David Bíla: V Gumexu pracujem už 21 rokov

V současné době vnímáme častější obměnu zaměstnanců, svižný pohyb uchazečů na pracovním trhu i vyšší počet zaměstnavatelů v životopise jako důkaz pružného profilu jednotlivce. Personální ředitelka firmy GUMEX Jana Lagová si naopak u dlouhodobých kolegů cení jejich větší loajality, ochoty a soucítění s firmou. Když je potřeba udělat něco navíc, věří, že to budou právě oni, kteří s firmou zažili dobré i zlé, a není potřeba je dlouze přesvědčovat o nutnosti i nepopulárních kroků. A právě o tom si v roce 2017 povídala s vedoucím skladu ve Strážnici Davidem Bílou.

David, patříš mezi ty zaměstnance, kteří byli u prvopočátku historie naší firmy. Jak tě napadlo nastoupit právě k nám?
Když mě kdysi předjelo vaše první malé nákladní auto Mazda s logem GUMEX, našel jsem si v katalogu adresu v zemědělském družstvu, přišel do skladu a jako prvního jsem viděl Miru Lagu, jak skládá gumy. Jednatel mě zde nechal týden pracovat na zkoušku. Mezitím firma dala inzerát na úřad práce a uchazeči přicházeli skladem. Jenže šli všichni přese mě, a já jim všem říkal, že místo je už obsazené. A tak si nechali mne. Zakladatel firmy pan Sedláček se to po dlouhé době ode mne na nějaké firemní akci dozvěděl a s chutí jsme se tomu zasmáli.

Pracoval jsi na pozici skladníka, teď už jsi od roku 2009 vedoucí skladu. Jaké to je, začínat s hrstkou kolegů a nyní sám velet skupině devíti podřízených skladníků?
Člověk se to musí naučit. Radši jsem si dříve vše udělal sám, než práci zadával druhým. Dříve mi to připadalo hloupé a nebyl jsem si jistý, že se na práci druhých můžu opravdu spolehnout.

Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který chce řídit partu chlápků (aby ho vůbec respektovali)?
Měl by umět rozdílně jednat s lidmi podle jejich povahy. Jinak zadávám stejnou práci temperamentnějšímu kolegovi a jinak rozvážnějšímu, který potřebuje popostrčit. Někoho musím zbrzdit, občas zastavit zahálení a hlavně všem vysvětlit smysl úkolů, zejména u změn. Především jsem se to musel sám naučit přijmout, pochopit změny v organizaci práce.


1. V roce 1998 2. V roce 1999

Co podle tvých zkušeností dokáže nejúčinněji zlepšit pracovní náladu týmu?
Fajn atmosféra, kterou pro nás ve skladu vytváří rádio. Hraje od rána do konce směny a rádi si jej poslechnou i zákazníci, kteří oceňují výběr rockové stanice. Také je důležité dát klukům volnost, aby neměli práci stroze nalinkovanou, ale spíše prostor se rozhodnout a sami si moci rozdělit jednotlivé kroky práce. Zadám celkový úkol, ale nelpím na detailech jeho zpracování. Respektuji názory podřízených a chápu, že jim to může vyhovovat jinak než mně osobně.

Je něco, po čem se ti z dob začátku GUMEXU ještě stýská? Co lidsky či pracovně postrádáš?
Už to není ta pohoda, vyloženě kamarádský duch. Je to možná i tím, že zde máme další generaci 20letých kluků. Nemají společné zájmy, logicky má padesátník a člověk po škole jiné starosti, uznává jiné hodnoty. Chtěl bych, aby si více vzájemně pomáhali, a to jsou věci, které šéf těžko může nařídit. Na tohle se ale teď můžu zaměřit víc a věřím ve zlepšení.

A co ti naopak přináší v práci radost? Co tě nadchne i po více než dvou desetiletích práce mezi podobnými regály, produkty, procesy?
Když vše dobře funguje, když věci jdou tak, jak mají. Jede to a nejraději mám stav, když o nikom nic nevím, což znamená, že nevznikl problém, zádrhel. Mám rád, když člověk pracuje samostatně, řekne, že je to hotové. Vlastně zde mám lidi, po kterých nemusím práci kontrolovat. A z toho mám radost a příjemný pocit dobře fungujícího oddělení. Jani, za posledních 10 let jsme spolu kromě jednoho přehmatu měli vždy šťastnou ruku a vybrali velmi rozumné a šikovné lidi.


3. V roce 2008 4. V roce 2016
 

Vědí tvoji skladníci, čím tě zaručeně potěší nebo naopak rozčílí?
Oni se radují, když si ze mě dokážou udělat srandu, což se jim nedávno opravdu povedlo. Na dálku mi vypínali dálkovým ovladačem monitor, a vždy když jsem začal hlásit chybu na našem IT oddělení, tak jej zapnuli. To se opakovalo pětkrát a připadal jsem si jako blbec. Tak z toho mého dopálení měli radost a všichni jsme se zasmáli. A já mám naopak radost, když mi žádný ze skladníků-fotbalistů v neděli večer nevolá, že je na pohotovosti. Už bylo mnoho takových nedělních zpráv o úrazu.

A co zákazníci? Změnili se také nějak v průběhu let?
Na samém začátku byla doba volnější, nevyžadovala se taková přesnost v množství zboží. Dnes když přijde zákazník do skladu, nabídneme například o něco delší kus hadice, ale on to často nepřijme. Chce jen předepsané množství a odvolává se na finanční nařízení své firmy.

Přemýšlel jsi někdy o tom, jak bude centrální sklad GUMEXU ve Strážnici nebo skladovací systém v naší firmě všeobecně fungovat v příštích dvaceti letech?
Obecně ano, ale technologie IT jdou tak rychle dopředu, že si to netroufnu odhadnout. Nyní naši práci ovlivnila automatická fakturace, která právě přešla na skladníky, a museli přijmout tuto velkou zodpovědnost. Zvládli to a moc si toho vážím.

Máš jako lidé v mnoha profesích to nutkání, když přijdeš někam do obchodu, pátrat také po tom, jaký zde mají sklad, jak mají zboží uspořádáno, a porovnávat to případně s naším systémem uskladnění zboží?
Ano, přesně tohle mám. Všímám si celkového uložení zboží a manipulační techniky, pomůcek. Už mnohokrát jsem se inspiroval. Sklad je již dlouho předělán tak, aby nejprodávanější zboží bylo skladníkům nejlépe dostupné.

Čím se zabýváš ve svém volném čase? Jaké máš koníčky a zájmy?
Mám už dospělého pracujícího syna a k tomu na zpestření 4,5letého chlapečka, ale oba s jednou manželkou! Rád sleduji sport v televizi, fotbal. Možná i kvůli tomu jsem vždy pro přijmout fotbalistu nebo člena kolektivního sportu. Je to týmový hráč. Při nedávné rozsáhlé opravě střechy mi pomáhala i spousta kolegů z práce, nejen ze skladu, a to vážně potěší.

Když tě tady mám tak tváří v tvář, nedá mi to, abych se nezmínila o tvé majestátní postavě. Jistě máš rád dobré jídlo a pití. Čím tě člověk nejlépe uctí, anebo co třeba ty osobně rád pro své přátele vaříš?
Rád griluju, třeba krkovičku či lilek. Nebo jsem griloval sumce, na kterého jsem spotřeboval kromě koření ještě pět citronů.

David Bíla (* 1974)
Vystudoval SOU stavební v Brně. Před nástupem do firmy GUMEX pracoval 2 roky ve firmě KM Beta (výrobce střešní krytiny) jako dělník u pásu a poté necelý rok u Pozemních staveb ve Zlíně jako řidič nákladního auta. Je ženatý a má dvě děti. Na přední místo řadí rodinu, přírodu, baví ho kulturní akce i setkávání se s lidmi.

Gumex Dávid Bíla

V súčasnej dobe vnímame častejšie obmenu zamestnancov, svižný pohyb uchádzačov na trhu práce aj vyšší počet zamestnávateľov v životopise ako dôkaz pružného profilu jednotlivca. Personálna riaditeľka firmy GUMEX Jana Lagová si naopak u dlhodobých kolegov cení ich väčšej lojality, ochoty a súcitenia s firmou. Keď je potrebné urobiť niečo navyše, verí, že to budú práve oni, ktorí s firmou zažili dobré aj zlé, a nie je potrebné ich dlho presviedčať o nutnosti aj nepopulárnych krokov. A práve o tom sa v roku 2017 rozprávala s vedúcim skladu v Strážnici Davidom Bílom.

David, patríš medzi tých zamestnancov, ktorí boli pri prvopočiatku histórie našej firmy. Ako ťa napadlo nastúpiť práve k nám?
Keď ma kedysi predbehlo vaše prvé malé nákladné auto Mazda s logom GUMEX, našiel som si v katalógu adresu v poľnohospodárskom družstve, prišiel do skladu a ako prvého som videl Miru Lagu, ako skladá gumy. Konateľ ma tu nechal týždeň pracovať na skúšku. Medzitým firma dala inzerát na úrad práce a uchádzači prichádzali skladom. Lenže išli všetci cezo mňa, a ja som im všetkým hovoril, že miesto je už obsadené. A tak si nechali mňa. Zakladateľ firmy pán Sedláček sa to po dlhej dobe odo mňa na nejakej firemnej akciu dozvedel a s chuťou sme sa tomu zasmiali.

Pracoval si na pozícii skladníka, teraz už si od roku 2009 vedúci skladu. Aké to je, začínať s hŕstkou kolegov a teraz sám veliť skupine deviatich podriadených skladníkov?
Človek sa to musí naučiť. Radšej som si predtým všetko urobil sám, než prácu zadával druhým. Skôr mi to pripadalo hlúpe a nebol som si istý, že sa na prácu druhých môžem naozaj spoľahnúť.

Aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý chce riadiť partiu chlapíkov (aby ho vôbec rešpektovali)?
Mal by vedieť rozdielne jednať s ľuďmi podľa ich povahy. Inak zadávam rovnakú prácu temperamentnějšímu kolegovi a inak rozvážnějšiemu, ktorý potrebuje postrčiť. Niekoho musím zbrzdiť, občas zastaviť zaháľanie a hlavne všetkým vysvetliť zmysel úloh, najmä pri zmenách. Predovšetkým som sa to musel sám naučiť prijať, pochopiť zmeny v organizácii práce.

Práca v sklade
1. V roku 1998 2. V roku 1999

Čo podľa tvojich skúseností dokáže najúčinnejšie zlepšiť pracovnú náladu tímu?
Fajn atmosféra, ktorú pre nás v sklade vytvára rádio. Hrá od rána do konca smeny a radi si ho vypočujú aj zákazníci, ktorí oceňujú výber rockovej stanice. Tiež je dôležité dať chalanom voľnosť, aby nemali prácu stroho nalinkovanú, ale skôr priestor sa rozhodnúť a sami si môcť rozdeliť jednotlivé kroky práce. Zadám celkovú úlohu, ale nelipnem na detailoch jej spracovania. Rešpektujem názory podriadených a chápem, že im to môže vyhovovať inak ako mne osobne.

Je niečo, po čom sa ti z čias začiatku GUMEXU ešte cnie? Čo ti ľudsky či pracovne chýba?
Už to nie je tá pohoda, vyložene kamarátsky duch. Je to možno aj tým, že tu máme ďalšiu generáciu 20-ročných chalanov. Nemajú spoločné záujmy, logicky má päťdesiatnik a človek po škole iné starosti, uznáva iné hodnoty. Chcel by som, aby si viac vzájomne pomáhali, a to sú veci, ktoré šéf ťažko môže nariadiť. Na toto sa ale teraz môžem zamerať viac a verím v zlepšenie.

A čo ti naopak prináša v práci radosť? Čo ťa nadchne aj po viac ako dvoch desaťročiach práce medzi podobnými regálmi, produktami, procesmi?
Keď všetko dobre funguje, keď veci idú tak, ako majú. Ide to a najradšej mám stav, keď o nikom nič neviem, čo znamená, že nevznikol problém, zádrhel. Mám rád, keď človek pracuje samostatne, povie, že je to hotové. Vlastne tu mám ľudí, po ktorých nemusím prácu kontrolovať. A z toho mám radosť a príjemný pocit dobre fungujúceho oddelenia. Jani, za posledných 10 rokov sme spolu okrem jedného prehmatu mali vždy šťastnú ruku a vybrali veľmi rozumných a šikovných ľudí.

Práca v sklade
3. V roku 2008 4. V roku 2016
 

Vedia tvoji skladníci, čím ťa zaručene potešia alebo naopak rozčúlia?
Oni sa radujú, keď si zo mňa dokážu urobiť srandu, čo sa im nedávno naozaj podarilo. Na diaľku mi vypínali diaľkovým ovládačom monitor, a vždy keď som začal hlásiť chybu na našom IT oddelení, tak ho zapli. To sa opakovalo päťkrát a pripadal som si ako blbec. Tak z toho môjho dopálenia mali radosť a všetci sme sa zasmiali. A ja mám naopak radosť, keď mi žiadny zo skladníkov-futbalistov v nedeľu večer nevolá, že je na pohotovosti. Už bolo veľa takých nedeľných správ o úraze.

A čo zákazníci? Zmenili sa tiež nejako v priebehu rokov?
Na samom začiatku bola doba voľnejšia, nevyžadovala sa taká presnosť v množstve tovaru. Dnes keď príde zákazník do skladu, ponúkneme napríklad o niečo dlhší kus hadice, ale on to často neprijme. Chce len predpísané množstvo a odvoláva sa na finančné nariadenie svojej firmy.

Premýšľal si niekedy o tom, ako bude centrálny sklad GUMEXU v Strážnici alebo skladovací systém v našej firme všeobecne fungovať v najbližších dvadsiatich rokoch?
Všeobecne áno, ale technológie IT idú tak rýchlo dopredu, že si to netrúfam odhadnúť. Teraz našu prácu ovplyvnila automatická fakturácia, ktorá práve prešla na skladníkov, a museli prijať túto veľkú zodpovednosť. Zvládli to a veľmi si to vážim.

Máš ako ľudia v mnohých profesiách to nutkanie, keď prídeš niekam do obchodu, pátrať tiež po tom, aký tu majú sklad, ako majú tovar usporiadaný, a porovnávať to prípadne s naším systémom uskladnenia tovaru?
Áno, presne toto mám. Všímam si celkového uloženia tovaru a manipulačnej techniky, pomôcok. Už veľakrát som sa inšpiroval. Sklad je už dlho prerobený tak, aby najpredávanejší tovar bol skladníkom najlepšie dostupný.

Čím sa zaoberáš vo svojom voľnom čase? Aké máš koníčky a záujmy?
Mám už dospelého pracujúceho syna a k tomu na spestrenie 4,5ročného chlapčeka, ale oboch s jednou manželkou! Rád sledujem šport v televíziu, futbal. Možno aj kvôli tomu som vždy zato prijať futbalistu alebo člena kolektívneho športu. Je to tímový hráč. Pri nedávnej rozsiahlej oprave strechy mi pomáhalo aj veľa kolegov z práce, nielen zo skladu, a to vážne poteší.

Keď ťa tu mám tak tvárou v tvár, nedá mi to, aby som sa nezmienila o tvojej majestátnej postave. Iste máš rád dobré jedlo a pitie. Čím si ťa človek najlepšie uctí, alebo čo napríklad ty osobne rád pre svojich priateľov varíš?
Rád grilujem, napríklad krkovičku či baklažán. Alebo som griloval sumca, na ktorého som spotreboval okrem korenia ešte päť citrónov.

David Bíla (* 1974)
Vyštudoval SOU stavebné v Brne. Pred nástupom do firmy GUMEX pracoval 2 roky vo firme KM Beta (výrobca strešnej krytiny) ako robotník pri páse a potom necelý rok v Pozemných stavbách v Zlíne ako vodič nákladného auta. Je ženatý a má dve deti. Na popredné miesto radí rodinu, prírodu, bavia ho kultúrne podujatia aj stretávanie sa s ľuďmi.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?