Ako odolať abrázii pri transporte?

Pokiaľ potrebujete prepravovať veľké dávky abrazívneho materiálu, je potrebné zvoliť vhodné transportné systémy. Podľa akých parametrov sa oplatí vyberať tie najvhodnejšie práve pre konkrétne použitie v praxi?

I. Odierajúcemu sa materiálu spoľahlivo čelia oderuvzdorné gumové dopravníkové pásy.

Preprava abrazivného materiáluGumové dopravníkové pásy sa osvedčili na prepravu aj na premiestnenie vysoko abrazívneho sypkého, zrnitého, kusového alebo ostrého materiálu. Vzájomne sa odlišujú obrusivosťou, pevnosťou, hrúbkou, minimálnou pevnosťou hnacieho valca i sklonom použitia.

Gumové pásy oderuvzdorné - sklon do 22°

 • sú využívané v pieskovniach, štrkovniach, recyklačných zariadeniach, v poľnohospodárstve

Gumové pásy oderuvzdorné profilové – sklon až do 30–40°
Priamo na vrchnej gumovej vrstve týchto pásov sú vylisované homogénne profily:

 • slúžia na prepravu sypkého, voľne sa pohybujúceho alebo lepivého materiálu v štrkovniach, cementárňach, uhoľných baniach, poľnohospodárskych prevádzkach, cukrovaroch, kompostárňach, v stavebníctve (pre frézy na asfalt); osvedčili sa aj na letisku, v plničkách vriec a baliarňach


Dodávame profilové dopravníkové pásy niekoľkých typov:

 • WALTER a CHEVRON pre väčšie zaťaženie
 • „SG Y“ (SUPER GRIP – drobné profilovanie) pre ľahšie zaťaženie

 

Sypký veľkoobjemový materiál je rozlišovaný podľa abrazívnosti. Viete, ako silne odierajúci materiál prepravujete?

Dopravníkový pás

Typ materiálu

Príklad prepravovaného produktu

ľahký

obilie, slad, šrot

drobný, neodierajúci

zvlhčený popolček so škvarou, rašelina, drobné uhlie, cement, hlina, piesok, cukor

mierne odierajúce, v kusoch

škrob, kusová soľ, repa

drobný a stredný, ostrohranný, odierajúci, v menších kusoch

drobný koks, štrk, rudy, troska, hlušina, škvara, perlit

silne odierajúce, vo väčších kusoch

hrubý štrk, kameň, ruda, vápno, uhlie, koks, troska

 

Ako rozoznáte oderuvzdornosť existujúceho opotrebovaného/roztrhnutého/prerazeného pásu?

 • Na účtovnom doklade môžete odhaliť väčšinu parametrov už zo samotného označenia pásu:

Popis označení pásu

AA - kategória podľa prepravovaného materiálu. V tomto prípade sa jedná o veľmi brusivý, zrnitý a sypký materiál; pokiaľ je uvedené Y = mierne brusivý a ostrohranný materiál s menšou kusovosťou.

 

Gumenotextilné dopravníkové pásy sú z hľadiska obrusnosti označované univerzálne

Krycie vrstvy

Prepravovaný
materiál

Odporúčaná teplota povrchu pásu

Odporúčaná teplota prostredia

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brúsivý a ostrohranný materiál s veľkou kusovitosťou

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Veľmi brúsivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mierne brúsivý a ostrohranný materiál s menšou kusovitosťou

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mierne brúsivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémne brúsivý, zrnitý a sypký materiál

 

Potrebujete opraviť alebo nahradiť váš dopravníkový pás?

Výmena dopravníkového pásuPrihláste sa do našej zákazníckej zóny a pomocou interaktívneho dopytového konfigurátora môžete rýchlo a pritom s potrebnými detailmi dopytovať montáž nového pásu alebo výmenu existujúceho.

Pomôžeme vám čo najskôr: ak došlo k prerazeniu alebo pretrhnutiu pásu v dôsledku veľkého namáhania, dodáme nový alebo vám ho servisujeme priamo u vás v prevádzke.

 

Spojenie gumových oderuvzdorných pásov zaisťujeme:

 • nerozoberateľným spôsobom – vulkanizáciou za tepla

tzv. prekrývaným spojom; maximálna šírka gumového dopravníkového pásu, ktorý spájame vulkanizáciou, je 1 000 mm

 • nerozoberateľným spôsobom – lepením za studena

väčšinou v prevádzkach, kde nie je dostatok miesta na montáž pomocou zariadenia na lepenie za tepla

 • rozoberateľným spôsobom

mechanickými spojkami ALIGATOR , RS alebo MS, prípadne opravnými SS spojkami (ktoré sú často používané na dočasné spojenie pozdĺžnych alebo priečnych trhlín)

 

Profilový dopravníkový pásMáte nefunkčný pás na strmom dopravníku?

Pred montážou profilových pásov zisťujeme:

 • sklon dopravníka
 • obvodovú dĺžku pásu
 • priemer valcov
 • umiestnenie dopravníka v konkrétnej prevádzke

 

Je valec na vašom dopravníku opotrebovaný?

Vykonáme jeho pogumovanie ručným potiahnutím gumou.

 

Máte veľmi zaťažovaný dopravník alebo dopravujete na veľkú diaľku?

Zaistíme vám strojné pogumovanie hnacích aj vratných valcov, ale aj traťových valčekov. Tie ponúkame ako štandardné, tak aj zhotovené na mieru.

Aké oderuvzdorné pásy volia naši zákazníci najčastejšie?

Najžiadanejšie oderuvzdorné gumové dopravníkové pásy
TYP Minimálny sklon Profilový
Názov EP 500/3 AA EP 315/2 AA EP 250/2 Y EP 400/3 Y EP 630/4 AA EP 630/3 AA EP 250/2 3+0 SGY
Objednávací kód 01887 00866 02221 00867 05695 00869 00851
Šírka (mm) 400;500;650;800; 1000;1200 500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000 500;650;800; 1000;1040;1200 500;650;800; 1000;1200;1400 400;500;650;800; 1000;1500;1600
Hrúbka (mm) 9 7 6,5 9 12,2 10 5,8
Min. priemer hnacieho valca (mm) 400 250 250 315 500 500 200
Počet vložiek 3 2 2 3 4 3 2

Pevnosť v ťahu (N/mm)

500 315 250 400 630 630 250
Obrusivosť  (mm3) 90 90 170 150 90 90 170
Prevádzka na valčekoch ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Prevádzka  na dopravníku s korýtkovým profilom

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Prevádzka na klznej doske NIE NIE NIE NIE NIE NIE ÁNO

Pás vám pripravíme tak, aby ho mohli opraviť buď naši montéri výroby, alebo vy sami!


II. Na oderuvzdorné násypky, výsypky a manžety odporúčame polyuretán

Polyuretán je výnimočný vďaka kombinácii pružnosti, pevnosti v natrhnutí a vysokej oderuvzdornosti. Ide o húževnatý materiál, ktorý je spoľahlivý aj pri veľkom dynamickom zaťažení. Preto sa osvedčil aj ako materiál, z ktorého zhotovujeme mechanicky extrémne namáhané diely a tiež rukávce a násypky.

NásypkyVýhody polyuretánových manžiet a násypiek

 • Vďaka vysokej oderuvzdornosti tohto materiálu hrozí iba nízke riziko vzniku vrypov a trhlín, v ktorých sa môžu usadzovať a množiť baktérie, ktorých pôsobenie môže znižovať životnosť násypky. To uľahčuje čistenie, znižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnenie aj v potravinárstve.
 • Odolávajú olejom (ani po častom kontakte s mastnotou sa nepoškodia).

Obmedzenie

 • vyššia cena ako pri gumových výrobkoch

Najlepšie sa uplatňujú

 • v betonárkach a v stavebníctve (na vyloženie miešačov maltových a betónových zmesí)
 • v silách
 • v potravinárskych prevádzkach

Pokiaľ potrebujete prepravovať veľké dávky abrazívneho materiálu, je potrebné zvoliť vhodné transportné systémy. Podľa akých parametrov sa oplatí vyberať tie najvhodnejšie práve pre konkrétne použitie v praxi?

I. Odierajúcemu sa materiálu spoľahlivo čelia oderuvzdorné gumové dopravníkové pásy.

Preprava abrazivného materiáluGumové dopravníkové pásy sa osvedčili na prepravu aj na premiestnenie vysoko abrazívneho sypkého, zrnitého, kusového alebo ostrého materiálu. Vzájomne sa odlišujú obrusivosťou, pevnosťou, hrúbkou, minimálnou pevnosťou hnacieho valca i sklonom použitia.

Gumové pásy oderuvzdorné - sklon do 22°

 • sú využívané v pieskovniach, štrkovniach, recyklačných zariadeniach, v poľnohospodárstve

Gumové pásy oderuvzdorné profilové – sklon až do 30–40°
Priamo na vrchnej gumovej vrstve týchto pásov sú vylisované homogénne profily:

 • slúžia na prepravu sypkého, voľne sa pohybujúceho alebo lepivého materiálu v štrkovniach, cementárňach, uhoľných baniach, poľnohospodárskych prevádzkach, cukrovaroch, kompostárňach, v stavebníctve (pre frézy na asfalt); osvedčili sa aj na letisku, v plničkách vriec a baliarňach


Dodávame profilové dopravníkové pásy niekoľkých typov:

 • WALTER a CHEVRON pre väčšie zaťaženie
 • „SG Y“ (SUPER GRIP – drobné profilovanie) pre ľahšie zaťaženie

 

Sypký veľkoobjemový materiál je rozlišovaný podľa abrazívnosti. Viete, ako silne odierajúci materiál prepravujete?

Dopravníkový pás

Typ materiálu

Príklad prepravovaného produktu

ľahký

obilie, slad, šrot

drobný, neodierajúci

zvlhčený popolček so škvarou, rašelina, drobné uhlie, cement, hlina, piesok, cukor

mierne odierajúce, v kusoch

škrob, kusová soľ, repa

drobný a stredný, ostrohranný, odierajúci, v menších kusoch

drobný koks, štrk, rudy, troska, hlušina, škvara, perlit

silne odierajúce, vo väčších kusoch

hrubý štrk, kameň, ruda, vápno, uhlie, koks, troska

 

Ako rozoznáte oderuvzdornosť existujúceho opotrebovaného/roztrhnutého/prerazeného pásu?

 • Na účtovnom doklade môžete odhaliť väčšinu parametrov už zo samotného označenia pásu:

Popis označení pásu

AA - kategória podľa prepravovaného materiálu. V tomto prípade sa jedná o veľmi brusivý, zrnitý a sypký materiál; pokiaľ je uvedené Y = mierne brusivý a ostrohranný materiál s menšou kusovosťou.

 

Gumenotextilné dopravníkové pásy sú z hľadiska obrusnosti označované univerzálne

Krycie vrstvy

Prepravovaný
materiál

Odporúčaná teplota povrchu pásu

Odporúčaná teplota prostredia

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brúsivý a ostrohranný materiál s veľkou kusovitosťou

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Veľmi brúsivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mierne brúsivý a ostrohranný materiál s menšou kusovitosťou

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mierne brúsivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémne brúsivý, zrnitý a sypký materiál

 

Potrebujete opraviť alebo nahradiť váš dopravníkový pás?

Výmena dopravníkového pásuPrihláste sa do našej zákazníckej zóny a pomocou interaktívneho dopytového konfigurátora môžete rýchlo a pritom s potrebnými detailmi dopytovať montáž nového pásu alebo výmenu existujúceho.

Pomôžeme vám čo najskôr: ak došlo k prerazeniu alebo pretrhnutiu pásu v dôsledku veľkého namáhania, dodáme nový alebo vám ho servisujeme priamo u vás v prevádzke.

 

Spojenie gumových oderuvzdorných pásov zaisťujeme:

 • nerozoberateľným spôsobom – vulkanizáciou za tepla

tzv. prekrývaným spojom; maximálna šírka gumového dopravníkového pásu, ktorý spájame vulkanizáciou, je 1 000 mm

 • nerozoberateľným spôsobom – lepením za studena

väčšinou v prevádzkach, kde nie je dostatok miesta na montáž pomocou zariadenia na lepenie za tepla

 • rozoberateľným spôsobom

mechanickými spojkami ALIGATOR , RS alebo MS, prípadne opravnými SS spojkami (ktoré sú často používané na dočasné spojenie pozdĺžnych alebo priečnych trhlín)

 

Profilový dopravníkový pásMáte nefunkčný pás na strmom dopravníku?

Pred montážou profilových pásov zisťujeme:

 • sklon dopravníka
 • obvodovú dĺžku pásu
 • priemer valcov
 • umiestnenie dopravníka v konkrétnej prevádzke

 

Je valec na vašom dopravníku opotrebovaný?

Vykonáme jeho pogumovanie ručným potiahnutím gumou.

 

Máte veľmi zaťažovaný dopravník alebo dopravujete na veľkú diaľku?

Zaistíme vám strojné pogumovanie hnacích aj vratných valcov, ale aj traťových valčekov. Tie ponúkame ako štandardné, tak aj zhotovené na mieru.

Aké oderuvzdorné pásy volia naši zákazníci najčastejšie?

Najžiadanejšie oderuvzdorné gumové dopravníkové pásy
TYP Minimálny sklon Profilový
Názov EP 500/3 AA EP 315/2 AA EP 250/2 Y EP 400/3 Y EP 630/4 AA EP 630/3 AA EP 250/2 3+0 SGY
Objednávací kód 01887 00866 02221 00867 05695 00869 00851
Šírka (mm) 400;500;650;800; 1000;1200 500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000 500;650;800; 1000;1040;1200 500;650;800; 1000;1200;1400 400;500;650;800; 1000;1500;1600
Hrúbka (mm) 9 7 6,5 9 12,2 10 5,8
Min. priemer hnacieho valca (mm) 400 250 250 315 500 500 200
Počet vložiek 3 2 2 3 4 3 2

Pevnosť v ťahu (N/mm)

500 315 250 400 630 630 250
Obrusivosť  (mm3) 90 90 170 150 90 90 170
Prevádzka na valčekoch ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Prevádzka  na dopravníku s korýtkovým profilom

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Prevádzka na klznej doske NIE NIE NIE NIE NIE NIE ÁNO

Pás vám pripravíme tak, aby ho mohli opraviť buď naši montéri výroby, alebo vy sami!


II. Na oderuvzdorné násypky, výsypky a manžety odporúčame polyuretán

Polyuretán je výnimočný vďaka kombinácii pružnosti, pevnosti v natrhnutí a vysokej oderuvzdornosti. Ide o húževnatý materiál, ktorý je spoľahlivý aj pri veľkom dynamickom zaťažení. Preto sa osvedčil aj ako materiál, z ktorého zhotovujeme mechanicky extrémne namáhané diely a tiež rukávce a násypky.

NásypkyVýhody polyuretánových manžiet a násypiek

 • Vďaka vysokej oderuvzdornosti tohto materiálu hrozí iba nízke riziko vzniku vrypov a trhlín, v ktorých sa môžu usadzovať a množiť baktérie, ktorých pôsobenie môže znižovať životnosť násypky. To uľahčuje čistenie, znižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnenie aj v potravinárstve.
 • Odolávajú olejom (ani po častom kontakte s mastnotou sa nepoškodia).

Obmedzenie

 • vyššia cena ako pri gumových výrobkoch

Najlepšie sa uplatňujú

 • v betonárkach a v stavebníctve (na vyloženie miešačov maltových a betónových zmesí)
 • v silách
 • v potravinárskych prevádzkach

Produkty z článku