Ako sa podieľa na zlepšení pracovného prostredia správca objektu?

Jožka Tomeček

Všetci tak nejako automaticky očakávame, že všetky stroje a zariadenia budú vo firme funkčné. Ale za „normálnym“ stavom všetkých objektov sa v skutočnosti skrýva „more“ každodenných úkonov. Čo všetko sa musí ustrážiť, riešiť a robiť pre to, aby sme sa tu cítili naozaj bezpečne? Na to sa Jozefa Tomečka, ktorý sa v Strážnici v sídle našej firmy zaoberá udržiavaním spoľahlivého chodu celého objektu, pýtala personálna riaditeľka Jana Lagová.

Jožko, v našej firme pracuješ už 20 rokov. Spomenieš si ešte na svoje začiatky?
V tomto zamestnaní som vlastne najdlhšie. Keď sa obzriem späť, musím povedať, že pozícia skladníka, na ktorej som tu začínal, mi spočiatku nebola vôbec vlastná. Pôvodne som vyučený klampiar, potom som jazdil po stavbách. Tu som sa zrazu ocitol v sklade, trvalo na jednom mieste, učil sa tovaroznalectvo a spôsob predaja. Keď sa v Gumexe začala rozvíjať výroba, armovanie koncoviek na hadice, bola mi táto pozícia pridelená, pretože montážne práce mi boli vždy bližšie.

Tvojou súčasnú pracovnou náplňou sú najmä drobné opravy všetkých technických zariadení na prevádzke sídla firmy v Strážnici. Ale náš objekt je starý iba 10 rokov. Čoho sa teda tieto opravy najčastejšie týkajú?
Určite je tu práce veľa, už len tej preventívnej, aby všetko fungovalo tak, ako má, a predišlo sa vážnejším poruchám. Máme systém kontrolných periodických prehliadok, kde kontrolujeme všetky zariadenia, čo sa týka vodoinštalačných rádov, elektriky, vzduchotechnických rozvodov, klimatizačných jednotiek, vykurovacieho systému. Tieto zariadenia sa môžu upchať, pretekať - sú to prevádzkové poruchy, ktoré musíme vyriešiť ihneď. V sklade máme veľa manipulačnej techniky, na ktorú sú potrebné servisné úkony na dennej báze (nabíjanie, drobné opravy, výmeny náhradných dielov - výmena pojazdových koliesok na elektrických vozíkoch a pod). Veľa času mi tiež zaberie odpadové hospodárstvo. Mám na starosti upratovanie v sektore výroby, triedim vzniknutý odpad, zariaďujem jeho odvoz profesionálnou firmou.

Ako riešiš poruchy zariadení, ktoré sú v záruke alebo vyžadujú odbornú opravu?
Keď sa vyskytne porucha na stroji alebo na zariadení budovy, ako sú napríklad pojazdné brány, okná, klimatizácia, generátor atď., V prvom rade posúdim rozsah závady a či sme schopní odstrániť ju sami, alebo už je potreba odborný zásah. Samozrejme prizerám aj k záruke zariadení. Po konzultácii s mojím vedúcim buď objednám potrebný materiál na opravu a vykonáme ju sami, alebo zabezpečím servis dodávateľskej firmy.

Vo svojej práci zúročuješ svoje technické a kutilské schopnosti. Aké poruchy alebo závady ti dali najviac zabrať? Ako v práci zúročuješ svoje technické a kutilské schopnosti?
V podstate každá nová závada na zariadení je viacmenej výzva, či sa do toho pustiť sám, alebo to rovno riešiť s odbornou firmou. Mali sme napríklad kalibrovať 5 ton mostového žeriavu vo výrobe. Požičanie potrebného päťtonového závažia by stálo 20 tisíc korún (cca 800 €). Vymysleli sme si zlepšovák, kedy sme zoskrutkovali štyri prepravné koše a ako závažie 5 ton sme použili vrecovaný piesok, ktorý využívame do vodného lúča. Splnilo to účel a ušetrili sme.

Na druhej strane nemá zmysel sa preceňovať. Musíme dbať na bezpečnosť práce, hlavne pri elektroinštaláciách, preto na elektroúdržbu využívame aj profesionálne firmy. Vždy je potreba správny odhad a sedliacky rozum.

Vnímaš rozdiel v opravách zariadení predtým, napr. pred 15, 20 rokmi, a teraz? V čom sa líšia?
Spočiatku bolo potrebného technického zabezpečenia aj zariadenia len minimum. Mali sme nože, odvíjač hadíc, jeden vysokozdvižný vozík, žiadne stroje. Používal som jednu debničku s náradím ... Na dnešné opravy potrebujeme odborné náradie. Navyše dnešný skladník na opravy vôbec nemá čas. Preto musím mať nielen administratívny prehľad, koľko je tu napr. vozíkov, zariadení, ale aj fyzický dohľad. Mnohé dnešné zariadenia už nás upozornia na potrebné servisné periodické prehliadky (napríklad elektrické vysokozdvižné vozíky alebo digitálne váhy). Máme tu šesť klimatizačných jednotiek pre serverovne aj strojovne s kompresormi vodných lúčov. Prípadné nežiaduce zvýšenie teploty v týchto špeciálnych priestoroch je ohlásené prostredníctvom SMS správy. Naše diesel generátory sú tiež napojené na monitorovací systém, takže aj počas víkendu máme k dispozícii všetky potrebné informácie v mobile.

Ktoré technické vybavenie našej prevádzky považuješ za najzaujímavejšie?
Pre mňa ako technika je to asi vodný lúč a CNC ploter, pretože v čase môjho vyučenia sa všetko opracovávalo na sústruhu alebo frézou. Je to ohromné zrýchlenie výroby.

Čo by si vo svojej práci rád zmenil?
Asi nič, naozaj chodím do práce rád. Nikdy predtým som nepoznal taký kolektív a zmysluplnú náplň práce, ako je tu. Starám sa aj o vonkajšie priestory firmy, čo znamená veľa zelene a tiež betónové nádvorie. Je to na druhú stranu práca na čerstvom vzduchu. Kosenie trávy na traktoríku považujem za relaxáciu, zametanie už taká relaxácia nie je, ale pomocou zametacieho stroja to ide ľahšie. Pamätám si na bohaté snehové nádielky, kedy som sneh odstraňoval ešte pred príchodom prvých kolegov do práce, aj cez víkend. Zákonom schválnosti, od tej doby, kedy naša firma zakúpila traktor na upratovanie snehu, sú zimy na sneh skúpe. Dva mesiace z roku zastupujem aj naších vodičov, to je skutočne osvieženie aj s adrenalínom.

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?
Moja práca je veľmi pestrá a je tu veľa činností, pri ktorých môžem uplatniť svoju predstavivosť, skúsenosť. Je to teda údržba aj neustále zlepšovanie pracovného prostredia. Môj mozog má rád naplánovanú prácu na jeden deň dopredu. Plním plán opráv podľa nášho helpdesku, ktorý je však samozrejme doplňovaný o operačné úkony.

Máš nejaký tip, ako môžu mladí ľudia získať technické zručnosti potrebné pre zvládnutie pozície správcu objektu?
Už pri výchove detí považujem za dôležité stráviť s nimi veľa času, a to pri výchove aj pri práci. To je spôsob, ako je možné im byť vzorom a vytvoriť im potrebné zázemie. Trebárs moji chlapci majú doma dielňu na opravu bicyklov, syn si vlani prerobil motorku. Je potrebné, aby sa nebáli opýtať, mali sa s kým poradiť.

Josef Tomeček

Josef Tomeček
Po vyučení pracoval v konštrukcii lietadiel spoločnosti LET Kunovice *. Neskôr sa rekvalifikoval na stavebného klampiara a túto pozíciu zastával spoločne so správou a údržbou objektov v železiarňach Veselí a na obecnom úrade v Tvarožné Lhote. V Gumexe pracoval spočiatku 15 rokov na pozícii skladníka, od roku 2016 ako správca objektu a zástupný vodič. Voľný čas trávi najradšej v prírode s rodinou (má dcéru a dvoch synov), jazdí na bicykli a už 20 rokov spieva v mužskom zbore Tvarožná Lhota.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Aircraft Industries, a.s. (predtým Let Kunovice). Spoločnosť je známa hlavne výrobou lietadiel a klzákov. Zdroj: Wikipedie

Jožka Tomeček

Všetci tak nejako automaticky očakávame, že všetky stroje a zariadenia budú vo firme funkčné. Ale za „normálnym“ stavom všetkých objektov sa v skutočnosti skrýva „more“ každodenných úkonov. Čo všetko sa musí ustrážiť, riešiť a robiť pre to, aby sme sa tu cítili naozaj bezpečne? Na to sa Jozefa Tomečka, ktorý sa v Strážnici v sídle našej firmy zaoberá udržiavaním spoľahlivého chodu celého objektu, pýtala personálna riaditeľka Jana Lagová.

Jožko, v našej firme pracuješ už 20 rokov. Spomenieš si ešte na svoje začiatky?
V tomto zamestnaní som vlastne najdlhšie. Keď sa obzriem späť, musím povedať, že pozícia skladníka, na ktorej som tu začínal, mi spočiatku nebola vôbec vlastná. Pôvodne som vyučený klampiar, potom som jazdil po stavbách. Tu som sa zrazu ocitol v sklade, trvalo na jednom mieste, učil sa tovaroznalectvo a spôsob predaja. Keď sa v Gumexe začala rozvíjať výroba, armovanie koncoviek na hadice, bola mi táto pozícia pridelená, pretože montážne práce mi boli vždy bližšie.

Tvojou súčasnú pracovnou náplňou sú najmä drobné opravy všetkých technických zariadení na prevádzke sídla firmy v Strážnici. Ale náš objekt je starý iba 10 rokov. Čoho sa teda tieto opravy najčastejšie týkajú?
Určite je tu práce veľa, už len tej preventívnej, aby všetko fungovalo tak, ako má, a predišlo sa vážnejším poruchám. Máme systém kontrolných periodických prehliadok, kde kontrolujeme všetky zariadenia, čo sa týka vodoinštalačných rádov, elektriky, vzduchotechnických rozvodov, klimatizačných jednotiek, vykurovacieho systému. Tieto zariadenia sa môžu upchať, pretekať - sú to prevádzkové poruchy, ktoré musíme vyriešiť ihneď. V sklade máme veľa manipulačnej techniky, na ktorú sú potrebné servisné úkony na dennej báze (nabíjanie, drobné opravy, výmeny náhradných dielov - výmena pojazdových koliesok na elektrických vozíkoch a pod). Veľa času mi tiež zaberie odpadové hospodárstvo. Mám na starosti upratovanie v sektore výroby, triedim vzniknutý odpad, zariaďujem jeho odvoz profesionálnou firmou.

Ako riešiš poruchy zariadení, ktoré sú v záruke alebo vyžadujú odbornú opravu?
Keď sa vyskytne porucha na stroji alebo na zariadení budovy, ako sú napríklad pojazdné brány, okná, klimatizácia, generátor atď., V prvom rade posúdim rozsah závady a či sme schopní odstrániť ju sami, alebo už je potreba odborný zásah. Samozrejme prizerám aj k záruke zariadení. Po konzultácii s mojím vedúcim buď objednám potrebný materiál na opravu a vykonáme ju sami, alebo zabezpečím servis dodávateľskej firmy.

Vo svojej práci zúročuješ svoje technické a kutilské schopnosti. Aké poruchy alebo závady ti dali najviac zabrať? Ako v práci zúročuješ svoje technické a kutilské schopnosti?
V podstate každá nová závada na zariadení je viacmenej výzva, či sa do toho pustiť sám, alebo to rovno riešiť s odbornou firmou. Mali sme napríklad kalibrovať 5 ton mostového žeriavu vo výrobe. Požičanie potrebného päťtonového závažia by stálo 20 tisíc korún (cca 800 €). Vymysleli sme si zlepšovák, kedy sme zoskrutkovali štyri prepravné koše a ako závažie 5 ton sme použili vrecovaný piesok, ktorý využívame do vodného lúča. Splnilo to účel a ušetrili sme.

Na druhej strane nemá zmysel sa preceňovať. Musíme dbať na bezpečnosť práce, hlavne pri elektroinštaláciách, preto na elektroúdržbu využívame aj profesionálne firmy. Vždy je potreba správny odhad a sedliacky rozum.

Vnímaš rozdiel v opravách zariadení predtým, napr. pred 15, 20 rokmi, a teraz? V čom sa líšia?
Spočiatku bolo potrebného technického zabezpečenia aj zariadenia len minimum. Mali sme nože, odvíjač hadíc, jeden vysokozdvižný vozík, žiadne stroje. Používal som jednu debničku s náradím ... Na dnešné opravy potrebujeme odborné náradie. Navyše dnešný skladník na opravy vôbec nemá čas. Preto musím mať nielen administratívny prehľad, koľko je tu napr. vozíkov, zariadení, ale aj fyzický dohľad. Mnohé dnešné zariadenia už nás upozornia na potrebné servisné periodické prehliadky (napríklad elektrické vysokozdvižné vozíky alebo digitálne váhy). Máme tu šesť klimatizačných jednotiek pre serverovne aj strojovne s kompresormi vodných lúčov. Prípadné nežiaduce zvýšenie teploty v týchto špeciálnych priestoroch je ohlásené prostredníctvom SMS správy. Naše diesel generátory sú tiež napojené na monitorovací systém, takže aj počas víkendu máme k dispozícii všetky potrebné informácie v mobile.

Ktoré technické vybavenie našej prevádzky považuješ za najzaujímavejšie?
Pre mňa ako technika je to asi vodný lúč a CNC ploter, pretože v čase môjho vyučenia sa všetko opracovávalo na sústruhu alebo frézou. Je to ohromné zrýchlenie výroby.

Čo by si vo svojej práci rád zmenil?
Asi nič, naozaj chodím do práce rád. Nikdy predtým som nepoznal taký kolektív a zmysluplnú náplň práce, ako je tu. Starám sa aj o vonkajšie priestory firmy, čo znamená veľa zelene a tiež betónové nádvorie. Je to na druhú stranu práca na čerstvom vzduchu. Kosenie trávy na traktoríku považujem za relaxáciu, zametanie už taká relaxácia nie je, ale pomocou zametacieho stroja to ide ľahšie. Pamätám si na bohaté snehové nádielky, kedy som sneh odstraňoval ešte pred príchodom prvých kolegov do práce, aj cez víkend. Zákonom schválnosti, od tej doby, kedy naša firma zakúpila traktor na upratovanie snehu, sú zimy na sneh skúpe. Dva mesiace z roku zastupujem aj naších vodičov, to je skutočne osvieženie aj s adrenalínom.

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?
Moja práca je veľmi pestrá a je tu veľa činností, pri ktorých môžem uplatniť svoju predstavivosť, skúsenosť. Je to teda údržba aj neustále zlepšovanie pracovného prostredia. Môj mozog má rád naplánovanú prácu na jeden deň dopredu. Plním plán opráv podľa nášho helpdesku, ktorý je však samozrejme doplňovaný o operačné úkony.

Máš nejaký tip, ako môžu mladí ľudia získať technické zručnosti potrebné pre zvládnutie pozície správcu objektu?
Už pri výchove detí považujem za dôležité stráviť s nimi veľa času, a to pri výchove aj pri práci. To je spôsob, ako je možné im byť vzorom a vytvoriť im potrebné zázemie. Trebárs moji chlapci majú doma dielňu na opravu bicyklov, syn si vlani prerobil motorku. Je potrebné, aby sa nebáli opýtať, mali sa s kým poradiť.

Josef Tomeček

Josef Tomeček
Po vyučení pracoval v konštrukcii lietadiel spoločnosti LET Kunovice *. Neskôr sa rekvalifikoval na stavebného klampiara a túto pozíciu zastával spoločne so správou a údržbou objektov v železiarňach Veselí a na obecnom úrade v Tvarožné Lhote. V Gumexe pracoval spočiatku 15 rokov na pozícii skladníka, od roku 2016 ako správca objektu a zástupný vodič. Voľný čas trávi najradšej v prírode s rodinou (má dcéru a dvoch synov), jazdí na bicykli a už 20 rokov spieva v mužskom zbore Tvarožná Lhota.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Aircraft Industries, a.s. (predtým Let Kunovice). Spoločnosť je známa hlavne výrobou lietadiel a klzákov. Zdroj: Wikipedie

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?