším teplotám a lze je použít pro různá média jako například vzduch, voda, glykol, kyselé i zásadité kapaliny a mnoho dalších.

Můžeme se těšit na nějakou novinku?
Semperit aktuálně vyvíjí hadici ke vzduchovým brzdám pro kolejová vozidla, u které se má místo pryžové směsi z CR (chloroprénu) 
použít směs z EPDM. Důvodem této změny je na jedné straně změna evropské drážní normy EN 45545, na straně druhé se i v této 
oblasti stále zvyšují požadavky na odolnost hadic vzduchových brzd vůči vlivům počasí a ozónu. Pro tuto aplikaci připravujeme zcela 
novou pryžovou směs z EPDM, která bude i nehořlavá. Rovněž v případě desek z EPDM se oblast použití těchto výroků neustále rozšiřuje 
a společnost Semperit proto vyvíjí následující desky z EPDM: protipožární pryž z EPDM podle drážní normy EN 45545 a pryž bez obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), které by zatěžovaly životní prostředí.

Detailní parametry jednotlivých produktů – viz katalogový list příslušného výrobku Semperit. V případě dotazu je vám k dispozici specialista prodeje firmy GUMEX nebo firmy Semperit.
 

*Semperit AG Holding je seskupení společností s celosvětovou působností, které vyvíjí, vyrábí a do více než 100 zemí světa prodává vysoce specializované výrobky z pryže. Do zdravotnictví i průmyslu dodává vyšetřovací a chirurgické rukavice, hydraulické a průmyslové hadice, dopravní pásy, madla k eskalátorům, stavební profily, kroužky pro lanové dráhy, výrobky pro železniční svršky. Centrála tohoto tradičního rakouského podniku, založeného již v roce 1824, se nachází ve Vídni. Skupina Semperit zaměstnává po celém světě okolo 
6 500 lidí, má 22 výrobních závodů po celém světě a mnoho prodejních poboček v Evropě, Asii, Austrálii a Americe.

 

Priemyselné hadice a gumy z EPDM našli v posledných rokoch popri už známych aplikáciach na paru či pre chemický priemysel ďalšie uplatnenie. Preto sme sa na viac podrobností opýtali vo firme Semperit *. Odpovede od tohto dôležitého výrobcu a súčasne dodávateľa našej spoločnosti snáď pomôžu pri výbere vhodných výrobkov z EPDM aj vám.

Čo je to vlastne EPDM? Aké vlastnosti majú gumové zmesi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymér. Z polymérov je dobre známy prírodný kaučuk, ktorý sa získava z kaučukovníka. Časom boli vyvinuté druhy syntetického kaučuku so špeciálnymi vlastnosťami. EPDM je popri SBR, NBR a CR jedným z najvšestrannejších predstaviteľov syntetického kaučuku.

Akú úlohu hrá pri výrobe EPDM spomínaný polymér?
Polymér tvorí podstatný základ gumových zmesí. Do tejto zmesi sa ďalej pridávajú rôzne aditíva, ktorá požadovaným spôsobom ovplyvňujú jej vlastnosti a môžu byť prispôsobené konkrétnemu účelu použitia. Zloženie konkrétnych gumových zmesí je kľúčovou kompetenciou každého výrobcu kaučukových výrobkov. Semperit má v tejto oblasti náskok 194 rokov skúseností vo výrobe a výskume.

Aké hlavné pozitívne vlastnosti majú gumové výrobky z EPDM zo Semperitu resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnosť
 • odolnosť voči kyselinám a zásadám
 • vynikajúca odolnosť voči vplyvom počasia a ozónu. 

Pre ktoré spôsoby použitia nie je EPDM prvá voľba, resp. je vhodný len s výhradou?

 • pre použitie s olejmi a palivami sa odporúčajú zmesi NBR
 • pre nehorľavosť potom zmesi CR
 • pre odolnosť proti oderu odporúčame špeciálne vyvinuté oderuvzdorné zmesi  NR, SBR, BR.

Môžete uviesť konkrétne hadice z EPDM z vášho sortimentu?
Medzi často dopytované výrobky patria hadica pre dopravu nasýtenej pary a horúcej vody DS1 zvlášť vhodná pre 
chemický priemysel a tiež hadica DS3, ktorá je využiteľná hlavne v priemysle, na rozmrazovanie vagónov so sypkými látkami a v spracovateľských prevádzkach.

Máte v ponuke aj nejakú kompresorovú hadicu pre horúci vzduch?
Áno, na tento účel dodávame hadicu FHKS. Tá sa používa najčastejšie pre dopravu vzduchu v automobilových cisternách ako spojenie medzi vykladanou cisternou, kompresorom a zásobníkom. Hadica FKD-R pre vodné chladiče sa používa v spaľovacích motoroch, ktoré sa montujú do osobných a nákladných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, autobusov alebo agregátov na výrobu elektriny. Je to veľmi vhodný variant pre dopravu vody a nemrznúcich zmesí na glykolovej báze

Ak sa materiál EPDM vyznačuje už spomínanou vynikajúcou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu a znášanlivosťou s mnohými médiami, máte v sortimente aj nejakú univerzálnu hadicu?
Veľmi dobrým príkladom tejto univerzálnosti je hadica MP 20 EPDM. Táto hadica sa uplatní tak v poľnohospodárstve, ako aj v priemysle. Taktiež je vhodná pre rôzne pneumatické ručné nástroje. Rozmanité možnosti jej použitia umožňujú napr. transport vzduchu a vody, či už v strojoch, továrňach alebo stavebníctve. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti zalomeniu, poveternostným vplyvom a procesom starnutia.

Môžeme si nejako stručne priblížiť výrobu priemyselnej hadice z EPDM? Na čo je potrebné pri výrobe dávať obzvlášť pozor?
Výroba hadíc z EPDM sa nijako nelíši od výroby hadíc z iných gumových zmesí. 

 1. Najskôr sa gumená duša vytlačí (extru-duje). Výhodou extrúzie je, že vnútorný povrch hadice je veľmi hladký a vytvára presnú a homogénnu gumovú vrstvu. Existujú pritom 2 varianty. V prípade MBH (Mandrel Built Hoses) sa guma extruduje na oceľový tŕň. Priemyselné hadice LL (Long Length) sa vyrábajú bez tŕňa alebo s flexibilnými tŕňmi.
 2. Potom sa navinie výstuž, ktorá je podľa funkcie a účelu hadice buď z textilu, alebo z ocele. Podľa konkrétneho použitia ponúkame
  zákazníkom tri varianty navinutia: pletenú, špirálovú či ovinutú výstuž.
 3. Následne sa hadica opatrí gumeným obalom (plášťom). Pri priemyselných hadiciach MBH sa gumový obal navíja, pri hadiciach LL sa guma extruduje. Potom nasleduje vulkanizácia v parnom kotle. Tu sa zo surovej gumy stáva konečný produkt: pružná priemyselná hadica tvarovo stála a odolná proti ohýbaniu.
 4. Pri výrobe gumových hadíc hrá dôležitú úlohu kontrola kvality a rozmerov hadice. V Semperite je hadica kontrolovaná pri každom výrobnom kroku, kedy sa kontroluje rozmer hadice, rovnako ako i rad procesných parametrov (napr. teplota a rýchlosť procesu).

Nemali by sme ešte zabudnúť spomenúť výrobu gúm z EPDM.
Iste. Je to neoddeliteľná súčasť nášho portfólia. napríklad guma E628 sa používa najmä ako tesnenie v úpravovniach pitnej vody, pretože spĺňa požiadavky príslušných noriem pre kontakt s pitnou vodou. Bestsellerom medzi výrobkami z EPDM firmy Semperit je guma E9566, ktorej široké využitie siaha od stavby ciest cez automotive až po stavebný priemysel. Vyniká hlavne svojou odolnosťou voči vplyvom počasia a ozónu. 

S tým súhlasím. Len chcem dodať, že k vyhľadávaným gumám z EPDM u nás v GUMEXE radíme ešte gumu E9614
Tak tomu verím. Osvedčila sa aj našim zákazníkom najmä vďaka svojej odolnosti voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a chemikáliám. 
Je žiadaná aj vďaka veľmi dobrému pomeru výkon/cena. Vyrábame ju z vysoko akostného EPDM sieťovaného peroxidom. To pri použití zaistí len malý pokles fyzikálnych hodnôt pri vysokých teplotách pracovného prostredia.

Ako vidíte budúci vývoj výrobkov z EPDM a ich trh? 
Možnosti využitia priemyselných hadíc z EPDM sa stále rozširujú. Práve univerzálne hadice, ako je napríklad MP 20 EPDM, nájdu
v budúcnosti uplatnenie v ďalších odvetviach. Popri vynikajúcej odolnosti obalu voči vplyvom počasia a ozónu ponúkajú naše gumené zmesi z EPDM aj veľmi dobrú odolnosť voči vyšším teplotám a možno ich použiť pre rôzne médiá ako napríklad vzduch, voda, glykol, kyslé aj zásadité kvapaliny a mnoho ďalších.

Môžeme sa tešiť na nejakú novinku?
Semperit aktuálne vyvíja hadicu ku vzduchovým brzdám pre koľajové vozidlá, pri ktorej sa má namiesto gumovej zmesi z CR (Chloroprén) 
použiť zmes z EPDM. Dôvodom tejto zmeny je na jednej strane zmena európskej železničnej normy EN 45545, na strane druhej sa aj v tejto
oblasti stále zvyšujú požiadavky na odolnosť hadíc vzduchových bŕzd voči vplyvom počasia a ozónu. Pre túto aplikáciu pripravujeme úplne 
novú gumovú zmes z EPDM, ktorá bude aj nehorľavá. Rovnako v prípade dosiek z EPDM sa oblasť použitia týchto výrokov neustále rozširuje a spoločnosť Semperit preto vyvíja nasledujúce dosky z EPDM: protipožiarna guma z EPDM podľa železničnej normy EN 45545 a guma bez obsahu polycyklických  aromatických uhľovodíkov (PAH), ktoré by zaťažovali životné prostredie.

Detailné parametre jednotlivých produktov - viď katalógový list príslušného výrobku Semperit. V prípade otázky je vám k dispozícii špecialista predaja firmy GUMEX alebo firmy Semperit.

*Semperit AG Holding je zoskupenie spoločností s celosvetovou pôsobnosťou, ktoré vyvíja, vyrába a do viac ako 100 krajín sveta predáva vysoko špecializované výrobky z gumy. Do zdravotníctva aj priemyslu dodáva vyšetrovacie a chirurgické rukavice, hydraulické a priemyselné hadice, dopravné pásy, madlá k pohyblivým schodom, stavebné profily, krúžky pre lanové dráhy, výrobky pre železničné zvršky. Centrála tohto tradičného rakúskeho podniku, založeného už v roku 1824, sa nachádza vo Viedni. Skupina Semperit zamestnáva po celom svete okolo
6 500 ľudí, má 22 výrobných závodov po celom svete a mnoho predajných pobočiek v Európe, Ázii, Austrálii a Amerike.

 

Produkty z článku