Ako správne namontovať hadicu?

V praxi často dochádza k chybnej montáži hadíc. Čo môže nesprávna inštalácia spôsobiť? Pri pripájaní hadice sa používateľom osvedčilo 8 jednoduchých, ale účinných pravidiel.

Na životnosť hadice má priamy vplyv spôsob upevnenia hadice, ako aj okolité prostredie, v ktorom je hadica používaná. 
Naším cieľom je teda správne napojenie hadice, bez toho aby sme museli podstúpiť zdĺhavý proces v štýle „pokus–omyl“.Treba len rešpektovať niekoľko osvedčených tipov z praxe:


1. HADICA POTREBUJE VOĽNOSŤHadica potrebuje voľnosť
Hadicu namontujte tak, aby v žiadnej pracovnej polohe nebola namáhaná ťahom (okrem vlastnej hmotnosti). Hadica by mala mať dostatok vôle, aby sa mohla voľne pohybovať alebo kmitať, bez toho by to vyvolávalo v hadici samotnej nejaké napätia. Pokiaľ je natlakovaná príliš krátka hadica, môže dôjsť k jej vytrhnutiu z koncoviek alebo k poškodeniu koncoviek. To vedie napríklad k strate tesnosti hadice. 
Súčasne je však nutné dbať na to, aby hadica nemala prílišnú vôľu v pohybe. Mohlo by dôjsť k zapleteniu hadice do ostatných hadíc alebo káblov, alebo k jej odieraniu o ďalšie prvky zariadenia.

Hadicu nikdy nekrúťte

 

2. NIKDY HADICOU NEKRÚŤTE
Zabráňte prekrúcaniu hadice. Pri zvýšenom tlaku prepravovaného média môže dôjsť k poškodeniu hadice v mieste koncovky.

 

 

 

3.  HADICA FUNGUJE NAJLEPŠIE V SPOJENÍ S KOMPATIBILNOU KONCOVKOUSpojenie hadice s koncovkou

Poraďte sa s nami o vhodných koncovkách. Koncovky na hadice montujeme rôznymi spôsobmi:

- pomocou spôn, pásikov, škrupín, prípadne drôtikovaním
- lisovaním na profesionálnych lisovacích strojoch
Po kompletizácii priemyselných hadíc s koncovkami následne vykonávame tlakovú skúšku vodným tlakom podľa normy ČSN EN ISO 1402. 

 

 

Rešpektujte miesto spoja

4. REŠPEKTUJTE ZRANITEĽNÉ MIESTA SPOJA
Pri montáži ohnutých hadíc má predpokladaný ohyb hadice začínať až vo vzdialenosti ≥ 1,5 d2 od koncovky. Ohyb priamo v koncovke môže spôsobiť porušenie štruktúry hadice.

 

 

 

5. ZABRÁŇTE POŠKODENIU HADICE ZVONKUZabráňte poškodeniu hadice z vonka

Hadice sa nesmú odierať o stavebné časti v okolí tejto hadice ani o seba navzájom. Aby mohla hadica správne fungovať, je nutné zachovať ako jej neporušenú dušu, tak aj vonkajší obal.

 

 

Nenamáhajte hadicu nadmerným ťahom

 

6. NENAMÁHAJTE HADICU NADMERNÝM ŤAHOM

Pri pripojení hadice s koncovkami na pohybujúce sa časti musí byť dĺžka hadice zvolená tak, aby v celom rozsahu nebol polomer r menší, než je r min a hadica nesmie byť dodatočne namáhaná ťahom. 

 

 

 

7. PRI POHYBLIVOM SPOJI DBAJTE NA SPRÁVNU MONTÁŽDbajte na správnu montáž u spojov

Zabráňte skrúteniu hadice v prípade pohyblivého spoja. Hadicu upevnite tak, aby ani pri jej pohybe nemohlo dôjsť ku skrúteniu.

 

 

 

 

Zabráňte upchatiu hadice8. ZABRÁŇTE UPCHATIU HADICE
Polomer ohybu nesmie byť menší ako najmenší prípustný polomer ohybu (r ≥ r min.). Mohlo by dôjsť k tomu, že hadica neumožní dostatočný prietok média alebo sa bude ohýbať priamo v koncovke..


 

 

 

 

Na čom najmä závisí polomer ohybu:

Dôležitosť polomeru ohybu

  • na priemere hadice,
  • na počte a druhu vnútorných vrstiev,
  • na materiále.

Prečo je polomer (rádius) ohybu tak dôležitý?

Tento technický parameter musíme vziať do úvahy už pri výbere hadice, a to najmä v prípade, kedy má hadica odolávať tiež podtlaku a má byť vysoko ohybná. Ak nerešpektujeme predpísaný rádius ohybu v mm, môže dôjsť k zalomeniu hadice alebo k jej nevratnému poškodeniu.
Čím menšia je hodnota polomeru ohybu, tým viac môžeme hadicu ohnúť. Táto hodnota je praktická napríklad pri vzájomnom porovnávaní dvoch typov hadíc. Na našom webe polomer ohybu hadice vždy uvádzame.

 

AKO BY TO VYZERAŤ NEMALO: 

Ako by to vyzerať nemalo
 

V praxi často dochádza k chybnej montáži hadíc. Čo môže nesprávna inštalácia spôsobiť? Pri pripájaní hadice sa používateľom osvedčilo 8 jednoduchých, ale účinných pravidiel.

Na životnosť hadice má priamy vplyv spôsob upevnenia hadice, ako aj okolité prostredie, v ktorom je hadica používaná. 
Naším cieľom je teda správne napojenie hadice, bez toho aby sme museli podstúpiť zdĺhavý proces v štýle „pokus–omyl“.Treba len rešpektovať niekoľko osvedčených tipov z praxe:


1. HADICA POTREBUJE VOĽNOSŤHadica potrebuje voľnosť
Hadicu namontujte tak, aby v žiadnej pracovnej polohe nebola namáhaná ťahom (okrem vlastnej hmotnosti). Hadica by mala mať dostatok vôle, aby sa mohla voľne pohybovať alebo kmitať, bez toho by to vyvolávalo v hadici samotnej nejaké napätia. Pokiaľ je natlakovaná príliš krátka hadica, môže dôjsť k jej vytrhnutiu z koncoviek alebo k poškodeniu koncoviek. To vedie napríklad k strate tesnosti hadice. 
Súčasne je však nutné dbať na to, aby hadica nemala prílišnú vôľu v pohybe. Mohlo by dôjsť k zapleteniu hadice do ostatných hadíc alebo káblov, alebo k jej odieraniu o ďalšie prvky zariadenia.

Hadicu nikdy nekrúťte

 

2. NIKDY HADICOU NEKRÚŤTE
Zabráňte prekrúcaniu hadice. Pri zvýšenom tlaku prepravovaného média môže dôjsť k poškodeniu hadice v mieste koncovky.

 

 

 

3.  HADICA FUNGUJE NAJLEPŠIE V SPOJENÍ S KOMPATIBILNOU KONCOVKOUSpojenie hadice s koncovkou

Poraďte sa s nami o vhodných koncovkách. Koncovky na hadice montujeme rôznymi spôsobmi:

- pomocou spôn, pásikov, škrupín, prípadne drôtikovaním
- lisovaním na profesionálnych lisovacích strojoch
Po kompletizácii priemyselných hadíc s koncovkami následne vykonávame tlakovú skúšku vodným tlakom podľa normy ČSN EN ISO 1402. 

 

 

Rešpektujte miesto spoja

4. REŠPEKTUJTE ZRANITEĽNÉ MIESTA SPOJA
Pri montáži ohnutých hadíc má predpokladaný ohyb hadice začínať až vo vzdialenosti ≥ 1,5 d2 od koncovky. Ohyb priamo v koncovke môže spôsobiť porušenie štruktúry hadice.

 

 

 

5. ZABRÁŇTE POŠKODENIU HADICE ZVONKUZabráňte poškodeniu hadice z vonka

Hadice sa nesmú odierať o stavebné časti v okolí tejto hadice ani o seba navzájom. Aby mohla hadica správne fungovať, je nutné zachovať ako jej neporušenú dušu, tak aj vonkajší obal.

 

 

Nenamáhajte hadicu nadmerným ťahom

 

6. NENAMÁHAJTE HADICU NADMERNÝM ŤAHOM

Pri pripojení hadice s koncovkami na pohybujúce sa časti musí byť dĺžka hadice zvolená tak, aby v celom rozsahu nebol polomer r menší, než je r min a hadica nesmie byť dodatočne namáhaná ťahom. 

 

 

 

7. PRI POHYBLIVOM SPOJI DBAJTE NA SPRÁVNU MONTÁŽDbajte na správnu montáž u spojov

Zabráňte skrúteniu hadice v prípade pohyblivého spoja. Hadicu upevnite tak, aby ani pri jej pohybe nemohlo dôjsť ku skrúteniu.

 

 

 

 

Zabráňte upchatiu hadice8. ZABRÁŇTE UPCHATIU HADICE
Polomer ohybu nesmie byť menší ako najmenší prípustný polomer ohybu (r ≥ r min.). Mohlo by dôjsť k tomu, že hadica neumožní dostatočný prietok média alebo sa bude ohýbať priamo v koncovke..


 

 

 

 

Na čom najmä závisí polomer ohybu:

Dôležitosť polomeru ohybu

  • na priemere hadice,
  • na počte a druhu vnútorných vrstiev,
  • na materiále.

Prečo je polomer (rádius) ohybu tak dôležitý?

Tento technický parameter musíme vziať do úvahy už pri výbere hadice, a to najmä v prípade, kedy má hadica odolávať tiež podtlaku a má byť vysoko ohybná. Ak nerešpektujeme predpísaný rádius ohybu v mm, môže dôjsť k zalomeniu hadice alebo k jej nevratnému poškodeniu.
Čím menšia je hodnota polomeru ohybu, tým viac môžeme hadicu ohnúť. Táto hodnota je praktická napríklad pri vzájomnom porovnávaní dvoch typov hadíc. Na našom webe polomer ohybu hadice vždy uvádzame.

 

AKO BY TO VYZERAŤ NEMALO: 

Ako by to vyzerať nemalo
 

Produkty z článku