Projekt ISO v GUMEXE

Certifikát ISO 9001 patril v roku 2016 v GUMEXE medzi ústredné témy. Prečítajte si rozhovor o celoročnej príprave a realizácii projektu ISO 9001 s externým audítorom Ing. Petrom Dubom z firmy MBK Consulting, s.r.o. a s Dušanom Sedláčkom, riaditeľom a spolumajiteľom firmy GUMEX.

Rozhovor s Ing. Petrom Dubom a Dušanom Sedláčkom pripravil Michal Kalkus, projektový manažér GUMEX, spol. s r.o.

Ako posudzuje celý proces Dušan Sedláček?
Môžeš nám povedať, prečo sa majitelia spoločnosti rozhodli certifikát ISO 9001 zaviesť? Aký bol cieľ celej akcie?Cieľom bolo ukázať a dokázať, že firma GUMEX je profesionálny partner pre zákazníkov, a tí sa na ňu môžu spoľahnúť. Bol som si istý, že naše štandardy sú tak vysoko, že nemôžeme zlyhať. Predtým som videl firmy, ktoré si kupovali certifikát ISO len ako IMAGE, a vždy ma to veľmi sklamalo. Mám rád zmysluplné funkčné veci a nielen prázdne schránky. Certifikát ISO som nemal rád kvôli jeho pokrivenej povesti. V posledných rokoch som situáciu už cítil inak. Už nebol taký veľký tlak od našich odberateľov na nálepku ISO. Vedeli, s kým spolupracujú. My sme to dostali mnohokrát potvrdené pri auditoch dodávateľov.

Došlo k nejakému vedľajšiemu efektu, ktorý si v súvislosti s týmto procesom spočiatku vôbec nečakal?
Stmelenie všetkých zodpovedných za dokončenie a skutočný záujem - to bolo viditeľné a príjemné. Postupovali sme ako jedna rodina, a to je v rodinnej firme veľmi pekné. Tiež sme uvideli medzery v procesoch, ktoré ešte musíme zlepšiť, napríklad ešte viac kontrolovať kvalitu.

Teraz sme na úspešnom konci celého projektu. Čo by si poradil ostatným podnikateľom, ktorí o získaní certifikátu ISO 9001 uvažujú?
Ak chcete certifikát ISO len na nástenku, tak to nemá cenu. Jedine opravdivosť a pravdivosť k sebe a k zákazníkovi má zmysel. Certifikát ISO si urobte, až to budete myslieť vážne.

Vyskytol sa počas ročných príprav nejaký problém ohľadom certifikátu ISO, s ktorým si si nevedel rady? Ako si ho riešil?
Myslím, že prípravy na certifikát ISO boli valcované bežnou rutinnou prácou a množstvom iných úloh. Ty si Michal našťastie všetko prekonal. Takže to je vlastne otázka na teba.

Predstav si, že stojíš na pomyselnej štartovacej čiare s cieľom získať certifikát ISO 9001 pre svoju firmu, ale máš už tieto ročné skúsenosti. Čoho by si sa teraz vyvaroval?
Vyvaroval by som sa starého balastu, ktorý je nutné zrevidovať. Asi je lepšie čistý stôl.

Obohatil proces certifikácie ISO 9001 v našej spoločnosti aj nejako teba osobne?
Áno, nikto nie je výnimka, aj ja som sa poučil. Všetci musia ísť do seba a byť ešte poctivejší k práci, kvalite odovzdávaného. Vždy je možné byť presnejší, rýchlejší a vôbec lepší.

Ďakujem ti za tvoj otvorený prístup k celému projektu.

A čo si o certifikácií ISO 9001 (nielen vo firme GUMEX) myslí Ing. Petr Dub?

Mohli by ste nám vysvetliť Váš pohľad na certifikát ISO 9001?
S normou ISO 9001 som sa prvýkrát stretol pri práci v leteckom priemysle v roku 1998. Mal som to šťastie a česť učiť sa od najlepších špecialistov, ktorí celý svoj život venovali letectvu. A tak moja kariéra začala súbežne s príchodom strategického partnera - firmy Boeing. Mohol som vtedy absolvovať školenia a workshopy od špecialistov Boeingu, pilotné zlepšovacie projekty a potom viesť realizačný tím pre zavedenie Lean Manufacturing (Štíhlej výroby) v spoločnosti. Vďaka týmto skúsenostiam mi zapadli jednotlivé časti skladačky "Systém" logicky do seba. Certifikácia ISO 9001 je totiž SYSTÉM. Správny názov normy je "Systémy manažérstva kvality - Požiadavky". Časom som videl v nastavení systému vo firmách väčší a väčší význam a stal som sa interným audítorom normy ISO 9001 a leteckej normy AS 9100. Po mojom odchode z leteckého priemyslu som prechádzal čiastočným sklamaním, keď som videl kontrast medzi certifikátom visiacim na stenách firiem a ich skutočným fungovaním.

Prečo myslíte, že má pre firmy zmysel certifikát ISO zavádzať?
Ide o schopnosť a úmysel, ktoré by mala mať každá firma s tým, že je dôležité nastaviť, poprípade prenastaviť systém/procesy. Osobne mi dáva zmysel certifikovať, ak firma schopnosť a tento úmysel skutočne má. Certifikáciou vyšle už "len" signál garancie svojmu okoliu.

Prináša proces zavedenia predpísanej kvality aj iné benefity než len získanie certifikátu?
Medzi hlavné benefity všeobecne patrí zlepšenie súčasného stavu, zapojenie zamestnancov, budovanie zodpovednosti za proces a výkon procesu, spolupráca tímu, zmena uhla pohľadu na výkon činností alebo zvýšenie povedomia. Vo firme GUMEX by som vyzdvihol aktívny prístup jednotlivých zamestnancov a skvelú tímovú spoluprácu. Certifikát je podľa môjho názoru tou "záverečnou" hviezdou procesu zavádzania a zároveň záväzkom k neustálemu udržiavaniu a zlepšovaniu.

Koľko bolo vo firme GUMEX potrebné procesov?
Spoločne sme spracovali celkom 23 procesov, teda 23 procesných máp s doplňujúcim textom podľa reálnej situácie tak, ako pracujete. Maximálne sme sa snažili využiť existujúcu dokumentáciu a odkazovať sa na ňu s tým, že aj naďalej bude dochádzať k jej úpravám, pokiaľ možno redukciám a neustálemu zlepšovaniu.

Je niečo, čo Vás v našej spoločnosti prekvapilo (pozitívne alebo negatívne)?
Vcelku to boli veci pozitívne, či už išlo o ústretový, aktívny a priateľský prístup všetkých, s ktorými som sa na rôznych úrovniach osobne stretával, priateľskú atmosféru, alebo príjemné prostredie celej firmy..

Spoznali ste počas konzultácií nejaký proces alebo postup, ktorý Vás v našej firme zaujal a odporučili by ste jeho zavedenie aj iným firmám?
Každej firme by som odporučil váš poctivý prístup k príprave aj samotnej certifikácií. Ďalším odporúčaním by mohlo byť príjemné a čisté prostredie alebo starostlivý výber vašich zamestnancov. Ďalej to, sa ako firma staráte nielen o svojich zákazníkov, ale aj o svojich zamestnancov. Spoločnosť je tu proste pre ľudí a na to sa inde často zabúda. Je vidieť, že sa týmto otázkam dlhodobo venujete.

Ako vidíte našu firmu dnes, po ročnej úspešnej zakončenej práci s cieľom získať certifikát ISO 9001?
Z môjho pohľadu urobila firma obrovský kus práce, na každom jednotlivcovi som pozoroval postupné ponáranie sa do problematiky, aktivitu a poctivý prístup pri riešení čiastkových otázok. Myslím, že firma GUMEX patrí k firmám, ktoré si onú pečať kvality poctivo zaslúžia a môžu ju skutočne hrdo ukazovať. Možno to vyzerá prehnane, ale nesmierne si týchto spoločností vážim.

Ďakujem za rozhovor.


 

Ing. Petr DubIng. Petr Dub

Absolvoval strojnú fakultu ČVUT v Prahe so zameraním na stroje a zariadenia pre strojársku výrobu. Pracoval ako konštruktér a postupne sa v spoločnosti "Aero Vodochody" vypracoval na technického riaditeľa, viedol tím 350 zamestnancov a zavádzal projekt LEAN Production vo výrobe. Úspešne aplikoval procesné riadenie a revitalizáciu výroby v niekoľkých firmách. Pôsobí ako poradca a lektor.

 

 

 

 

Certifikát ISO 9001 patril v roku 2016 v GUMEXE medzi ústredné témy. Prečítajte si rozhovor o celoročnej príprave a realizácii projektu ISO 9001 s externým audítorom Ing. Petrom Dubom z firmy MBK Consulting, s.r.o. a s Dušanom Sedláčkom, riaditeľom a spolumajiteľom firmy GUMEX.

Rozhovor s Ing. Petrom Dubom a Dušanom Sedláčkom pripravil Michal Kalkus, projektový manažér GUMEX, spol. s r.o.

Ako posudzuje celý proces Dušan Sedláček?
Môžeš nám povedať, prečo sa majitelia spoločnosti rozhodli certifikát ISO 9001 zaviesť? Aký bol cieľ celej akcie?Cieľom bolo ukázať a dokázať, že firma GUMEX je profesionálny partner pre zákazníkov, a tí sa na ňu môžu spoľahnúť. Bol som si istý, že naše štandardy sú tak vysoko, že nemôžeme zlyhať. Predtým som videl firmy, ktoré si kupovali certifikát ISO len ako IMAGE, a vždy ma to veľmi sklamalo. Mám rád zmysluplné funkčné veci a nielen prázdne schránky. Certifikát ISO som nemal rád kvôli jeho pokrivenej povesti. V posledných rokoch som situáciu už cítil inak. Už nebol taký veľký tlak od našich odberateľov na nálepku ISO. Vedeli, s kým spolupracujú. My sme to dostali mnohokrát potvrdené pri auditoch dodávateľov.

Došlo k nejakému vedľajšiemu efektu, ktorý si v súvislosti s týmto procesom spočiatku vôbec nečakal?
Stmelenie všetkých zodpovedných za dokončenie a skutočný záujem - to bolo viditeľné a príjemné. Postupovali sme ako jedna rodina, a to je v rodinnej firme veľmi pekné. Tiež sme uvideli medzery v procesoch, ktoré ešte musíme zlepšiť, napríklad ešte viac kontrolovať kvalitu.

Teraz sme na úspešnom konci celého projektu. Čo by si poradil ostatným podnikateľom, ktorí o získaní certifikátu ISO 9001 uvažujú?
Ak chcete certifikát ISO len na nástenku, tak to nemá cenu. Jedine opravdivosť a pravdivosť k sebe a k zákazníkovi má zmysel. Certifikát ISO si urobte, až to budete myslieť vážne.

Vyskytol sa počas ročných príprav nejaký problém ohľadom certifikátu ISO, s ktorým si si nevedel rady? Ako si ho riešil?
Myslím, že prípravy na certifikát ISO boli valcované bežnou rutinnou prácou a množstvom iných úloh. Ty si Michal našťastie všetko prekonal. Takže to je vlastne otázka na teba.

Predstav si, že stojíš na pomyselnej štartovacej čiare s cieľom získať certifikát ISO 9001 pre svoju firmu, ale máš už tieto ročné skúsenosti. Čoho by si sa teraz vyvaroval?
Vyvaroval by som sa starého balastu, ktorý je nutné zrevidovať. Asi je lepšie čistý stôl.

Obohatil proces certifikácie ISO 9001 v našej spoločnosti aj nejako teba osobne?
Áno, nikto nie je výnimka, aj ja som sa poučil. Všetci musia ísť do seba a byť ešte poctivejší k práci, kvalite odovzdávaného. Vždy je možné byť presnejší, rýchlejší a vôbec lepší.

Ďakujem ti za tvoj otvorený prístup k celému projektu.

A čo si o certifikácií ISO 9001 (nielen vo firme GUMEX) myslí Ing. Petr Dub?

Mohli by ste nám vysvetliť Váš pohľad na certifikát ISO 9001?
S normou ISO 9001 som sa prvýkrát stretol pri práci v leteckom priemysle v roku 1998. Mal som to šťastie a česť učiť sa od najlepších špecialistov, ktorí celý svoj život venovali letectvu. A tak moja kariéra začala súbežne s príchodom strategického partnera - firmy Boeing. Mohol som vtedy absolvovať školenia a workshopy od špecialistov Boeingu, pilotné zlepšovacie projekty a potom viesť realizačný tím pre zavedenie Lean Manufacturing (Štíhlej výroby) v spoločnosti. Vďaka týmto skúsenostiam mi zapadli jednotlivé časti skladačky "Systém" logicky do seba. Certifikácia ISO 9001 je totiž SYSTÉM. Správny názov normy je "Systémy manažérstva kvality - Požiadavky". Časom som videl v nastavení systému vo firmách väčší a väčší význam a stal som sa interným audítorom normy ISO 9001 a leteckej normy AS 9100. Po mojom odchode z leteckého priemyslu som prechádzal čiastočným sklamaním, keď som videl kontrast medzi certifikátom visiacim na stenách firiem a ich skutočným fungovaním.

Prečo myslíte, že má pre firmy zmysel certifikát ISO zavádzať?
Ide o schopnosť a úmysel, ktoré by mala mať každá firma s tým, že je dôležité nastaviť, poprípade prenastaviť systém/procesy. Osobne mi dáva zmysel certifikovať, ak firma schopnosť a tento úmysel skutočne má. Certifikáciou vyšle už "len" signál garancie svojmu okoliu.

Prináša proces zavedenia predpísanej kvality aj iné benefity než len získanie certifikátu?
Medzi hlavné benefity všeobecne patrí zlepšenie súčasného stavu, zapojenie zamestnancov, budovanie zodpovednosti za proces a výkon procesu, spolupráca tímu, zmena uhla pohľadu na výkon činností alebo zvýšenie povedomia. Vo firme GUMEX by som vyzdvihol aktívny prístup jednotlivých zamestnancov a skvelú tímovú spoluprácu. Certifikát je podľa môjho názoru tou "záverečnou" hviezdou procesu zavádzania a zároveň záväzkom k neustálemu udržiavaniu a zlepšovaniu.

Koľko bolo vo firme GUMEX potrebné procesov?
Spoločne sme spracovali celkom 23 procesov, teda 23 procesných máp s doplňujúcim textom podľa reálnej situácie tak, ako pracujete. Maximálne sme sa snažili využiť existujúcu dokumentáciu a odkazovať sa na ňu s tým, že aj naďalej bude dochádzať k jej úpravám, pokiaľ možno redukciám a neustálemu zlepšovaniu.

Je niečo, čo Vás v našej spoločnosti prekvapilo (pozitívne alebo negatívne)?
Vcelku to boli veci pozitívne, či už išlo o ústretový, aktívny a priateľský prístup všetkých, s ktorými som sa na rôznych úrovniach osobne stretával, priateľskú atmosféru, alebo príjemné prostredie celej firmy..

Spoznali ste počas konzultácií nejaký proces alebo postup, ktorý Vás v našej firme zaujal a odporučili by ste jeho zavedenie aj iným firmám?
Každej firme by som odporučil váš poctivý prístup k príprave aj samotnej certifikácií. Ďalším odporúčaním by mohlo byť príjemné a čisté prostredie alebo starostlivý výber vašich zamestnancov. Ďalej to, sa ako firma staráte nielen o svojich zákazníkov, ale aj o svojich zamestnancov. Spoločnosť je tu proste pre ľudí a na to sa inde často zabúda. Je vidieť, že sa týmto otázkam dlhodobo venujete.

Ako vidíte našu firmu dnes, po ročnej úspešnej zakončenej práci s cieľom získať certifikát ISO 9001?
Z môjho pohľadu urobila firma obrovský kus práce, na každom jednotlivcovi som pozoroval postupné ponáranie sa do problematiky, aktivitu a poctivý prístup pri riešení čiastkových otázok. Myslím, že firma GUMEX patrí k firmám, ktoré si onú pečať kvality poctivo zaslúžia a môžu ju skutočne hrdo ukazovať. Možno to vyzerá prehnane, ale nesmierne si týchto spoločností vážim.

Ďakujem za rozhovor.


 

Ing. Petr DubIng. Petr Dub

Absolvoval strojnú fakultu ČVUT v Prahe so zameraním na stroje a zariadenia pre strojársku výrobu. Pracoval ako konštruktér a postupne sa v spoločnosti "Aero Vodochody" vypracoval na technického riaditeľa, viedol tím 350 zamestnancov a zavádzal projekt LEAN Production vo výrobe. Úspešne aplikoval procesné riadenie a revitalizáciu výroby v niekoľkých firmách. Pôsobí ako poradca a lektor.

 

 

 

 

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?