Rozhovor s manažérom kvality Zbyňkom Lysým

Kvalita a jej riadenie patrí k hlavným faktorom stabilného ekonomického rastu každej firmy. Týka sa takmer všetkých firemných procesov. Rozhodne to nie je iba technická kontrola alebo odborné „papierovanie“, ale skutočný proces znižovania nákladov, zvyšovania produktivity a samozrejme dosiahnutia požadovaného stupňa kvality celej organizácie. Preto som sa na základné  „milníky“ tohto odboru spýtala toho najpovolanejšieho v našej spoločnosti, manažéra kvality Zbyňka Lysého.

Zbyňku, zvládnuť riadenie kvality je pre každú firmu určite ťažké zadanie. Máš určené nejaké základné úlohy, ktorými sa pri kontrole akosti najviac zaoberáš?
Bude to znieť možno ako klišé, ale základnou úlohou je dlhodobo spĺňať očakávania a požiadavky zákazníka. Stručne povedané, 
našou hlavnou úlohou je, aby sa vždy vracal spokojný zákazník, nie tovar, ktorý si zakúpil. Aby tomu tak v skutočnosti bolo, 
je nutné zamerať sa na všetky oblasti, ktoré môžu ovplyvniť finálnu podobu ponúkaného produktu alebo služby. Medzi konkrétne aktivity 
patrí napríklad rozvoj existujúcich a výber nových vhodných dodávateľov, schvaľovanie vzoriek nakupovaných výrobkov, zavádzanie 
nápravných opatrení, vymedzenie a monitorovanie noriem kvality, riadenie dokumentácie, vykonávanie interných auditov a v neposlednom rade tiež 
riešenie sťažností. 

Aká by mala byť hlavná zručnosť manažéra kvality?
Za dôležité zručnosti považujem schopnosť počúvať a komunikovať, logické myslenie, ale hlavne tímovosť. Často sa pri riešení problémov pýtam mnohých ľudí pracujúcich na rôznych pozíciách. Informácie od nich vyhodnocujem, hľadám príčinu a pritom evidujem všetky dôkazy. V ďalšom kroku navrhujem zmysluplné riešenie a presviedčam spolupracovníkov o vhodnosti jeho „uvedenia do života“. Úspech celého procesu je však podmienený práve tímovú spoluprácou. S trochou zveličenia mi práca manažéra kvality občas pripomína prácu detektíva.

Presadzuješ pri svojej práci niektoré z metód manažmentu kvality, napr. KAIZEN *?
KAIZEN * nie je len metóda, je to určitá filozofia, ktorej nepriateľom je spokojnosť. Je to o zmene myslenia a prístupu k práci, 
majiteľom firmy počínajúc a upratovačkou končiac. Svojím spôsobom ju aplikujeme vždy, keď sa snažíme niečo štandardizovať alebo vylepšovať, 
zďaleka nie však v takej miere, ako je tomu v niektorých nadnárodných spoločnostich. Pre nás je v tejto chvíli dôležité stavať na pevných základoch ISO 9001 a postupne sa po malých krôčikoch posúvať ďalej. 

Dokázal si už presadiť aj nejaké vlastné rozhodnutie, ktoré nebolo populárne?
Čas od času musí každý z nás urobiť nepopulárne rozhodnutie, či chceme, alebo nie. A nemusí ísť len o rozhodnutie urobené v zamestnaní. Typickým príkladom je, keď doma dieťaťu nedáš sladký cukrík, po ktorom tak túži. V zamestnaní uprednostňujem pred vlastnými rozhodnutiami tie kolektívne. Pri tých kľúčových rozhodnutiach, a teraz mám na mysli z hľadiska celofiremnej dôležitosti, to považujem za nutnosť. Rozhodnutie nemôže byť urobené bez toho, aby bol všetkým dotknutým zdôvodnený zámer a súčasne bolo navrhnuté riešenie. Úplne najlepšie je z nepopulárneho rozhodnutia urobiť také, s ktorým sa všetci nakoniec stotožnia. 

Existuje nejaký predpis, ako často sa majú interné smernice a normy systému kvality aktualizovať?
Firemná dokumentácia sa pravidelne reviduje v rámci interných auditov, ktoré preveria jej aktuálnosť. V prípadoch, keď dokumentácia nie je aktuálna, musí dôjsť k jej revízii. Interný audit však nie je jediný z možných podnetov k aktualizácii smerníc a noriem. Ďalšími môžu byť napríklad reklamácie alebo napríklad nedorozumenia medzi jednotlivými oddeleniami vo firme. 

Ako „strážiš“ spokojnosť našich zákazníkov?
Pravidelne v dvojročnom intervale vykonávame prieskum spokojnosti u stálych zákazníkov, vyhodnocujeme jeho výsledky a potom prijímame opatrenia na nápravu, prevenciu a zlepšenie. Pri všetkých nových zákazníkoch sa pýtame, ako boli spokojní s prvou dodávkou tovaru či našou službou. Samozrejme tiež evidujeme a vyhodnocujeme informácie o sťažnostiach a reklamáciách. 

Zodpovedný prístup k reklamáciám iste volí väčšina firiem. Má GUMEX nejakú vlastnú metódu k zvýšeniu kvality výrobkov i poskytovaných služieb?
Naše špecifikum tkvie v štandardizácii. Od dopytu zákazníka až po odovzdanie hotového výrobku. Netvrdil by som ale, že je to nejaká vlastná metóda. Ak napríklad zákazník objedná produkt na jednej z našich pobočiek, nemusí nutne platiť, že tam samotný produkt bude aj zhotovený. S ohľadom na prisľúbený termín dodania, dostupnosť ľudí a vyťaženosť strojov môže byť produkt realizovaný na inej z pobočiek. Mojím poslaním je zabezpečiť, aby bola kvalita odvedenej práce vždy rovnaká, bez rozdielu miesta realizácie. Rovnaký princíp platí aj v prípade interných školení a zavádzania akýchkoľvek zmien alebo opatrení - naši zamestnanci na všetkých pobočkách musia mať k týmto informáciám rovnaký prístup. 

Komunikuješ aj ty niekedy priamo so zákazníkmi?
Áno, pomerne často. Tých dôvodov môže byť viac. Keď chce napríklad zákazník dodať alebo doplniť nejaké dokumenty týkajúce sa 
zabezpečovania kvality, keď má ďalšie technické otázky či požiadavky, alebo tiež v prípade, že reklamuje produkt či službu. Zákazník so svojimi otázkami najčastejšie kontaktuje nášho špecialistu predaja. Ten odovzdá požiadavku mne a ja sa ho snažím doriešiť sám napriamo so zákazníkom. 

Ako prebieha tvoja spolupráca s dodávateľmi?
Vyberáme si dodávateľov, ktorí prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov. Ak je to možné, k nakupovanému tovaru požadujeme
„rodný list“. Existujú však aj prípady, keď sa neuspokojíme len s touto dokumentáciou, a nechávame si nakupovaný tovar overiť v špecializovaných laboratóriách. Našich dodávateľov pravidelne osobne navštevujem, a mám tak možnosť presvedčiť sa priamo na mieste o zabezpečovaní kvality všetkých procesov od vzniku výrobku cez jeho kontrolu až po expedíciu do našej firmy.

Zlepšovanie je tvojím poslaním. Kde máme ešte rezervy?
Určite sa chceme viac venovať problematike zníženia chybovosti a odstránenie činností, ktoré v skutočnosti nepridávajú výrobku 
alebo službe žiadnu hodnotu. Tieto oblasti nás jednoducho povedané stojí zbytočne vynaloženú energiu, čas i peniaze.

Ako motivuješ sám seba ako vrcholový manažér?
Mojou vlastnou hnacou silou je snaha myslieť vždy pozitívne. Nemám rád, keď niekto namiesto hľadania riešení radšej uvedie milión dôvodov, 
prečo niečo nejde. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí ma motivujú. Stále sa učím nové veci a chcem mať pocit z dobre vykonanej práce. 
Aj taká drobnosť, ako sú napr. osobne nastavené upomienky v telefóne, mi pomáha k tomu, aby som nestratil motiváciu k ďalšiemu 
zlepšovaniu mňa samotného. 

Pomáhajú tí skúsenosti z tejto pracovnej pozície aj v tvojom osobnom živote?
Áno aj nie. Ako v práci, tak aj v osobných veciach mám rád určitý systém. Ak urobím napríklad nejakú chybu, snažím sa zistiť, prečo 
k nej došlo a čo by som mohol nabudúce urobiť lepšie. Za dôležitú skúsenosť považujem tiež prístup k prevencii v tom zmysle, že je vždy tou 
lacnejším variantom než následné riešenie zapríčinených nákladov. Na druhú stranu niekedy až príliš vyhodnocujem niektoré riziká, ktoré by mohli nastať, a tiež sa snažím v mnohých veciach hľadať logiku. Bohužiaľ alebo vďakabohu, čím ďalej častejšie ale zisťujem, že život nie je vždy úplne logický. 

Keď potrebuješ„vypnúť“ po náročnom pracovnom dni, čo ťa najviac poteší, osvieži, naplní vnútornou radosťou?
Určite je to čas strávený so svojou rodinou a priateľmi. Nepohrdnem však ani športom a spánkom. Pri športe pre mňa nie je dôležitý 
typ, ale ten samotný pohyb.

Ing. Zbyněk Lysý
Vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva na Vysokom učení technickom v Brne. Po štúdiu pracoval 3 roky na rôznych pracovných pozíciách vo firme JULI Motorenwerke, s.r.o. doma aj v zahraničí, potom 3,5 roka ako supervízor kvality v nadnárodnej spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. na Slovensku, odbor automotive. V GUMEXE pracuje od júna 2018 na pozícii manažéra kvality. S partnerkou Zuzanou vychováva ročného syna Maximiliána. Má rád kolektívny aj individuálny šport, čítanie, a ak ostane čas, tak i cestovanie.

*) KAIZEN (z japončiny, „zlepšenie“ nebo „zmena k lepšiemu“) odkazuje na filozofiu či postupy pri zlepšovaní procesov vo výrobe, a to najmä v strojárstve a riadení podnikov. Podstata pojmu KAIZEN jednoducho znamená neustále zlepšovanie. Japonskí manažéri všeobecne tvrdia, že na prvom mieste nie je zisk, ale kvalita, pretože ak sa postaráte o kvalitu, zisk sa zákonite dostaví. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaizen

Kvalita a jej riadenie patrí k hlavným faktorom stabilného ekonomického rastu každej firmy. Týka sa takmer všetkých firemných procesov. Rozhodne to nie je iba technická kontrola alebo odborné „papierovanie“, ale skutočný proces znižovania nákladov, zvyšovania produktivity a samozrejme dosiahnutia požadovaného stupňa kvality celej organizácie. Preto som sa na základné  „milníky“ tohto odboru spýtala toho najpovolanejšieho v našej spoločnosti, manažéra kvality Zbyňka Lysého.

Zbyňku, zvládnuť riadenie kvality je pre každú firmu určite ťažké zadanie. Máš určené nejaké základné úlohy, ktorými sa pri kontrole akosti najviac zaoberáš?
Bude to znieť možno ako klišé, ale základnou úlohou je dlhodobo spĺňať očakávania a požiadavky zákazníka. Stručne povedané, 
našou hlavnou úlohou je, aby sa vždy vracal spokojný zákazník, nie tovar, ktorý si zakúpil. Aby tomu tak v skutočnosti bolo, 
je nutné zamerať sa na všetky oblasti, ktoré môžu ovplyvniť finálnu podobu ponúkaného produktu alebo služby. Medzi konkrétne aktivity 
patrí napríklad rozvoj existujúcich a výber nových vhodných dodávateľov, schvaľovanie vzoriek nakupovaných výrobkov, zavádzanie 
nápravných opatrení, vymedzenie a monitorovanie noriem kvality, riadenie dokumentácie, vykonávanie interných auditov a v neposlednom rade tiež 
riešenie sťažností. 

Aká by mala byť hlavná zručnosť manažéra kvality?
Za dôležité zručnosti považujem schopnosť počúvať a komunikovať, logické myslenie, ale hlavne tímovosť. Často sa pri riešení problémov pýtam mnohých ľudí pracujúcich na rôznych pozíciách. Informácie od nich vyhodnocujem, hľadám príčinu a pritom evidujem všetky dôkazy. V ďalšom kroku navrhujem zmysluplné riešenie a presviedčam spolupracovníkov o vhodnosti jeho „uvedenia do života“. Úspech celého procesu je však podmienený práve tímovú spoluprácou. S trochou zveličenia mi práca manažéra kvality občas pripomína prácu detektíva.

Presadzuješ pri svojej práci niektoré z metód manažmentu kvality, napr. KAIZEN *?
KAIZEN * nie je len metóda, je to určitá filozofia, ktorej nepriateľom je spokojnosť. Je to o zmene myslenia a prístupu k práci, 
majiteľom firmy počínajúc a upratovačkou končiac. Svojím spôsobom ju aplikujeme vždy, keď sa snažíme niečo štandardizovať alebo vylepšovať, 
zďaleka nie však v takej miere, ako je tomu v niektorých nadnárodných spoločnostich. Pre nás je v tejto chvíli dôležité stavať na pevných základoch ISO 9001 a postupne sa po malých krôčikoch posúvať ďalej. 

Dokázal si už presadiť aj nejaké vlastné rozhodnutie, ktoré nebolo populárne?
Čas od času musí každý z nás urobiť nepopulárne rozhodnutie, či chceme, alebo nie. A nemusí ísť len o rozhodnutie urobené v zamestnaní. Typickým príkladom je, keď doma dieťaťu nedáš sladký cukrík, po ktorom tak túži. V zamestnaní uprednostňujem pred vlastnými rozhodnutiami tie kolektívne. Pri tých kľúčových rozhodnutiach, a teraz mám na mysli z hľadiska celofiremnej dôležitosti, to považujem za nutnosť. Rozhodnutie nemôže byť urobené bez toho, aby bol všetkým dotknutým zdôvodnený zámer a súčasne bolo navrhnuté riešenie. Úplne najlepšie je z nepopulárneho rozhodnutia urobiť také, s ktorým sa všetci nakoniec stotožnia. 

Existuje nejaký predpis, ako často sa majú interné smernice a normy systému kvality aktualizovať?
Firemná dokumentácia sa pravidelne reviduje v rámci interných auditov, ktoré preveria jej aktuálnosť. V prípadoch, keď dokumentácia nie je aktuálna, musí dôjsť k jej revízii. Interný audit však nie je jediný z možných podnetov k aktualizácii smerníc a noriem. Ďalšími môžu byť napríklad reklamácie alebo napríklad nedorozumenia medzi jednotlivými oddeleniami vo firme. 

Ako „strážiš“ spokojnosť našich zákazníkov?
Pravidelne v dvojročnom intervale vykonávame prieskum spokojnosti u stálych zákazníkov, vyhodnocujeme jeho výsledky a potom prijímame opatrenia na nápravu, prevenciu a zlepšenie. Pri všetkých nových zákazníkoch sa pýtame, ako boli spokojní s prvou dodávkou tovaru či našou službou. Samozrejme tiež evidujeme a vyhodnocujeme informácie o sťažnostiach a reklamáciách. 

Zodpovedný prístup k reklamáciám iste volí väčšina firiem. Má GUMEX nejakú vlastnú metódu k zvýšeniu kvality výrobkov i poskytovaných služieb?
Naše špecifikum tkvie v štandardizácii. Od dopytu zákazníka až po odovzdanie hotového výrobku. Netvrdil by som ale, že je to nejaká vlastná metóda. Ak napríklad zákazník objedná produkt na jednej z našich pobočiek, nemusí nutne platiť, že tam samotný produkt bude aj zhotovený. S ohľadom na prisľúbený termín dodania, dostupnosť ľudí a vyťaženosť strojov môže byť produkt realizovaný na inej z pobočiek. Mojím poslaním je zabezpečiť, aby bola kvalita odvedenej práce vždy rovnaká, bez rozdielu miesta realizácie. Rovnaký princíp platí aj v prípade interných školení a zavádzania akýchkoľvek zmien alebo opatrení - naši zamestnanci na všetkých pobočkách musia mať k týmto informáciám rovnaký prístup. 

Komunikuješ aj ty niekedy priamo so zákazníkmi?
Áno, pomerne často. Tých dôvodov môže byť viac. Keď chce napríklad zákazník dodať alebo doplniť nejaké dokumenty týkajúce sa 
zabezpečovania kvality, keď má ďalšie technické otázky či požiadavky, alebo tiež v prípade, že reklamuje produkt či službu. Zákazník so svojimi otázkami najčastejšie kontaktuje nášho špecialistu predaja. Ten odovzdá požiadavku mne a ja sa ho snažím doriešiť sám napriamo so zákazníkom. 

Ako prebieha tvoja spolupráca s dodávateľmi?
Vyberáme si dodávateľov, ktorí prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov. Ak je to možné, k nakupovanému tovaru požadujeme
„rodný list“. Existujú však aj prípady, keď sa neuspokojíme len s touto dokumentáciou, a nechávame si nakupovaný tovar overiť v špecializovaných laboratóriách. Našich dodávateľov pravidelne osobne navštevujem, a mám tak možnosť presvedčiť sa priamo na mieste o zabezpečovaní kvality všetkých procesov od vzniku výrobku cez jeho kontrolu až po expedíciu do našej firmy.

Zlepšovanie je tvojím poslaním. Kde máme ešte rezervy?
Určite sa chceme viac venovať problematike zníženia chybovosti a odstránenie činností, ktoré v skutočnosti nepridávajú výrobku 
alebo službe žiadnu hodnotu. Tieto oblasti nás jednoducho povedané stojí zbytočne vynaloženú energiu, čas i peniaze.

Ako motivuješ sám seba ako vrcholový manažér?
Mojou vlastnou hnacou silou je snaha myslieť vždy pozitívne. Nemám rád, keď niekto namiesto hľadania riešení radšej uvedie milión dôvodov, 
prečo niečo nejde. Snažím sa obklopovať ľuďmi, ktorí ma motivujú. Stále sa učím nové veci a chcem mať pocit z dobre vykonanej práce. 
Aj taká drobnosť, ako sú napr. osobne nastavené upomienky v telefóne, mi pomáha k tomu, aby som nestratil motiváciu k ďalšiemu 
zlepšovaniu mňa samotného. 

Pomáhajú tí skúsenosti z tejto pracovnej pozície aj v tvojom osobnom živote?
Áno aj nie. Ako v práci, tak aj v osobných veciach mám rád určitý systém. Ak urobím napríklad nejakú chybu, snažím sa zistiť, prečo 
k nej došlo a čo by som mohol nabudúce urobiť lepšie. Za dôležitú skúsenosť považujem tiež prístup k prevencii v tom zmysle, že je vždy tou 
lacnejším variantom než následné riešenie zapríčinených nákladov. Na druhú stranu niekedy až príliš vyhodnocujem niektoré riziká, ktoré by mohli nastať, a tiež sa snažím v mnohých veciach hľadať logiku. Bohužiaľ alebo vďakabohu, čím ďalej častejšie ale zisťujem, že život nie je vždy úplne logický. 

Keď potrebuješ„vypnúť“ po náročnom pracovnom dni, čo ťa najviac poteší, osvieži, naplní vnútornou radosťou?
Určite je to čas strávený so svojou rodinou a priateľmi. Nepohrdnem však ani športom a spánkom. Pri športe pre mňa nie je dôležitý 
typ, ale ten samotný pohyb.

Ing. Zbyněk Lysý
Vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva na Vysokom učení technickom v Brne. Po štúdiu pracoval 3 roky na rôznych pracovných pozíciách vo firme JULI Motorenwerke, s.r.o. doma aj v zahraničí, potom 3,5 roka ako supervízor kvality v nadnárodnej spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. na Slovensku, odbor automotive. V GUMEXE pracuje od júna 2018 na pozícii manažéra kvality. S partnerkou Zuzanou vychováva ročného syna Maximiliána. Má rád kolektívny aj individuálny šport, čítanie, a ak ostane čas, tak i cestovanie.

*) KAIZEN (z japončiny, „zlepšenie“ nebo „zmena k lepšiemu“) odkazuje na filozofiu či postupy pri zlepšovaní procesov vo výrobe, a to najmä v strojárstve a riadení podnikov. Podstata pojmu KAIZEN jednoducho znamená neustále zlepšovanie. Japonskí manažéri všeobecne tvrdia, že na prvom mieste nie je zisk, ale kvalita, pretože ak sa postaráte o kvalitu, zisk sa zákonite dostaví. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaizen

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?