Ako sa zisťuje tvrdosť gúm?

Základnou „gumárenskou“ mechanickou vlastnosťou gumy je tvrdosť (podľa) Shore. Pri jej určovaní sa jedná o dynamicko-elastickú skúšku, kedy sa meria odraz skúšobného telesa od podložky zo skúšaného materiálu.

Ktorá stupnica tvrdosti je vhodná pre gumy?

Rozlišuje sa niekoľko stupníc tvrdosti Shore, ale všetky majú rozsah od 0 do 100 dielikov. Pre gumy je určená stupnica Shore A.

Dôležité je, že existuje empirický prepočet medzi tvrdosťou Shore A a modulom pružnosti, kde všeobecne s rastúcou tvrdosťou rastie aj modul pružnosti.

Aký prístroj sa na meranie tvrdosti používa?

Na stanovenie tvrdosti gumy sú určené ručné tvrdomery, ktoré fungujú na princípe hĺbky vpichu penetračného hrotu. *)

Upozornenie: Pri meraní rôznych materiálov vždy sledujte jednotku, v ktorej je tvrdosť meraná, aby ste vybrali správny ekvivalent z nášho sortimentu. Napríklad tvrdosť nami dodávaných galantérnych fólií meriame v Shore D (pre tvrdšie materiály). Mikroporézne materiály možno merať v jednotke Shore 00.


*) Zdroj: ZUBÍK, Martin. Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky, Kapitola 3 Dynamické materiálové vlastnosti pryží, str. 11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011

meranie tvrdosti Shore Shorometrom

Základnou „gumárenskou“ mechanickou vlastnosťou gumy je tvrdosť (podľa) Shore. Pri jej určovaní sa jedná o dynamicko-elastickú skúšku, kedy sa meria odraz skúšobného telesa od podložky zo skúšaného materiálu.

Ktorá stupnica tvrdosti je vhodná pre gumy?

Rozlišuje sa niekoľko stupníc tvrdosti Shore, ale všetky majú rozsah od 0 do 100 dielikov. Pre gumy je určená stupnica Shore A.

Dôležité je, že existuje empirický prepočet medzi tvrdosťou Shore A a modulom pružnosti, kde všeobecne s rastúcou tvrdosťou rastie aj modul pružnosti.

Aký prístroj sa na meranie tvrdosti používa?

Na stanovenie tvrdosti gumy sú určené ručné tvrdomery, ktoré fungujú na princípe hĺbky vpichu penetračného hrotu. *)

Upozornenie: Pri meraní rôznych materiálov vždy sledujte jednotku, v ktorej je tvrdosť meraná, aby ste vybrali správny ekvivalent z nášho sortimentu. Napríklad tvrdosť nami dodávaných galantérnych fólií meriame v Shore D (pre tvrdšie materiály). Mikroporézne materiály možno merať v jednotke Shore 00.


*) Zdroj: ZUBÍK, Martin. Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky, Kapitola 3 Dynamické materiálové vlastnosti pryží, str. 11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011

meranie tvrdosti Shore Shorometrom

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?