Ako udržať či získať späť nadšenie zamestnancov?

Personálna riaditeľka GUMEXU Jána Lagová, MBA, je práve tá, ktorá najčastejšie kladie otázky záujemcom o prácu v našej spoločnosti. Dnes som ju však oslovil s prosbou, aby sa ona sama zamyslela nad otázkami, ktorými sa v súčasnosti personalisti všeobecne zaoberajú, bez ohľadu na oblasť činnosti svojej firmy.

Jani, ako vnímaš uplynulý rok 2017 z pohľadu personalistky? 
Bol skutočne náročný. V našej pozícii stredne veľkej firmy je veľmi ťažké dokázať našu dôveryhodnosť uchádzačom, ktorí GUMEX a GUMEX SK vôbec nepoznajú a o pozícii sa dozvedeli iba z inzerátu. Veľmi nám pomáhajú naši vlastní zamestnanci. Odporúčajú svojim známym alebo bývalým kolegom voľné pozície alebo povedia bližšie informácie o tom, ako to u nás chodí. Naopak musím oceniť, že existujúci zamestnanci k nám majú dôveru a nečakanú fluktuáciu toľko riešiť nemusíme. Skôr si uvedomujem, čo musíme robiť my pre zamestnancov. K ich kvalitám, vzdelaniu i dosiahnutej odbornosti patrí aj adekvátne odmena. Každá firma tvorí určitú komunitu. Chceme, aby sa naše kolektívy aj naďalej podieľali na firemnom zázemí, kam ľudia ráno chodia bez akéhokoľvek odporu.

Jana Lagová GUMEX

Aké sú trendy vo vzťahu zamestnanec a firma, ako to fungovalo predtým a teraz?
V našej brandži sa toho veľa nezmenilo, home office nie je pre nás to pravé. Pracujeme so zákazníkmi, vedúci zasa riadia tímy, to sa z domu ťažko robí. Navyše nie je vôbec jednoduché z pohľadu disciplíny pri práci z domu oddeliť súkromie a pracovný režim. To snáď zvládajú dobre len mamičky, ktoré prešli náročným plánovaním času na materskej. Naopak vlna záujmu o tento štýl práce aj zo strany uchádzačov už opadla. 
Pružnú pracovnú dobu oficiálne nevyužívame, ale dokážeme vyjsť v ústrety rozumným požiadavkám a mimoriadnym okolnostiam.

Môžeš sa zamyslieť nad GUMEXOM ako nad značkou zamestnávateľa?
Sme normálna firma, vyžadujeme dodržiavanie pravidiel, veríme svojim zamestnancom a na oplátku oni veria majiteľom. Je to vzájomné. Neznášam, keď si nás niekto zaraďuje ako elitu, prestížnu firmu, my tak rozhodne o sebe nehovoríme. Neviem, kde sa to medzi ľuďmi občas berie, len si jednoducho aj v najťažších časoch (z pohľadu nedostatku pracovných síl) našich zamestnancov stále starostlivo vyberáme a robíme to kvôli udržaniu kvality značky zamestnávateľa. V budúcnosti tu bude dúfam ešte viac mladých ľudí, ktorí nám pomôžu zostať „in“.

Platí stále, že čestnosť a ochota sú pre GUMEX základné ľudské vlastnosti, ktoré otvárajú vrátka uchádzačom o zamestnanie u nás?
To sú práve dve vlastnosti, ktoré sa pri výberovom konaní ťažko preukazujú. Nikto o sebe predsa nepovie, že nie je ochotný alebo čestný. Ale zo svojej praxe to už dokážem z prevažnej väčšiny rozpoznať. Ďalej sa snažíme, aby staršia generácia svojím príkladom viedla v tomto smere mladých ľudí. Niekedy si hovorím, že aj rok dva u nás môže byť pre niekoho základ pre celý pracovný život. Mňa osobne inšpirujú naši dlhoroční zamestnanci a mnohému som sa od nich naučila, hlavne od tých s vysokým sociálnym cítením, ochotou a morálnou zodpovednosťou.

K čomu je ale dobré testovanie uchádzačov o prácu v GUMEXE?
K možnosti porovnania prejavov viacerých kandidátov na rovnakú pozíciu. Rovnaké otázky umožňujú porovnať kvalitu odpovedí, ktoré sprevádzajú uchádzačov až na pohovor. Úspora času, profesionalita, rýchlejšie vyhodnotenie.

Prečo sú niektorí ľudia nadšení svojou prácou, a niektorí nie?
Každý má inú vnútornú motiváciu. Je na každom, aby včas zistil, či je na správnom mieste, a podľa toho konal. Najhoršie je byť demotivovaný a zostávať ďalej a svoju zlú náladu šíriť ako infekciu. Zákonník práce nám neumožňuje rozlúčiť sa so zamestnancom, ktorého práca prestala baviť, na ťahu je on sám. Náročnosť jednotlivých pozícií sa veľmi zvyšuje, už aj vplyvom technológií, a nie každý s tým počíta. Keď sa niekto rozhodne, že sa meniť nechce, tak ťažko môže obstáť, tým myslím kdekoľvek. Ale je veľa zapálených, ktorý dočasne demotivovaného strhnú. Každý to občas potrebujeme.

Teraz sa často diskutuje o pojme „šťastný“ či „nadšený“ zamestnanec…
Nadšený je asi príliš silná emócia na to, aby sme ju od všetkých očakávali. Nedá sa zaručiť ani sľúbiť spokojnosť všetkým, v zamestnaní ale musí platiť všeobecná spokojnosť. Keď si poskladáte pre a proti, malo by mi vyjsť na váhe oveľa viac plusových bodov. Šťastný zamestnanec sa ráno na kolegov usmieva, a keď dostane úlohu, zvládne ju, pretože už splnil toľko predchádzajúcich úloh, že ani tá ďalšia ho neporazí. Každý, kto je ochotný, je nakoniec v živote šťastný, pretože aj jemu potom okolie vychádza v ústrety a podporuje ho. Samozrejme šéfovia musia byť tí správni motivátori, dávať svojim ľuďom spätnú väzbu a oceňovať ich slovom, gestami, úctou.

Ako si praješ, aby zamestnanci vnímali personálne oddelenie?
Sme v tej najužšej spolupráci s vedúcimi a sme partneri. Nie je vždy v našich silách pracovať priamo s jednotlivcami, máme veľké 
množstvo administratívnej práce v súvislosti s pracovnými zmluvami, dochádzkou, so mzdami aj s kandidátmi. Sme v podstate 
servisné oddelenie, povedala by som také sestričky vo firme, rovnako ako napríklad IT oddelenie. Našou boliestkou je, že nám väčšinu času zaberie práca na sídle firmy a na osobné návštevy pobočiek nezostáva energia a čas. Kto z vedúcich si nás ale pre svoj tím vyžiada, tam sa vydáme. 
Pre pobočky pracujeme dennodenne, sme im partnermi prostredníctvom mailu i telefónu.

Čo ťa v práci brzdí a čo ťa naopak nabíja energiou?
Veľa času, energie i elánu nám zaberajú vyjednávania alebo aj občasné nezhody na oddeleniach, ktoré sa musia riešiť. Hľadáme 
spravodlivosť medzi ľuďmi, na ktorú stranu sa prikloniť, kto je v práve. Často spôsobujú mailové správy zbytočná nedorozumenia, 
ktoré by sa nikdy pri osobnom rokovaní nestali. Práca na diaľku, medzi viacerými pobočkami, je oveľa náročnejšia ako riešenie toho istého 
problému pod jednou strechou. Energiu si dobíjate z toho všetkého ostatného, v čom sa darí dobre, kde sú vidieť výsledky, 
a z mojich skvelých kolegov. A je ich naozaj veľa. Keď som tento rok u konateľov presadila od tohto roku 23 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov, mala som najkrajší vianočný darček. A navyše dobrá káva, to je môj nakopávač.

V čom vidíš podobnosť či rozdielnosť GUMEXU v porovnaní s ostatnými firmami z hľadiska personalistiky?
Tak predovšetkým nepodliehame nariadením nadnárodných vlastníkov, ako mnohé naše HR kolegyne. Všetko je jednoduchšie, ale zase nám na tom oveľa viac záleží. Sme rodinná firma a pravidlá si určujeme sami, a teda aj zmeny idú zrealizovať oveľa rýchlejšie. Sme s mojou kolegyňou Mirkou obe šťastné, že si stále ešte môžeme vyberať tuzemských zamestnancov. Problematika agentúrnej práce je nám známa a nikomu ju nezávidím. Máme firemnú kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí. Robíme všetko pre to, aby nám ju nikto nepokazil a aby sme si ju mohli uchovať pre všetkých zamestnancov i sami pre seba. Bez nej by to pre mňa nemalo v GUMEXE žiadny zmysel.

Personálna riaditeľka GUMEXU Jána Lagová, MBA, je práve tá, ktorá najčastejšie kladie otázky záujemcom o prácu v našej spoločnosti. Dnes som ju však oslovil s prosbou, aby sa ona sama zamyslela nad otázkami, ktorými sa v súčasnosti personalisti všeobecne zaoberajú, bez ohľadu na oblasť činnosti svojej firmy.

Jani, ako vnímaš uplynulý rok 2017 z pohľadu personalistky? 
Bol skutočne náročný. V našej pozícii stredne veľkej firmy je veľmi ťažké dokázať našu dôveryhodnosť uchádzačom, ktorí GUMEX a GUMEX SK vôbec nepoznajú a o pozícii sa dozvedeli iba z inzerátu. Veľmi nám pomáhajú naši vlastní zamestnanci. Odporúčajú svojim známym alebo bývalým kolegom voľné pozície alebo povedia bližšie informácie o tom, ako to u nás chodí. Naopak musím oceniť, že existujúci zamestnanci k nám majú dôveru a nečakanú fluktuáciu toľko riešiť nemusíme. Skôr si uvedomujem, čo musíme robiť my pre zamestnancov. K ich kvalitám, vzdelaniu i dosiahnutej odbornosti patrí aj adekvátne odmena. Každá firma tvorí určitú komunitu. Chceme, aby sa naše kolektívy aj naďalej podieľali na firemnom zázemí, kam ľudia ráno chodia bez akéhokoľvek odporu.

Aké sú trendy vo vzťahu zamestnanec a firma, ako to fungovalo predtým a teraz?
V našej brandži sa toho veľa nezmenilo, home office nie je pre nás to pravé. Pracujeme so zákazníkmi, vedúci zasa riadia tímy, to sa z domu ťažko robí. Navyše nie je vôbec jednoduché z pohľadu disciplíny pri práci z domu oddeliť súkromie a pracovný režim. To snáď zvládajú dobre len mamičky, ktoré prešli náročným plánovaním času na materskej. Naopak vlna záujmu o tento štýl práce aj zo strany uchádzačov už opadla. 
Pružnú pracovnú dobu oficiálne nevyužívame, ale dokážeme vyjsť v ústrety rozumným požiadavkám a mimoriadnym okolnostiam.

Môžeš sa zamyslieť nad GUMEXOM ako nad značkou zamestnávateľa?
Sme normálna firma, vyžadujeme dodržiavanie pravidiel, veríme svojim zamestnancom a na oplátku oni veria majiteľom. Je to vzájomné. Neznášam, keď si nás niekto zaraďuje ako elitu, prestížnu firmu, my tak rozhodne o sebe nehovoríme. Neviem, kde sa to medzi ľuďmi občas berie, len si jednoducho aj v najťažších časoch (z pohľadu nedostatku pracovných síl) našich zamestnancov stále starostlivo vyberáme a robíme to kvôli udržaniu kvality značky zamestnávateľa. V budúcnosti tu bude dúfam ešte viac mladých ľudí, ktorí nám pomôžu zostať „in“.

Platí stále, že čestnosť a ochota sú pre GUMEX základné ľudské vlastnosti, ktoré otvárajú vrátka uchádzačom o zamestnanie u nás?
To sú práve dve vlastnosti, ktoré sa pri výberovom konaní ťažko preukazujú. Nikto o sebe predsa nepovie, že nie je ochotný alebo čestný. Ale zo svojej praxe to už dokážem z prevažnej väčšiny rozpoznať. Ďalej sa snažíme, aby staršia generácia svojím príkladom viedla v tomto smere mladých ľudí. Niekedy si hovorím, že aj rok dva u nás môže byť pre niekoho základ pre celý pracovný život. Mňa osobne inšpirujú naši dlhoroční zamestnanci a mnohému som sa od nich naučila, hlavne od tých s vysokým sociálnym cítením, ochotou a morálnou zodpovednosťou.

K čomu je ale dobré testovanie uchádzačov o prácu v GUMEXE?
K možnosti porovnania prejavov viacerých kandidátov na rovnakú pozíciu. Rovnaké otázky umožňujú porovnať kvalitu odpovedí, ktoré sprevádzajú uchádzačov až na pohovor. Úspora času, profesionalita, rýchlejšie vyhodnotenie.

Prečo sú niektorí ľudia nadšení svojou prácou, a niektorí nie?
Každý má inú vnútornú motiváciu. Je na každom, aby včas zistil, či je na správnom mieste, a podľa toho konal. Najhoršie je byť demotivovaný a zostávať ďalej a svoju zlú náladu šíriť ako infekciu. Zákonník práce nám neumožňuje rozlúčiť sa so zamestnancom, ktorého práca prestala baviť, na ťahu je on sám. Náročnosť jednotlivých pozícií sa veľmi zvyšuje, už aj vplyvom technológií, a nie každý s tým počíta. Keď sa niekto rozhodne, že sa meniť nechce, tak ťažko môže obstáť, tým myslím kdekoľvek. Ale je veľa zapálených, ktorý dočasne demotivovaného strhnú. Každý to občas potrebujeme.

Teraz sa často diskutuje o pojme „šťastný“ či „nadšený“ zamestnanec…
Nadšený je asi príliš silná emócia na to, aby sme ju od všetkých očakávali. Nedá sa zaručiť ani sľúbiť spokojnosť všetkým, v zamestnaní ale musí platiť všeobecná spokojnosť. Keď si poskladáte pre a proti, malo by mi vyjsť na váhe oveľa viac plusových bodov. Šťastný zamestnanec sa ráno na kolegov usmieva, a keď dostane úlohu, zvládne ju, pretože už splnil toľko predchádzajúcich úloh, že ani tá ďalšia ho neporazí. Každý, kto je ochotný, je nakoniec v živote šťastný, pretože aj jemu potom okolie vychádza v ústrety a podporuje ho. Samozrejme šéfovia musia byť tí správni motivátori, dávať svojim ľuďom spätnú väzbu a oceňovať ich slovom, gestami, úctou.

Ako si praješ, aby zamestnanci vnímali personálne oddelenie?
Sme v tej najužšej spolupráci s vedúcimi a sme partneri. Nie je vždy v našich silách pracovať priamo s jednotlivcami, máme veľké 
množstvo administratívnej práce v súvislosti s pracovnými zmluvami, dochádzkou, so mzdami aj s kandidátmi. Sme v podstate 
servisné oddelenie, povedala by som také sestričky vo firme, rovnako ako napríklad IT oddelenie. Našou boliestkou je, že nám väčšinu času zaberie práca na sídle firmy a na osobné návštevy pobočiek nezostáva energia a čas. Kto z vedúcich si nás ale pre svoj tím vyžiada, tam sa vydáme. 
Pre pobočky pracujeme dennodenne, sme im partnermi prostredníctvom mailu i telefónu.

Čo ťa v práci brzdí a čo ťa naopak nabíja energiou?
Veľa času, energie i elánu nám zaberajú vyjednávania alebo aj občasné nezhody na oddeleniach, ktoré sa musia riešiť. Hľadáme 
spravodlivosť medzi ľuďmi, na ktorú stranu sa prikloniť, kto je v práve. Často spôsobujú mailové správy zbytočná nedorozumenia, 
ktoré by sa nikdy pri osobnom rokovaní nestali. Práca na diaľku, medzi viacerými pobočkami, je oveľa náročnejšia ako riešenie toho istého 
problému pod jednou strechou. Energiu si dobíjate z toho všetkého ostatného, v čom sa darí dobre, kde sú vidieť výsledky, 
a z mojich skvelých kolegov. A je ich naozaj veľa. Keď som tento rok u konateľov presadila od tohto roku 23 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov, mala som najkrajší vianočný darček. A navyše dobrá káva, to je môj nakopávač.

V čom vidíš podobnosť či rozdielnosť GUMEXU v porovnaní s ostatnými firmami z hľadiska personalistiky?
Tak predovšetkým nepodliehame nariadením nadnárodných vlastníkov, ako mnohé naše HR kolegyne. Všetko je jednoduchšie, ale zase nám na tom oveľa viac záleží. Sme rodinná firma a pravidlá si určujeme sami, a teda aj zmeny idú zrealizovať oveľa rýchlejšie. Sme s mojou kolegyňou Mirkou obe šťastné, že si stále ešte môžeme vyberať tuzemských zamestnancov. Problematika agentúrnej práce je nám známa a nikomu ju nezávidím. Máme firemnú kultúru, na ktorú môžeme byť hrdí. Robíme všetko pre to, aby nám ju nikto nepokazil a aby sme si ju mohli uchovať pre všetkých zamestnancov i sami pre seba. Bez nej by to pre mňa nemalo v GUMEXE žiadny zmysel.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?