"Som určitou spojkou, mostom medzi slovenským a českým GUMEXOM"

Možno máte aj vy dcérsku alebo materskú spoločnosť na Slovensku alebo pôsobíte súčasne v dvoch susedných štátoch. Má tento rozsah podnikania nejaký dopad aj na zákazníkov? Nielen na to som sa pýtala Karola Dudíka, prokuristu Gumexu SK a zástupcu riaditeľa. Práve u neho sa všetky informácie ohľadom pôsobenia Gumexu na Slovensku zbiehajú, má najväčší prehľad o pôsobení slovenskej dcérskej spoločnosti globálne, aj v rámci jednotlivých pobočiek.

Karol Dudík - kolektiv

Karol, pre GUMEX SK pracuješ už 11 rokov, to je dosť dlhá doba na zamyslenie, čo si sa v našej spoločnosti naučil?

Áno, v máji to bude presne 11 rokov a môžem povedať, že každý rok bol pre mňa niečím špecifický. Na začiatku to bolo spoznávanie produktov a portfólia našej firmy. Počas prvých rokov som bol vedúcim v podstate jedinej pobočky na Slovensku a riadil som len malý kolektív cca 7 ľudí. Keďže sme boli jednou malou pobočkou, tak sme museli vedieť jeden druhého plnohodnotne zastúpiť a všetci museli ovládať všetko a ja navyše ten kolektív aj riadiť. To boli roky, ktoré ma vtiahli do úplne všetkého, čo sa v našom malom slovenskom GUMEXE dialo. Naučil som sa riadiť čoraz väčší kolektív ľudí, postupne sme sa rozvíjali a expandovali a pribúdali nové pobočky. Neskôr sme videli, že je pre rozvoj firmy nevyhnutné, aby na Slovensku bol niekto, kto môže vykonávať právne úkony za firmu, a tak som sa stal prokuristom. To bol pre mňa najväčší záväzok, dostal som veľkú dôveru a učil som sa ešte väčšej zodpovednosti. Začal som o firme uvažovať ako o vlastnom diele, akoby rodine. Naučilo ma to pozerať sa na GUMEX ako na celok a nie ako iba vedúci jednej pobočky.

A aký máš ty osobne priestor v riadení našej firmy na Slovensku? Aké svoje vízie či zámery si mohol už zrealizovať?

Priestor mám v podstate neobmedzený, ale aj to je zodpovednosť. Nehrnúť sa do riešení len s vlastnou hlavou, vlastnými myšlienkami, ale hľadať to správne v kolektíve s ostatnými vedúcimi a s majiteľmi firmy. Samozrejme, nie všetky rozhodnutia v čase vidím ako správne, ale aj to patrí k mojej práci a snažím sa z nich poučiť. V poslednom čase pociťujem ako veľmi potrebné, aby všetci zamestnanci všetkých pobočiek začali hľadieť na našu firmu ako na jednu pobočku. Robím všetko preto, aby vnímali svoju pobočku ako dôležitú rovnocennú súčasť celku. Možno sa to javí ako drobnosť, ale bez súdržného kolektívu, ktorý má jasný cieľ a dokáže pomôcť druhej pobočke, druhému kolegovi, nemôžeme napredovať. Jednou z veľkých výziev roku 2020 bolo aj zakúpenie a rozbeh technológie vodného lúča. Som veľmi rád a vďačný kolegom zo Žiliny, že sa im podarilo koncom roka zabrať a rozbehnúť výrobu na vodnom lúči. Bolo to technicky, logisticky a personálne veľmi náročné. Tento stroj bol pôvodne určený do Bratislavy, kde sa nám tesne pred inštaláciou vyskytli technické problémy a museli sme narýchlo hľadať náhradné riešenie.

Stále si v kontakte s českými spolupracovníkmi. Vnímaš aj určité rozdiely v slovenskej firemnej kultúre oproti tej českej?

Bez vzájomnej komunikácie by to určite nefungovalo. Je to ako v rodine, môžete okolo seba chodiť, ale bez toho, aby ste sa rozprávali, nebudete vedieť, čo sa v tej bunke deje. A pre mňa to platí dvojnásobne. Som určitou spojkou, mostom medzi slovenským a českým GUMEXOM. Áno, vnímam určité rozdiely medzi našimi mentalitami. Napríklad český jazyk je veľmi kvetnatý. Kolegovia ho vedia veľmi dobre, rozsiahlo a niekedy až zdĺhavo používať. Mne stačí povedať len fakty. Inak sú naše svety veľmi podobné a tie rozdiely, ktoré sú, mi aspoň ukážu aj iný pohľad. Firemnú kultúru sa snažíme veľmi nerozdeľovať, ale skôr spájať, aby boli rozdiely čo najmenšie. Predsa len sme „jedna firma“. A napríklad živelnosť Moravanov a Slovákov je veľmi podobná.

Ale vráťme sa späť k podnikaniu ... V čom sa slovenský GUMEX líši od svojej konkurencie?

Jednoznačne inovatívnosťou. Našou snahou je, aby zákazník dostal produkt, ktorý vezme, namontuje a bude fungovať. Pre nás nie je dôležité predať hadicu. Pre nás je dôležité, aby si bol zákazník istý, že to, čo sme mu dodali, je správny produkt na presné určenie. My nechceme dodať zákazníkovi len tesniacu gumu, aby si nejako vyrobil tesnenie. My chceme, aby dostal prvotriedne tesnenie, vyrezané digitálnym plotrom/vodným lúčom presne na mieru, v požadovanom množstve a vysokej kvalite. Hľadáme riešenia, nie rýchly predaj… Snažíme sa pre zákazníka nájsť to najlepšie riešenie a nie rýchlym predajom zarobiť. Dodať mu tovar bezpečne zabalený, presne označený, s unikátnym kódom, aby sme my aj zákazník presne vedeli, čo z akého materiálu, šarže a kvality sme dodali, a v prípade potreby mohli dodávku s rovnakými parametrami zopakovať. Áno, nie je to najjednoduchšie, najrýchlejšie ani najlacnejšie riešenie, ale je poctivé, správne a slúži zákazníkovi. 

Kde vidíš rezervy?

Nemôžeme zaspať na vavrínoch, myslieť si, že sme „naj“, a čakať. Neustále zveľaďujeme naše strojové vybavenie. V tomto sa musíme neustále posúvať ďalej. Tiež musíme neprestajne vzdelávať našich špecialistov a výrobných technikov. Vzdelávanie, či už v sortimente, v predajných zručnostiach, alebo v technike výroby, je rovnako dôležité ako mať dobré strojové zariadenia. Určite máme rezervy v optimalizácii našich skladových zásob. Tu potrebujeme pridať, aby sme v čo najväčšom percente mali na sklade ten „správny“ tovar, mohli ho čo najrýchlejšie dodať alebo z neho vyrobiť produkt pre zákazníka. Sme predsa pružný partner. Už sa nespoliehame len na to, čo dostaneme od materskej firmy, ale posilňujeme marketingové oddelenie priamo na Slovensku. Otvára sa nám tým lepšie nazeranie na potreby a pohľad slovenského zákazníka. Toto je oddelenie, kde vidím veľký priestor na rozvoj a možnosti.

Na Slovensku sa už 12 rokov obchodujete za euro. Štatistika z roku 2019 uvádza, že deväť z desiatich slovenských podnikateľov by neváhalo a pre novú menu by sa rozhodlo znova *. Aký dopad mala zmena meny vo svojom počiatku na slovenský GUMEX?

To je zaujímavá otázka. Neviem presne odpovedať, aký to malo vplyv na našu firmu, pretože keď som sem prišiel, už sa viac ako rok platilo eurom. Osobne patrím určite k tým deviatim z desiatich, ktorí by si euro znovu zvolili. Pre mňa to bol spočiatku trochu chaos, neustále preratúvanie z eura na koruny, aby som si vedel predstaviť, akú má daný tovar hodnotu. A dnes je to naopak, musím si pre pochopenie hodnoty prepočítavať české koruny na eurá. Euro je pre mňa univerzálna mena v EÚ. Takmer v celej Európe ňou môžem platiť, nemám kurzové výkyvy, poznám hodnotu tejto meny.

Premýšľal si niekedy o prínosoch i obmedzeniach pri podnikaní v eure na rozdiel od predchádzajúcej slovenskej koruny?

Neviem o žiadnych obmedzeniach v podnikaní, ktoré by spôsobovalo euro. Práve naopak. Iba pri nakupovaní tovaru od našej materskej spoločnosti v Českej republike sa premietajú kurzové rozdiely. Tam musíme neustále sledovať a vyhodnocovať vývoj kurzu CZK/EUR a adekvátne naň reagovať. Aj preto sa teším na okamih, keď prídem do Prahy, Brna či Hradca a budem si môcť kúpiť Coca-Colu za 0,99 € 😊.

Stretávaš sa s prípadmi, kedy si český podnikateľ objedná tovar od českého Gumexu, ale dodanie je pre slovenskú prevádzku, takže ho realizuje najbližšia slovenská pobočka?

Áno, vďaka úzkemu prepojeniu oboch firiem to pre nás nie je žiadny problém. Naše obchodné oddelenia spolu úzko spolupracujú nielen na úrovni vedúcich, ale aj na úrovni špecialistov predaja. Vzťahy medzi našimi špecialistami v rámci CZ/SK sú veľmi dobré, väčšinou sa poznáme osobne.

O aké produkty a služby majú slovenskí zákazníci celkovo najväčší záujem?

Kedysi to boli hadice, profily a tesniace dosky. Dnes sa veľká väčšina týchto produktov presúva na oddelenie výroby, kde produkt pre zákazníka vyhotovíme presne podľa jeho predstáv. Či už osadíme hadice koncovkami, alebo z gumy vyrežeme tesnenia. Niekedy bolo bežné zákazníkovi predať rolu gumy. Dnes si zákazník jednoducho odvezie z tej gumy vyrezané tesnenia, či už jeden kus, alebo hneď celú škatuľu s niekoľko tisíc kusmi. Takže sú to služby, ktoré napredujú a začínajú dominovať… Vývoj nezastavíme. Dnes je to teda hlavne o rezaní na plotri, vodnom lúči, výrobe dopravníkových pásov, vývoji rôznych tesnení na mieru podľa požiadavky zákazníka.

Ako veľmi sa líšia slovenské dopyty od tých českých?

Veľmi málo. Ľudia skrátka dnes chcú mať použiteľný produkt. Nestrácať čas jeho úpravou, dotváraním. Myslím si, že aj v tomto priemysle má globalizácia svoj podiel.

Existujú aj nejaké podstatné rozdiely v objednávkach jednotlivých slovenských pobočiek**?

Priemysel je u nás veľmi špecifický. Je veľmi silno zameraný na automobily, a to po celom Slovensku. Aj preto sú tie rozdiely len minimálne. Slovensko je pomerne malá krajina, aby sme mali veľké rozdiely v zákazkách medzi pobočkami.

Pred necelými dvomi rokmi si si prial čo najrýchlejšie rozbehnúť výrobné oddelenie v Bratislave. Ako toto tvoje úsilie dopadlo? 

V tomto prípade moje priania dopadli inak, ako som si želal, ale nakoniec je to ešte lepšie a som veľmi rád. V Bratislave sa to sčasti podarilo. Zakúpili sme ploter, ktorý nám veľmi pomáha vykryť potreby zákazníkov prichádzajúcich do bratislavskej pobočky. Nakoniec sme zásadným spôsobom rozšírili žilinskú výrobu doplnením o vodný lúč, výrobu dopravníkových pásov, hydraulický lis. Spravili sme tu centrum a zázemie slovenskej výroby. A spätne vidím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.

Karol Dudík - rodinnáA tvojím osobným prianím bolo čo najlepšie vychovať s manželkou vašich päť detí, čo je naozaj krásna aj veľmi ťažká úloha! Zaviedol si medzitým nejaké zmeny vo výchove?😊

Tak ako vo firme sa veci vyvíjajú, tak je to aj v rodine. Aj tu som prešiel veľkou zmenou. S manželkou sme pochopili, že k sebe už nepatríme, a tak sme sa rozviedli… Nieeeee, žartujem 😊. Čo by som bez mojej rodiny bol? Ale ten vývoj platí. Deti nám pod rukami rastú ako z vody. Najstaršia dcéra si práve vybavila občiansky preukaz a my sme pochopili, že to už nie je dieťa a aj náš postoj k nej sa, samozrejme, musí meniť. Už nestačí len povedať: prosím ťa, toto sprav. Už treba vysvetliť prečo, aký to bude mať vplyv na ostatných, čo tým sledujeme. Skrátka, tie jednoduché pokyny sa presúvajú na celovečerné diskusie. Učia sa z toho deti a, samozrejme, aj my s manželkou.

Čo alebo kto je pre teba osobnou a pracovnou inšpiráciou?

Veľkou inšpiráciou je práve moja manželka. Je to prvotriedna manažérka s neskutočnými organizačnými schopnosťami, úplným využitím „pracovného“ času. Má 15-ročné skúsenosti vo vrcholovom manažmente našej rodiny s piatimi deťmi a neuveriteľné logistické schopnosti. Nuž, mám sa od nej čo učiť.

 

Karol Dudík - medailónikKarol Dudík
Maturoval na SOU *** nábytkárskom, neskôr pracoval ako stolár a vyrábal atypický nábytok. Nasledovala práca vo výrobe, logistike a predaji u výrobcu Alfagomma. V roku 2010 nastúpil do Gumexu SK ako vedúci pobočky Bratislava, neskôr sa stal prokuristom a zástupcom riaditeľa. Všetok voľný čas venuje svojej rodine - s manželkou vychovávajú päť detí: Karolínku, Kristínku, Natálku, Samuelka a Lukáška.

 


*) https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/proc-maji-slovaci-radi-euro/

**) Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina

***) stredné odborné učilište

Možno máte aj vy dcérsku alebo materskú spoločnosť na Slovensku alebo pôsobíte súčasne v dvoch susedných štátoch. Má tento rozsah podnikania nejaký dopad aj na zákazníkov? Nielen na to som sa pýtala Karola Dudíka, prokuristu Gumexu SK a zástupcu riaditeľa. Práve u neho sa všetky informácie ohľadom pôsobenia Gumexu na Slovensku zbiehajú, má najväčší prehľad o pôsobení slovenskej dcérskej spoločnosti globálne, aj v rámci jednotlivých pobočiek.

Karol Dudík - kolektiv

Karol, pre GUMEX SK pracuješ už 11 rokov, to je dosť dlhá doba na zamyslenie, čo si sa v našej spoločnosti naučil?

Áno, v máji to bude presne 11 rokov a môžem povedať, že každý rok bol pre mňa niečím špecifický. Na začiatku to bolo spoznávanie produktov a portfólia našej firmy. Počas prvých rokov som bol vedúcim v podstate jedinej pobočky na Slovensku a riadil som len malý kolektív cca 7 ľudí. Keďže sme boli jednou malou pobočkou, tak sme museli vedieť jeden druhého plnohodnotne zastúpiť a všetci museli ovládať všetko a ja navyše ten kolektív aj riadiť. To boli roky, ktoré ma vtiahli do úplne všetkého, čo sa v našom malom slovenskom GUMEXE dialo. Naučil som sa riadiť čoraz väčší kolektív ľudí, postupne sme sa rozvíjali a expandovali a pribúdali nové pobočky. Neskôr sme videli, že je pre rozvoj firmy nevyhnutné, aby na Slovensku bol niekto, kto môže vykonávať právne úkony za firmu, a tak som sa stal prokuristom. To bol pre mňa najväčší záväzok, dostal som veľkú dôveru a učil som sa ešte väčšej zodpovednosti. Začal som o firme uvažovať ako o vlastnom diele, akoby rodine. Naučilo ma to pozerať sa na GUMEX ako na celok a nie ako iba vedúci jednej pobočky.

A aký máš ty osobne priestor v riadení našej firmy na Slovensku? Aké svoje vízie či zámery si mohol už zrealizovať?

Priestor mám v podstate neobmedzený, ale aj to je zodpovednosť. Nehrnúť sa do riešení len s vlastnou hlavou, vlastnými myšlienkami, ale hľadať to správne v kolektíve s ostatnými vedúcimi a s majiteľmi firmy. Samozrejme, nie všetky rozhodnutia v čase vidím ako správne, ale aj to patrí k mojej práci a snažím sa z nich poučiť. V poslednom čase pociťujem ako veľmi potrebné, aby všetci zamestnanci všetkých pobočiek začali hľadieť na našu firmu ako na jednu pobočku. Robím všetko preto, aby vnímali svoju pobočku ako dôležitú rovnocennú súčasť celku. Možno sa to javí ako drobnosť, ale bez súdržného kolektívu, ktorý má jasný cieľ a dokáže pomôcť druhej pobočke, druhému kolegovi, nemôžeme napredovať. Jednou z veľkých výziev roku 2020 bolo aj zakúpenie a rozbeh technológie vodného lúča. Som veľmi rád a vďačný kolegom zo Žiliny, že sa im podarilo koncom roka zabrať a rozbehnúť výrobu na vodnom lúči. Bolo to technicky, logisticky a personálne veľmi náročné. Tento stroj bol pôvodne určený do Bratislavy, kde sa nám tesne pred inštaláciou vyskytli technické problémy a museli sme narýchlo hľadať náhradné riešenie.

Stále si v kontakte s českými spolupracovníkmi. Vnímaš aj určité rozdiely v slovenskej firemnej kultúre oproti tej českej?

Bez vzájomnej komunikácie by to určite nefungovalo. Je to ako v rodine, môžete okolo seba chodiť, ale bez toho, aby ste sa rozprávali, nebudete vedieť, čo sa v tej bunke deje. A pre mňa to platí dvojnásobne. Som určitou spojkou, mostom medzi slovenským a českým GUMEXOM. Áno, vnímam určité rozdiely medzi našimi mentalitami. Napríklad český jazyk je veľmi kvetnatý. Kolegovia ho vedia veľmi dobre, rozsiahlo a niekedy až zdĺhavo používať. Mne stačí povedať len fakty. Inak sú naše svety veľmi podobné a tie rozdiely, ktoré sú, mi aspoň ukážu aj iný pohľad. Firemnú kultúru sa snažíme veľmi nerozdeľovať, ale skôr spájať, aby boli rozdiely čo najmenšie. Predsa len sme „jedna firma“. A napríklad živelnosť Moravanov a Slovákov je veľmi podobná.

Ale vráťme sa späť k podnikaniu ... V čom sa slovenský GUMEX líši od svojej konkurencie?

Jednoznačne inovatívnosťou. Našou snahou je, aby zákazník dostal produkt, ktorý vezme, namontuje a bude fungovať. Pre nás nie je dôležité predať hadicu. Pre nás je dôležité, aby si bol zákazník istý, že to, čo sme mu dodali, je správny produkt na presné určenie. My nechceme dodať zákazníkovi len tesniacu gumu, aby si nejako vyrobil tesnenie. My chceme, aby dostal prvotriedne tesnenie, vyrezané digitálnym plotrom/vodným lúčom presne na mieru, v požadovanom množstve a vysokej kvalite. Hľadáme riešenia, nie rýchly predaj… Snažíme sa pre zákazníka nájsť to najlepšie riešenie a nie rýchlym predajom zarobiť. Dodať mu tovar bezpečne zabalený, presne označený, s unikátnym kódom, aby sme my aj zákazník presne vedeli, čo z akého materiálu, šarže a kvality sme dodali, a v prípade potreby mohli dodávku s rovnakými parametrami zopakovať. Áno, nie je to najjednoduchšie, najrýchlejšie ani najlacnejšie riešenie, ale je poctivé, správne a slúži zákazníkovi. 

Kde vidíš rezervy?

Nemôžeme zaspať na vavrínoch, myslieť si, že sme „naj“, a čakať. Neustále zveľaďujeme naše strojové vybavenie. V tomto sa musíme neustále posúvať ďalej. Tiež musíme neprestajne vzdelávať našich špecialistov a výrobných technikov. Vzdelávanie, či už v sortimente, v predajných zručnostiach, alebo v technike výroby, je rovnako dôležité ako mať dobré strojové zariadenia. Určite máme rezervy v optimalizácii našich skladových zásob. Tu potrebujeme pridať, aby sme v čo najväčšom percente mali na sklade ten „správny“ tovar, mohli ho čo najrýchlejšie dodať alebo z neho vyrobiť produkt pre zákazníka. Sme predsa pružný partner. Už sa nespoliehame len na to, čo dostaneme od materskej firmy, ale posilňujeme marketingové oddelenie priamo na Slovensku. Otvára sa nám tým lepšie nazeranie na potreby a pohľad slovenského zákazníka. Toto je oddelenie, kde vidím veľký priestor na rozvoj a možnosti.

Na Slovensku sa už 12 rokov obchodujete za euro. Štatistika z roku 2019 uvádza, že deväť z desiatich slovenských podnikateľov by neváhalo a pre novú menu by sa rozhodlo znova *. Aký dopad mala zmena meny vo svojom počiatku na slovenský GUMEX?

To je zaujímavá otázka. Neviem presne odpovedať, aký to malo vplyv na našu firmu, pretože keď som sem prišiel, už sa viac ako rok platilo eurom. Osobne patrím určite k tým deviatim z desiatich, ktorí by si euro znovu zvolili. Pre mňa to bol spočiatku trochu chaos, neustále preratúvanie z eura na koruny, aby som si vedel predstaviť, akú má daný tovar hodnotu. A dnes je to naopak, musím si pre pochopenie hodnoty prepočítavať české koruny na eurá. Euro je pre mňa univerzálna mena v EÚ. Takmer v celej Európe ňou môžem platiť, nemám kurzové výkyvy, poznám hodnotu tejto meny.

Premýšľal si niekedy o prínosoch i obmedzeniach pri podnikaní v eure na rozdiel od predchádzajúcej slovenskej koruny?

Neviem o žiadnych obmedzeniach v podnikaní, ktoré by spôsobovalo euro. Práve naopak. Iba pri nakupovaní tovaru od našej materskej spoločnosti v Českej republike sa premietajú kurzové rozdiely. Tam musíme neustále sledovať a vyhodnocovať vývoj kurzu CZK/EUR a adekvátne naň reagovať. Aj preto sa teším na okamih, keď prídem do Prahy, Brna či Hradca a budem si môcť kúpiť Coca-Colu za 0,99 € 😊.

Stretávaš sa s prípadmi, kedy si český podnikateľ objedná tovar od českého Gumexu, ale dodanie je pre slovenskú prevádzku, takže ho realizuje najbližšia slovenská pobočka?

Áno, vďaka úzkemu prepojeniu oboch firiem to pre nás nie je žiadny problém. Naše obchodné oddelenia spolu úzko spolupracujú nielen na úrovni vedúcich, ale aj na úrovni špecialistov predaja. Vzťahy medzi našimi špecialistami v rámci CZ/SK sú veľmi dobré, väčšinou sa poznáme osobne.

O aké produkty a služby majú slovenskí zákazníci celkovo najväčší záujem?

Kedysi to boli hadice, profily a tesniace dosky. Dnes sa veľká väčšina týchto produktov presúva na oddelenie výroby, kde produkt pre zákazníka vyhotovíme presne podľa jeho predstáv. Či už osadíme hadice koncovkami, alebo z gumy vyrežeme tesnenia. Niekedy bolo bežné zákazníkovi predať rolu gumy. Dnes si zákazník jednoducho odvezie z tej gumy vyrezané tesnenia, či už jeden kus, alebo hneď celú škatuľu s niekoľko tisíc kusmi. Takže sú to služby, ktoré napredujú a začínajú dominovať… Vývoj nezastavíme. Dnes je to teda hlavne o rezaní na plotri, vodnom lúči, výrobe dopravníkových pásov, vývoji rôznych tesnení na mieru podľa požiadavky zákazníka.

Ako veľmi sa líšia slovenské dopyty od tých českých?

Veľmi málo. Ľudia skrátka dnes chcú mať použiteľný produkt. Nestrácať čas jeho úpravou, dotváraním. Myslím si, že aj v tomto priemysle má globalizácia svoj podiel.

Existujú aj nejaké podstatné rozdiely v objednávkach jednotlivých slovenských pobočiek**?

Priemysel je u nás veľmi špecifický. Je veľmi silno zameraný na automobily, a to po celom Slovensku. Aj preto sú tie rozdiely len minimálne. Slovensko je pomerne malá krajina, aby sme mali veľké rozdiely v zákazkách medzi pobočkami.

Pred necelými dvomi rokmi si si prial čo najrýchlejšie rozbehnúť výrobné oddelenie v Bratislave. Ako toto tvoje úsilie dopadlo? 

V tomto prípade moje priania dopadli inak, ako som si želal, ale nakoniec je to ešte lepšie a som veľmi rád. V Bratislave sa to sčasti podarilo. Zakúpili sme ploter, ktorý nám veľmi pomáha vykryť potreby zákazníkov prichádzajúcich do bratislavskej pobočky. Nakoniec sme zásadným spôsobom rozšírili žilinskú výrobu doplnením o vodný lúč, výrobu dopravníkových pásov, hydraulický lis. Spravili sme tu centrum a zázemie slovenskej výroby. A spätne vidím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.

Karol Dudík - rodinnáA tvojím osobným prianím bolo čo najlepšie vychovať s manželkou vašich päť detí, čo je naozaj krásna aj veľmi ťažká úloha! Zaviedol si medzitým nejaké zmeny vo výchove?😊

Tak ako vo firme sa veci vyvíjajú, tak je to aj v rodine. Aj tu som prešiel veľkou zmenou. S manželkou sme pochopili, že k sebe už nepatríme, a tak sme sa rozviedli… Nieeeee, žartujem 😊. Čo by som bez mojej rodiny bol? Ale ten vývoj platí. Deti nám pod rukami rastú ako z vody. Najstaršia dcéra si práve vybavila občiansky preukaz a my sme pochopili, že to už nie je dieťa a aj náš postoj k nej sa, samozrejme, musí meniť. Už nestačí len povedať: prosím ťa, toto sprav. Už treba vysvetliť prečo, aký to bude mať vplyv na ostatných, čo tým sledujeme. Skrátka, tie jednoduché pokyny sa presúvajú na celovečerné diskusie. Učia sa z toho deti a, samozrejme, aj my s manželkou.

Čo alebo kto je pre teba osobnou a pracovnou inšpiráciou?

Veľkou inšpiráciou je práve moja manželka. Je to prvotriedna manažérka s neskutočnými organizačnými schopnosťami, úplným využitím „pracovného“ času. Má 15-ročné skúsenosti vo vrcholovom manažmente našej rodiny s piatimi deťmi a neuveriteľné logistické schopnosti. Nuž, mám sa od nej čo učiť.

 

Karol Dudík - medailónikKarol Dudík
Maturoval na SOU *** nábytkárskom, neskôr pracoval ako stolár a vyrábal atypický nábytok. Nasledovala práca vo výrobe, logistike a predaji u výrobcu Alfagomma. V roku 2010 nastúpil do Gumexu SK ako vedúci pobočky Bratislava, neskôr sa stal prokuristom a zástupcom riaditeľa. Všetok voľný čas venuje svojej rodine - s manželkou vychovávajú päť detí: Karolínku, Kristínku, Natálku, Samuelka a Lukáška.

 


*) https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/proc-maji-slovaci-radi-euro/

**) Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina

***) stredné odborné učilište

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?