Hadica DRILL pre sacie bágre

Potrebujete nasať, vyfukovať, transportovať sypké, tekuté, polotekuté, prašné aj znečistené látky zo stiesnených a ťažko prístupných miest? Tieto služby pre vás prostredníctvom špeciálnej hadice najlepšie zabezpečia sacie bagre, ktoré pomocou moderného vybavenia dokážu takmer nemožné.

Čo dokážu sacie bagre s hadicou DRILL

 • vyčistiť mokré ťažké kaly a usadeniny z nádrží, rybníkov, podzemných kolektorov, bioplynových staníc aj priechodných stok, zo studní na vodných elektrárňach
 • odsať, vyťažiť alebo vyfúknuť suché materiály vrátane jemného prášku, prachu, popolčeka, kamenia, štrku, medzistropných zásypov na stavbách, obilia do síl, podsypových materiálov pod dlažby, zafúkania materiálu pri zakladaní zelených striech
 • nasať a prepraviť zmiešaný materiál: štrk, piesok, kamene a vykopaný či vyvŕtaný materiál nielen pri akejkoľvek pozemnej výkopovej práci, ale aj pri hĺbení podzemných parkovísk či pivníc

Hadica DRILL pre sacie bagre

Aký má hadica DRILL T714HA pre užívateľov priamy ekonomický prínos?

 • Nádrže môžete vyprázdňovať, bez toho aby ste museli sediment rozlične "riediť", pretože manipulačným médiom nemusí byť voda, ale vzduch. Ušetríte preto merné dopravné náklady alebo náklady na uloženie, na likvidáciu určeného materiálu.
 • S pomocou tejto hadice si obsluha rýchlo a efektívne poradí pri opravách, haváriách plynových či vodovodných rozvodov, kedy vďaka jej ohybnosti a výkonnosti môže priamo na mieste s maximálnou presnosťou odsať materiál z veľkej hĺbky, do veľkých vzdialeností či výšok.
 • V mieste zásahu potrebujete záber len malej plochy.
 • Výrazne znižuje riziko poškodenia podzemných káblov a potrubí.

Neškodia hadice na sací bager svojou prevádzkou najbližšiemu okoliu?

 • Hadica odsáva zeminu šetrným spôsobom s ohľadom na koreňové systémy stromov, neničí tak životné prostredie.
 • Odpadá nutnosť ťažkej manuálnej práce pri kopaní či hĺbení, obsluha iba pozorne hadicu usmerňuje v pohybe.

Čo tejto hadici naopak „nechutí"?

 • Iba nadmerne lepivý nasiakavý materiál.

Za fotografiu hadice DRILL T714HA ďakujeme firme WOMBAT s.r.o., ktorá sa špecializuje na čistenie, monitoring a nástreky potrubí a bezvýkopové technológie metódou Kawo, Kawex, Omega a Compact Pipe. viac na: www.wombat.cz.

Tento text vychádza z článku, ktorý sme zverejnili v našom firemnom časopise Géčko č. 14 v júni 2017.

Potrebujete nasať, vyfukovať, transportovať sypké, tekuté, polotekuté, prašné aj znečistené látky zo stiesnených a ťažko prístupných miest? Tieto služby pre vás prostredníctvom špeciálnej hadice najlepšie zabezpečia sacie bagre, ktoré pomocou moderného vybavenia dokážu takmer nemožné.

Čo dokážu sacie bagre s hadicou DRILL

 • vyčistiť mokré ťažké kaly a usadeniny z nádrží, rybníkov, podzemných kolektorov, bioplynových staníc aj priechodných stok, zo studní na vodných elektrárňach
 • odsať, vyťažiť alebo vyfúknuť suché materiály vrátane jemného prášku, prachu, popolčeka, kamenia, štrku, medzistropných zásypov na stavbách, obilia do síl, podsypových materiálov pod dlažby, zafúkania materiálu pri zakladaní zelených striech
 • nasať a prepraviť zmiešaný materiál: štrk, piesok, kamene a vykopaný či vyvŕtaný materiál nielen pri akejkoľvek pozemnej výkopovej práci, ale aj pri hĺbení podzemných parkovísk či pivníc

Hadica DRILL pre sacie bagre

Aký má hadica DRILL T714HA pre užívateľov priamy ekonomický prínos?

 • Nádrže môžete vyprázdňovať, bez toho aby ste museli sediment rozlične "riediť", pretože manipulačným médiom nemusí byť voda, ale vzduch. Ušetríte preto merné dopravné náklady alebo náklady na uloženie, na likvidáciu určeného materiálu.
 • S pomocou tejto hadice si obsluha rýchlo a efektívne poradí pri opravách, haváriách plynových či vodovodných rozvodov, kedy vďaka jej ohybnosti a výkonnosti môže priamo na mieste s maximálnou presnosťou odsať materiál z veľkej hĺbky, do veľkých vzdialeností či výšok.
 • V mieste zásahu potrebujete záber len malej plochy.
 • Výrazne znižuje riziko poškodenia podzemných káblov a potrubí.

Neškodia hadice na sací bager svojou prevádzkou najbližšiemu okoliu?

 • Hadica odsáva zeminu šetrným spôsobom s ohľadom na koreňové systémy stromov, neničí tak životné prostredie.
 • Odpadá nutnosť ťažkej manuálnej práce pri kopaní či hĺbení, obsluha iba pozorne hadicu usmerňuje v pohybe.

Čo tejto hadici naopak „nechutí"?

 • Iba nadmerne lepivý nasiakavý materiál.

Za fotografiu hadice DRILL T714HA ďakujeme firme WOMBAT s.r.o., ktorá sa špecializuje na čistenie, monitoring a nástreky potrubí a bezvýkopové technológie metódou Kawo, Kawex, Omega a Compact Pipe. viac na: www.wombat.cz.

Tento text vychádza z článku, ktorý sme zverejnili v našom firemnom časopise Géčko č. 14 v júni 2017.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Produkty z článku