Elektroizolanty

ElektroizolantyIzolanty sú látky alebo materiály, ktoré dokážu obmedziť alebo zamedziť prenosu tepla, zvuku alebo elektriny.

Vodič × izolant
Podľa vodivosti pre elektrický prúd rozlišujeme: vodiče, polovodiče, izolanty (elektrické nevodiče).
Typickým elektrickým nevodičom, teda izolantom, je napríklad sklo, keramika, plast, guma.

Do skupiny elektroizolantov patria aj tzv. vrstvené elektroizolanty – dosky, tyče, rúrky.
V našom sortimente nájdete elektroizolanty s vrstvenou štruktúrou v podobe:

Dosky sú vyrobené z celulózového papiera, sklenej tkaniny alebo tvrdenej bavlnenej tkaniny ako výstuže a rôznych typov živice použitej ako spojivo. Lisujú sa za zvýšenej teploty. Majú vysokú mechanickú a elektrickú pevnosť. Vinuté a lisované tyče z bavlnenej tkaniny a fenolovej živice sa používajú pri výrobe elektricky a mechanicky namáhaných klzných ložísk, puzdier i ozubených kolies. Sú vhodné pre malé moduly.

Aké odlišnosti majú vrstvené elektroizolanty?

  • Textit (Gumoid) má väčšiu pevnosť ako kartit, dokáže navyše aj tlmiť nárazy, má veľmi dobré mechanické a klzné vlastnosti. Používa sa ako konštrukčný materiál pri stavbe strojov používaných v agresívnom prostredí.
  • Sklotextit (Texgumoid) má najvyššiu odolnosť voči vysokým teplotám a vlhku aj vysokú pevnosť v ťahu, veľmi nízku nasiakavosť, vydrží vysoké prierazné napätie. Nachádza preto uplatnenie najmä v namáhaných elektroizolačných súčiastkach. Používa sa napríklad ako kostra alebo teleso prístrojov, skriňových častí rozvádzačov, transformátorov, rozvodní a elektrických strojov.
  • Kartit (Pertinax) sa osvedčil na izolačné medzisteny, kryty, najrôznejšie konštrukčné prvky. Niektorí výrobcovia používajú pre tento elektroizolant obchodné označenie Pertinax, čo znamená latinsky pevný, vytrvalý.

 

Elektroizolačné dosky - základné typy
Parametre/Elektroizolačné dosky (obchodné označenie) TEXTIT (Gumoid) SKLOTEXTIT (Texgumoid) KARTIT (Pertinax)
Výstuž tvrdená bavlnená tkanina upravená sklená tkanina celulózový papier
Pojivo krezolformaldehydová živica (fenolová živica) epoxykrezolová živica (epoxidová živica) formaldehydová živica
Pevnosť v ťahu v MPa 80 300 ÁNO
Rázová húževnatosť (Charpy) v KJ/m²  8,8 33 *)
Odolnosť voči vode, olejom, benzínom a slabým kyselinám ÁNO   *)
Odolnosť voči vlhku a vysokým teplotám iba teploty; +120°C oboje ÁNO; +130°C *)
Mechanické a klzné vlastnosti ÁNO najmä mechanické *)

Prierazné napätie v oleji pri 90 °C:
- kolmo na vrstvy (kV/3mm)

- rovnobežne s vrstvami (kV/25mm)

                     

1,5

 

1

 

30

 

35

*)
Nasiakavosť (pre hrúbku materiálu 3 mm) v mg 249 22 *)
Použitie Pre konštrukčné aplikácie: stroje na výrobu umelého hodvábu, na galvanické pokovovanie, do ložísk, ozubených kolies, kladiek, hobľovacích strojov, rámových píl, obloženie klzných častí lisov, obloženie vaní a foriem proti chemicky a abrazívne agresívnym látkam. Pre elektroizolačné aj konštrukčné aplikácie: elektrické zariadenia do vyšších teplôt aj do vlhkého prostredia, do namáhaných elektroizolačných súčiastok v rozvodniach, transformátoroch, rozvádzačoch – tu slúžia aj ako kostra a teleso prístrojov, do skriňových častí. Pre elektroizolačné a konštrukčné aplikácie: izolačné medzisteny do transformátorov, pre ložiská, ozubené kolesá, klzné časti lisov, obloženie píl a hobľovacích strojov, izolačné tiahla, dielce elektrických rozvádzačov.
Opracovanie režeme pomocou vodného lúča režeme pomocou vodného lúča *)
Obmedzenie lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu

Pozn.:*)Tento materiál nemáme aktuálne v sortimente, detailné údaje preto neuvádzame.

Na červeno označené: v tomto parametri vyniká

Zdroj: technické listy výrobcov

Pomocou technológie vodného lúča upravujeme elektroizolačné dosky na mieru podľa zadaného rozmeru i tvaru. 

Elektroizolanty

1. Textit  2. Sklotextit

ElektroizolantyIzolanty sú látky alebo materiály, ktoré dokážu obmedziť alebo zamedziť prenosu tepla, zvuku alebo elektriny.

Vodič × izolant
Podľa vodivosti pre elektrický prúd rozlišujeme: vodiče, polovodiče, izolanty (elektrické nevodiče).
Typickým elektrickým nevodičom, teda izolantom, je napríklad sklo, keramika, plast, guma.

Do skupiny elektroizolantov patria aj tzv. vrstvené elektroizolanty – dosky, tyče, rúrky.
V našom sortimente nájdete elektroizolanty s vrstvenou štruktúrou v podobe:

Dosky sú vyrobené z celulózového papiera, sklenej tkaniny alebo tvrdenej bavlnenej tkaniny ako výstuže a rôznych typov živice použitej ako spojivo. Lisujú sa za zvýšenej teploty. Majú vysokú mechanickú a elektrickú pevnosť. Vinuté a lisované tyče z bavlnenej tkaniny a fenolovej živice sa používajú pri výrobe elektricky a mechanicky namáhaných klzných ložísk, puzdier i ozubených kolies. Sú vhodné pre malé moduly.

Aké odlišnosti majú vrstvené elektroizolanty?

  • Textit (Gumoid) má väčšiu pevnosť ako kartit, dokáže navyše aj tlmiť nárazy, má veľmi dobré mechanické a klzné vlastnosti. Používa sa ako konštrukčný materiál pri stavbe strojov používaných v agresívnom prostredí.
  • Sklotextit (Texgumoid) má najvyššiu odolnosť voči vysokým teplotám a vlhku aj vysokú pevnosť v ťahu, veľmi nízku nasiakavosť, vydrží vysoké prierazné napätie. Nachádza preto uplatnenie najmä v namáhaných elektroizolačných súčiastkach. Používa sa napríklad ako kostra alebo teleso prístrojov, skriňových častí rozvádzačov, transformátorov, rozvodní a elektrických strojov.
  • Kartit (Pertinax) sa osvedčil na izolačné medzisteny, kryty, najrôznejšie konštrukčné prvky. Niektorí výrobcovia používajú pre tento elektroizolant obchodné označenie Pertinax, čo znamená latinsky pevný, vytrvalý.

 

Elektroizolačné dosky - základné typy
Parametre/Elektroizolačné dosky (obchodné označenie) TEXTIT (Gumoid) SKLOTEXTIT (Texgumoid) KARTIT (Pertinax)
Výstuž tvrdená bavlnená tkanina upravená sklená tkanina celulózový papier
Pojivo krezolformaldehydová živica (fenolová živica) epoxykrezolová živica (epoxidová živica) formaldehydová živica
Pevnosť v ťahu v MPa 80 300 ÁNO
Rázová húževnatosť (Charpy) v KJ/m²  8,8 33 *)
Odolnosť voči vode, olejom, benzínom a slabým kyselinám ÁNO   *)
Odolnosť voči vlhku a vysokým teplotám iba teploty; +120°C oboje ÁNO; +130°C *)
Mechanické a klzné vlastnosti ÁNO najmä mechanické *)

Prierazné napätie v oleji pri 90 °C:
- kolmo na vrstvy (kV/3mm)

- rovnobežne s vrstvami (kV/25mm)

                     

1,5

 

1

 

30

 

35

*)
Nasiakavosť (pre hrúbku materiálu 3 mm) v mg 249 22 *)
Použitie Pre konštrukčné aplikácie: stroje na výrobu umelého hodvábu, na galvanické pokovovanie, do ložísk, ozubených kolies, kladiek, hobľovacích strojov, rámových píl, obloženie klzných častí lisov, obloženie vaní a foriem proti chemicky a abrazívne agresívnym látkam. Pre elektroizolačné aj konštrukčné aplikácie: elektrické zariadenia do vyšších teplôt aj do vlhkého prostredia, do namáhaných elektroizolačných súčiastok v rozvodniach, transformátoroch, rozvádzačoch – tu slúžia aj ako kostra a teleso prístrojov, do skriňových častí. Pre elektroizolačné a konštrukčné aplikácie: izolačné medzisteny do transformátorov, pre ložiská, ozubené kolesá, klzné časti lisov, obloženie píl a hobľovacích strojov, izolačné tiahla, dielce elektrických rozvádzačov.
Opracovanie režeme pomocou vodného lúča režeme pomocou vodného lúča *)
Obmedzenie lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu lepené spoje nesmú byť vystavené nadmernému namáhaniu

Pozn.:*)Tento materiál nemáme aktuálne v sortimente, detailné údaje preto neuvádzame.

Na červeno označené: v tomto parametri vyniká

Zdroj: technické listy výrobcov

Pomocou technológie vodného lúča upravujeme elektroizolačné dosky na mieru podľa zadaného rozmeru i tvaru. 

Elektroizolanty

1. Textit  2. Sklotextit

Produkty z článku