Spoľahlivá preprava veľkých dávok abrazívneho materiálu

Oteru/oderuvzdornosť je schopnosť povrchu materiálu odolávať mechanickému opotrebovaniu, ako je trenie, škrabanie, otieranie pod. Za mechanický oter/oder považujeme úbytok materiálu z povrchu tuhého telesa pôsobením iného povrchu alebo materiálu. Je charakterizovaný veľkosťou zaťaženia a typom vzájomného pohybu. Je vôbec možné oderu prepravných prostriedkov pri transporte abrazívneho materiálu zabrániť alebo jej následky účinne znížiť? Poradíme vám, podľa akých parametrov vyberať oderu/oteruvzdorné transportné systémy práve pre vašu prevádzku.

Čo potrebujeme prepravovať - o ako silno odierajúci materiál sa jedná?

Rozlíšenie prepravovaného sypkého veľkoobjemového materiálu podľa abrazívnosti

Typ materiálu

Príklad konkrétneho produktu

ľahký

obilie, slad, šrot

drobný, neabrazívny

zvlhčený popolček so škvarou, rašelina, drobné uhlie, cement, hlina, piesok, cukor

mierne abrazívny, v kusoch

škrob, kusová soľ, repa

 

drobný a stredné ostrohranný, abrazívny, v menších kusoch

drobný koks, štrk, ruda, škvara, hlušina, škvára, perlit

silne abrazívny, vo väčších kusoch

hrubý štrk, kameň, ruda, vápno, uhlie, koks, troska

Akým prostriedkom bude abrazívny materiál prepravovaný?

*Na prepravu, premiestneniu vysoko abrazívneho sypkého, zrnitého, kusového alebo ostrého materiálu sú často využívané:

I. Dopravníkové pásy gumové

Profilované dopravníkové pásy

 

Profilové dopravníkové pásy rozlišujeme

Profilované dopravníkové pásy

Ako je možné rozoznať abrazívnosť dopravného pásu z jeho názvu?

Gumotextilné dopravníkové pásy sú z hľadiska obrusnosti označované univerzálne

Krycie vrstvy

Prepravovaný
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostedia

Kategórie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Obrusivý a ostrohranný materiál s veľkou kusovitosťou

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi abrazívny, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mierne abrazívny a ostrohranný materiál s menšou kusovitosťou

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mierne abrazívny materiál

AA spec.

-

-

Extrémne abrazívny, zrnitý a sypký materiál

Násypky a rukávce

II. Násypky a objímky polyuretanové

Polyuretán je výnimočný vďaka kombinácii pružnosti, pevnosti v natrhnutí a vysokej oderuvzdornosti. Jedná sa o húževnatý materiál, ktorý je spoľahlivý aj pri veľkom dynamickom zaťažení. Preto sa osvedčil aj ako materiál, z ktorého zhotovujeme mechanicky extrémne namáhané diely a tiež objímky a násypky.

Výhody polyuretánových objímok a násypiek

 • Vďaka vysokej oderuvzdornosti tohto materiálu hrozí iba nízke riziko vzniku vrypov a trhlín, v ktorých sa môžu usadzovať a množiť baktérie, ktorých pôsobenie môže znižovať životnosť násypky. To uľahčuje čistenie, znižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnenie aj v potravinárstve. 
 • Odolávajú olejom (ani po častom kontakte s mastnotou nenapučia).

Obmedzenie

 • vyššia cena ako u gumových výrobkov

Najlepšie sa uplatňujú 

 • v betonárkách a v stavebníctve (na vyloženie miesičov maltových a betónových zmesí)
 • v silách
 • v potravinárskych prevádzkach

Oteru/oderuvzdornosť je schopnosť povrchu materiálu odolávať mechanickému opotrebovaniu, ako je trenie, škrabanie, otieranie pod. Za mechanický oter/oder považujeme úbytok materiálu z povrchu tuhého telesa pôsobením iného povrchu alebo materiálu. Je charakterizovaný veľkosťou zaťaženia a typom vzájomného pohybu. Je vôbec možné oderu prepravných prostriedkov pri transporte abrazívneho materiálu zabrániť alebo jej následky účinne znížiť? Poradíme vám, podľa akých parametrov vyberať oderu/oteruvzdorné transportné systémy práve pre vašu prevádzku.

Čo potrebujeme prepravovať - o ako silno odierajúci materiál sa jedná?

Rozlíšenie prepravovaného sypkého veľkoobjemového materiálu podľa abrazívnosti

Typ materiálu

Príklad konkrétneho produktu

ľahký

obilie, slad, šrot

drobný, neabrazívny

zvlhčený popolček so škvarou, rašelina, drobné uhlie, cement, hlina, piesok, cukor

mierne abrazívny, v kusoch

škrob, kusová soľ, repa

 

drobný a stredné ostrohranný, abrazívny, v menších kusoch

drobný koks, štrk, ruda, škvara, hlušina, škvára, perlit

silne abrazívny, vo väčších kusoch

hrubý štrk, kameň, ruda, vápno, uhlie, koks, troska

Akým prostriedkom bude abrazívny materiál prepravovaný?

*Na prepravu, premiestneniu vysoko abrazívneho sypkého, zrnitého, kusového alebo ostrého materiálu sú často využívané:

I. Dopravníkové pásy gumové

Profilované dopravníkové pásy

 

Profilové dopravníkové pásy rozlišujeme

Profilované dopravníkové pásy

Ako je možné rozoznať abrazívnosť dopravného pásu z jeho názvu?

Gumotextilné dopravníkové pásy sú z hľadiska obrusnosti označované univerzálne

Krycie vrstvy

Prepravovaný
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostedia

Kategórie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Obrusivý a ostrohranný materiál s veľkou kusovitosťou

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi abrazívny, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mierne abrazívny a ostrohranný materiál s menšou kusovitosťou

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mierne abrazívny materiál

AA spec.

-

-

Extrémne abrazívny, zrnitý a sypký materiál

Násypky a objímky

II. Násypky a objímky polyuretanové

Polyuretán je výnimočný vďaka kombinácii pružnosti, pevnosti v natrhnutí a vysokej oderuvzdornosti. Jedná sa o húževnatý materiál, ktorý je spoľahlivý aj pri veľkom dynamickom zaťažení. Preto sa osvedčil aj ako materiál, z ktorého zhotovujeme mechanicky extrémne namáhané diely a tiež objímky a násypky.

Výhody polyuretánových objímok a násypiek

 • Vďaka vysokej oderuvzdornosti tohto materiálu hrozí iba nízke riziko vzniku vrypov a trhlín, v ktorých sa môžu usadzovať a množiť baktérie, ktorých pôsobenie môže znižovať životnosť násypky. To uľahčuje čistenie, znižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnenie aj v potravinárstve. 
 • Odolávajú olejom (ani po častom kontakte s mastnotou nenapučia).

Obmedzenie

 • vyššia cena ako u gumových výrobkov

Najlepšie sa uplatňujú 

 • v betonárkách a v stavebníctve (na vyloženie miesičov maltových a betónových zmesí)
 • v silách
 • v potravinárskych prevádzkach

Produkty z článku