Ako správne používať sekundové lepidlá

Kyanoakrylátové sekundové lepidlá sú určené na lepenie malých a stredných plôch. Ak použijete sekundové lepidlo, vytvoríte veľmi pevný a spoľahlivý spoj. Je ale potrebné vybrať vhodný typ lepidla podľa druhu lepených materiálov a dodržať základné postupy a odporúčania.

Základné podmienky pri lepení sekundovým lepidlom

1) Teplota, pri ktorej lepidlo nanášate

 • Ideálna teplota je 20 až 25°C.
 • Ak ste v chladnej dielni, v teréne, trvá vytvrdnutie dlhšie.

2) Vzdušná vlhkosť

 • Ideálna je vzdušná vlhkosť 60 - 70%.
 • Pokiaľ je v okolitom prostredí suchý vzduch, počítajte s dlhšou dobou tvrdenia.

3) Spájajte aktívne materiály

 • Z plastov sa jedná o polárne plasty - ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktívneho materiálu (silikón, PE, PP, teflón) použite aktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mení povrchové napätie materiálov pred nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natrite na obe spájané plochy a necháte odpariť.
 • Po dobu 24 hodín od nanesenia PRIMERU môžete spoje lepiť sekundovým lepidlom.

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideálny povrch pre lepenie je rovný povrch.
 • Na pórovité alebo nerovné povrchy odporúčame lepidla s vyššou viskozitou.
   

Lepidla na e-shope

Odporúčaný pracovný postup

 • Povrch lepených dielov musí byť zbavený mechanických nečistôt, suchý a odmastený.
 • Pri lepení postupujte po menších častiach (maximálne cca 20 cm).
 • Lepidlo sa nanáša len na jednu lepenú stranu.
 • Priložte druhú stranu na polepenú plochu a postupne lepené plochy pritláčajte k sebe.
 • Lepené plochy k sebe pevne pritláčajte po dobu 20 až 30 sekúnd.
  Pri gélovom type lepidla nechajte spoj zaťažený až 2 minúty.
 • Plné zaťaženie lepeného spoja sa odporúča až po 24 hodinách.

A ako je to s viskozitou?

 • Viskozita udáva hodnotu vnútorného trenia v kvapaline.
 • Čím viac je kvapalina viskóznejšia, tým ťažšie tečie.
 • Viskozita sa pohybuje od 9 mPa*s (veľmi riedke lepidlo na kovy) až do 3000 mPa*s (nesteká, nevsakuje sa do materiálu).

Kyanoakrylátové sekundové lepidlá sú určené na lepenie malých a stredných plôch. Ak použijete sekundové lepidlo, vytvoríte veľmi pevný a spoľahlivý spoj. Je ale potrebné vybrať vhodný typ lepidla podľa druhu lepených materiálov a dodržať základné postupy a odporúčania.

Základné podmienky pri lepení sekundovým lepidlom

1) Teplota, pri ktorej lepidlo nanášate

 • Ideálna teplota je 20 až 25°C.
 • Ak ste v chladnej dielni, v teréne, trvá vytvrdnutie dlhšie.

2) Vzdušná vlhkosť

 • Ideálna je vzdušná vlhkosť 60 - 70%.
 • Pokiaľ je v okolitom prostredí suchý vzduch, počítajte s dlhšou dobou tvrdenia.

3) Spájajte aktívne materiály

 • Z plastov sa jedná o polárne plasty - ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktívneho materiálu (silikón, PE, PP, teflón) použite aktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mení povrchové napätie materiálov pred nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natrite na obe spájané plochy a necháte odpariť.
 • Po dobu 24 hodín od nanesenia PRIMERU môžete spoje lepiť sekundovým lepidlom.

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideálny povrch pre lepenie je rovný povrch.
 • Na pórovité alebo nerovné povrchy odporúčame lepidla s vyššou viskozitou.
   

Lepidla na e-shope

Odporúčaný pracovný postup

 • Povrch lepených dielov musí byť zbavený mechanických nečistôt, suchý a odmastený.
 • Pri lepení postupujte po menších častiach (maximálne cca 20 cm).
 • Lepidlo sa nanáša len na jednu lepenú stranu.
 • Priložte druhú stranu na polepenú plochu a postupne lepené plochy pritláčajte k sebe.
 • Lepené plochy k sebe pevne pritláčajte po dobu 20 až 30 sekúnd.
  Pri gélovom type lepidla nechajte spoj zaťažený až 2 minúty.
 • Plné zaťaženie lepeného spoja sa odporúča až po 24 hodinách.

A ako je to s viskozitou?

 • Viskozita udáva hodnotu vnútorného trenia v kvapaline.
 • Čím viac je kvapalina viskóznejšia, tým ťažšie tečie.
 • Viskozita sa pohybuje od 9 mPa*s (veľmi riedke lepidlo na kovy) až do 3000 mPa*s (nesteká, nevsakuje sa do materiálu).

Produkty z článku