Ako správne používať lepidlá v spreji

Lepidlo v spreji je ideálnym pomocníkom pri spájaní najmä plochých materiálov. Správne použitie lepidla zaistí pevný spoj v ťahu i šmyku. Sprejové prevedenie uľahčí nanášanie, eliminuje odmeriavanie dávok a šetrí čas.

Hlavné výhody lepidla v spreji

 • Nanáša sa tenšia vrstva ako pri použití štetca, čo znamená finančnú úsporu.
 • Odpadá prácne dávkovanie, práca je rýchlejšia a čistejšia.
 • Spreje sú rovno pripravené na použitie, bez nutnosti ďalšieho vybavenia.

Lepidlá v spreji na e-shope

Základné predpoklady pre správne lepenie

 • Zvoľte vhodný postup a druh lepidla podľa materiálu. Rozlišujte najmä savý a nesavý materiál, porézny či neporézny.
 • Zvážte, aké namáhanie musí zlepený spoj vydržať v ťahu a šmyku.
 • Pri výbere zohľadnite teplotu a podmienky, ktorým bude zlepený spoj vystavený (napr. požiadavky na vode odolnosť, odolnosť voči zmäkčovadlám).
 • Čistota a riadne odmastený povrch je zásadným predpokladom úspechu.
 • Ak lepíte kovy treba odmastený povrch ľahko obrúsiť.

Lepenie savých materiálov a menších plôch

 • Ak lepíte menšie plochy a jeden z lepených materiálov je savý (porézny), naneste lepidlo na jeden z materiálov.
 • Po niekoľkých sekundách môžete oba materiály spojiť, nemusíte pred spojením čakať na odparenie rozpúšťadla.
 • Výsledok nechajte vytvrdnúť minimálne 12 hodín. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách.

Lepenie väčších plôch

 • Ak lepíte väčšie plochy, alebo kombináciu savých a nesavých materiálov, nanášajte lepidlo v spreji na oba lepené materiály.
 • U poréznych povrchov (savých materiálov) vykonajte prvý rýchly nástrek lepidla (funguje ako penetrácia), u neporéznych materiálov môžete tento krok vynechať.
 • Lepidlo nanášajte v tenkej rovnomernej vrstve na obe lepené plochy, na jeden povrch vo zvislom smere, na druhý povrch vo vodorovnom, tzn. vo výsledku vznikne„mriežka“.
 • Nástrek vykonávajte zo vzdialenosti 10-20 cm kolmo k povrchu s presahom 50-70%. Najväčší pevnosti dosiahnete pri výslednom pokrytí 80–100 %.
 • Po nanesení vrstvy lepidla nechajte odpariť všetko rozpúšťadlo.
 • Potom materiály spojte a silno stlačte k sebe. U kompaktných materiálov môžete použiť valček v smere od stredu ku krajom.
 • V tomto okamžiku má výsledný spoj 80 % konečnej pevnosti.
 • Finálny stav pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Možnosti použitia zlepeného materiálu závisia na jeho namáhaní. Ak lepíte protihlukovú dosku bez nutnosti odolať veľkým silám, je funkčný ihneď.

Jak správně nanášet lepidla ve spreji

Výdatnosť pokrytia pre lepidlá v spreji

 • Lepidlo v spreji v balení 500 ml má výdatnosť pokrytia plochy 8–12 m2.
 • Pri nanášaní lepidla štetcom je spotreba niekoľkonásobne vyššia.
 • V oblastiach vyššieho namáhania a okrajov odporúčame použiť druhú vrstvu lepidla.

Aký je dostatočný čas pre odparenie rozpúšťadla

 • To závisí od množstva naneseného lepidla, materiálu, teplote a vlhkosti. Izbová teplota je pre prácu vyhovujúca.
 • U nesavých materiálov sa odporúča doba cca 2-3 minúty, iba ak bolo nanesené príliš veľké množstvo lepidla a vznikli „kaluže“, je potrebné čakať dlhšie.
 • U savých materiálov postačí pár sekúnd.
 • Lepidlo po odparení na ľahký dotyk nelepí, ale po priblížení lepených spojov k sebe, začnú chytať ako suchý zips. A to je správne!
 • Ak by ste nenechali rozpúšťadlo odpariť, najmä u veľkých plôch nesavých materiálov, zostane po zlepení rozpúšťadlo v spoji aj po stlačení a môže tvoriť bubliny, pretože sa nemá kam odpariť. Vznikne tak spoj, ktorý má nižšiu pevnosť a prípadne i nižšiu životnosť.

Na záver k lepeniu

Lepenie je len jednou z niekoľkých metód spájania materiálov. Tak ako nejde všetko zvariť, zoskrutkovať, pritĺcť pod., Tak ani lepenie nie je spásnou metódou pre každú stavbu, opravu či rekonštrukciu, je to však najprogresívnejšia metóda súčasnosti.

Lepené spoje majú najvyššiu pevnosť pri namáhaní v ťahu a šmyku. Ohyb môže byť niekedy veľký problém. Takto namáhané spoje sa musia spevňovať napríklad čapovaním alebo preplátovaním.

Porovnanie lepidiel v spreji

Typ Charakteristika Spoj Uplatnenie Stolárstvo Kúrenie, vzduchotechnika, izolácia Príprava povrchu Materiály
L17
01929
Vysoko výkonné lepidlo najmä pre lamináty a drevené doskové materiály. Trieda protipožiarnej odolnosti 1. tvrdý a odolný, pevne konštrukčný po vytvrdnutí interiér ÁNO NIE NIE

laminát/ dosky z dreva,

laminátové dosky/kov

drevo/kov

hliník/podklady z MDF

hliník/podklady z drevotriesky

preglejky aj iné drevené materiály

H30
01926
Extra silné lepidlo pre izolačné materiály, výborná počiatočná priľnavosť stredne pevný interiér NIE ÁNO NIE

mikroporézne gumy/plech

vláknité izolačné materiály a tkaniny

izolácia zo sklenej vaty

dosky z minerálnej vlny

kovy/penové materiály

polystyrény

GF25
01967500
Striekacie viacúčelové kontaktné lepidlo bez obsahu chlórovaných uhľovodíkov. Rýchloschnúci s dlhým otvoreným časom. flexibilný spoj interiér ÁNO s obmedzeník ÁNO ÁNO

tkaniny,

koberce,

minerálna izolácia, guma,

drevené doskové materiály,

plechy a hliníkové fólie

 

Lepidlo v spreji je ideálnym pomocníkom pri spájaní najmä plochých materiálov. Správne použitie lepidla zaistí pevný spoj v ťahu i šmyku. Sprejové prevedenie uľahčí nanášanie, eliminuje odmeriavanie dávok a šetrí čas.

Hlavné výhody lepidla v spreji

 • Nanáša sa tenšia vrstva ako pri použití štetca, čo znamená finančnú úsporu.
 • Odpadá prácne dávkovanie, práca je rýchlejšia a čistejšia.
 • Spreje sú rovno pripravené na použitie, bez nutnosti ďalšieho vybavenia.

Lepidlá v spreji na e-shope

Základné predpoklady pre správne lepenie

 • Zvoľte vhodný postup a druh lepidla podľa materiálu. Rozlišujte najmä savý a nesavý materiál, porézny či neporézny.
 • Zvážte, aké namáhanie musí zlepený spoj vydržať v ťahu a šmyku.
 • Pri výbere zohľadnite teplotu a podmienky, ktorým bude zlepený spoj vystavený (napr. požiadavky na vode odolnosť, odolnosť voči zmäkčovadlám).
 • Čistota a riadne odmastený povrch je zásadným predpokladom úspechu.
 • Ak lepíte kovy treba odmastený povrch ľahko obrúsiť.

Lepenie savých materiálov a menších plôch

 • Ak lepíte menšie plochy a jeden z lepených materiálov je savý (porézny), naneste lepidlo na jeden z materiálov.
 • Po niekoľkých sekundách môžete oba materiály spojiť, nemusíte pred spojením čakať na odparenie rozpúšťadla.
 • Výsledok nechajte vytvrdnúť minimálne 12 hodín. Maximálna pevnosť spoja je dosiahnutá po 24 hodinách.

Lepenie väčších plôch

 • Ak lepíte väčšie plochy, alebo kombináciu savých a nesavých materiálov, nanášajte lepidlo v spreji na oba lepené materiály.
 • U poréznych povrchov (savých materiálov) vykonajte prvý rýchly nástrek lepidla (funguje ako penetrácia), u neporéznych materiálov môžete tento krok vynechať.
 • Lepidlo nanášajte v tenkej rovnomernej vrstve na obe lepené plochy, na jeden povrch vo zvislom smere, na druhý povrch vo vodorovnom, tzn. vo výsledku vznikne„mriežka“.
 • Nástrek vykonávajte zo vzdialenosti 10-20 cm kolmo k povrchu s presahom 50-70%. Najväčší pevnosti dosiahnete pri výslednom pokrytí 80–100 %.
 • Po nanesení vrstvy lepidla nechajte odpariť všetko rozpúšťadlo.
 • Potom materiály spojte a silno stlačte k sebe. U kompaktných materiálov môžete použiť valček v smere od stredu ku krajom.
 • V tomto okamžiku má výsledný spoj 80 % konečnej pevnosti.
 • Finálny stav pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Možnosti použitia zlepeného materiálu závisia na jeho namáhaní. Ak lepíte protihlukovú dosku bez nutnosti odolať veľkým silám, je funkčný ihneď.

Jak správně nanášet lepidla ve spreji

Výdatnosť pokrytia pre lepidlá v spreji

 • Lepidlo v spreji v balení 500 ml má výdatnosť pokrytia plochy 8–12 m2.
 • Pri nanášaní lepidla štetcom je spotreba niekoľkonásobne vyššia.
 • V oblastiach vyššieho namáhania a okrajov odporúčame použiť druhú vrstvu lepidla.

Aký je dostatočný čas pre odparenie rozpúšťadla

 • To závisí od množstva naneseného lepidla, materiálu, teplote a vlhkosti. Izbová teplota je pre prácu vyhovujúca.
 • U nesavých materiálov sa odporúča doba cca 2-3 minúty, iba ak bolo nanesené príliš veľké množstvo lepidla a vznikli „kaluže“, je potrebné čakať dlhšie.
 • U savých materiálov postačí pár sekúnd.
 • Lepidlo po odparení na ľahký dotyk nelepí, ale po priblížení lepených spojov k sebe, začnú chytať ako suchý zips. A to je správne!
 • Ak by ste nenechali rozpúšťadlo odpariť, najmä u veľkých plôch nesavých materiálov, zostane po zlepení rozpúšťadlo v spoji aj po stlačení a môže tvoriť bubliny, pretože sa nemá kam odpariť. Vznikne tak spoj, ktorý má nižšiu pevnosť a prípadne i nižšiu životnosť.

Na záver k lepeniu

Lepenie je len jednou z niekoľkých metód spájania materiálov. Tak ako nejde všetko zvariť, zoskrutkovať, pritĺcť pod., Tak ani lepenie nie je spásnou metódou pre každú stavbu, opravu či rekonštrukciu, je to však najprogresívnejšia metóda súčasnosti.

Lepené spoje majú najvyššiu pevnosť pri namáhaní v ťahu a šmyku. Ohyb môže byť niekedy veľký problém. Takto namáhané spoje sa musia spevňovať napríklad čapovaním alebo preplátovaním.

Porovnanie lepidiel v spreji

Typ Charakteristika Spoj Uplatnenie Stolárstvo Kúrenie, vzduchotechnika, izolácia Príprava povrchu Materiály
L17
01929
Vysoko výkonné lepidlo najmä pre lamináty a drevené doskové materiály. Trieda protipožiarnej odolnosti 1. tvrdý a odolný, pevne konštrukčný po vytvrdnutí interiér ÁNO NIE NIE

laminát/ dosky z dreva,

laminátové dosky/kov

drevo/kov

hliník/podklady z MDF

hliník/podklady z drevotriesky

preglejky aj iné drevené materiály

H30
01926
Extra silné lepidlo pre izolačné materiály, výborná počiatočná priľnavosť stredne pevný interiér NIE ÁNO NIE

mikroporézne gumy/plech

vláknité izolačné materiály a tkaniny

izolácia zo sklenej vaty

dosky z minerálnej vlny

kovy/penové materiály

polystyrény

GF25
01967500
Striekacie viacúčelové kontaktné lepidlo bez obsahu chlórovaných uhľovodíkov. Rýchloschnúci s dlhým otvoreným časom. flexibilný spoj interiér ÁNO s obmedzeník ÁNO ÁNO

tkaniny,

koberce,

minerálna izolácia, guma,

drevené doskové materiály,

plechy a hliníkové fólie

 

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Produkty z článku