Abráziivzdorné hadice

Najčastejšou poruchou hadíc, ktorá vedie až k výpadku celého systému, spôsobuje straty z prestoja strojov, prípadne dokáže ohroziť používateľa či obsluhujúcich zamestnancov, nebýva strata tesnosti hadice alebo jej prasknutie pôsobením tlaku, ale mechanickým poškodením. Hadice môžu byť poškodené zvonku - neopatrným odieraním o okolité predmety, postupným oderom v úchytkách v rámci systému, v otočných kladkách, 
prípadne z dôvodu prekročenia minimálneho polomeru ohybu. Odporúčame preto pri výbere akejkoľvek hadice zvážiť všetky okolnosti a vplyvy pri konečnej aplikácii v konkrétnej prevádzke.

Rozdelenie hadíc na prepravu abrazívnych materiálov

Hadice na prepravu abrazívnych materiálov rozdeľujeme podľa charakteru prepravovaného média aj podľa spôsobu použitia do dvoch hlavných skupín:

Tlakové a sacie hadice z veľmi odolnej gumy

Osvedčili sa na médium: 

 • betón
 • omietkové zmesi
 • piesok, štrkopiesok
 • cement
 • kamenná drvina pre opravy komunikácií
 • tryskacie materiály - oceľové broky, korund, suchý ľad (pre čistenie omietok, povrchov)

Do tejto skupiny zaraďujeme aj systém hadíc GHIBLI a SIGMA vhodných pre extrémne namáhanie - pre pneumatickú a hydraulickú dopravu silno abrazívnych materiálov (sklárske piesky, ruda, črepy, sklenená drť, živec, korund, priemyselný odpad a pod.)

Výhody

 • pre väčšie zaťaženie
 • vysoko oderuvzdorné

Obmedzenie

 • nízka flexibilita
 • vyššia hmotnosť

Použitie abrázii vzdorných hadíc v praxi

Odsávacie hadice z polyuretánu

Sú osvedčeným riešením pre: 

 • tryskanie (spätné prepady)
 • granuláty, pelety, ľahké granule
 • rôzne typy ľahších hoblín (z dreva i z plastov)
 • zrno
 • potraviny
 • rozmanité nečistoty

Výhody

 • veľmi flexibilná
 • s nižšou hmotnosťou

Obmedzenie

 • menšiu odolnosť voči oderu (oteruvzdornosť je však možné posilniť výberom vyššej hrúbky steny!)
 • znesú skôr ľahšie zaťaženie

V čom spočíva odlišnosť týchto dvoch skupín oteruvzdorných hadíc?

 • v použitom materiáli
 • v hrúbke steny hadice
 • v stúpaní špirály (v jej hustote i smere)
 • v ohybnosti
 • v teplotnej odolnosti
 • vo vodivosti
 • v spôsobe použitia (tlaková/sacia)
 • v celkovom možnom zaťažení

Prečo je potrebné poznať odolnosť hadice voči abrázii?

 • Z tejto charakteristiky zistíme, ako konkrétna hadica odoláva treniu medzi prepravovanými pevnými i kvapalnými médiami a vnútorným povrchom hadice.
 • S navýšením rýchlosti toku a veľkosti či hrubosti prepravovaných pevných látok narastá aj opotrebenie hadice. V odsávacích systémoch sa jedná o odolnosť duše hadice voči suchým hoblinám, trieskam, granulám apod.
 • K najrýchlejšiemu opotrebenie hadice dochádza v ohyboch.

Oderuvzdorná hadica s koncovkami

Ako sa meria odolnosť hadice voči oderu?

Napríklad pomocou Prístroja na stanovenie odolnosti hadíc proti odieraniu podľa ISO 6945 *. Hadica je nasunutá na valcový tŕň a na ňu je pritlačovaný vopred danou silou kovový jazdec. Ten sa pohybuje priamočiaro, vratným spôsobom. Sleduje sa pritom poškodenie hadice pri danom zaťažení a počte cyklov. Tento prístroj bol dodaný do Semperflexu Optimit Odry a do firmy Semperit Technische Produkte Wimpassing v Rakúsku. Touto metódou možno stanoviť odolnosť vonkajšieho plášťa hadice proti odieraniu.

Oderuvzdornosť  duša je udávaná v mm³ podľa normy ISO 4649: 2017 (predtým podľa DIN 53516). Táto oderuvzdornosť je zvyčajne v rozmedzí 36-80 mm³ a býva uvádzaná na technickom liste priamo od výrobcu.

Oderuvzdorná hadica

Základné pravidlo

Čím nižšia je nameraná hodnota, tým vyššiu odolnosť voči oderu duše hadica vykazuje a tým dlhšiu životnosť hadice možno očakávať!

Najčastejšou poruchou hadíc, ktorá vedie až k výpadku celého systému, spôsobuje straty z prestoja strojov, prípadne dokáže ohroziť používateľa či obsluhujúcich zamestnancov, nebýva strata tesnosti hadice alebo jej prasknutie pôsobením tlaku, ale mechanickým poškodením. Hadice môžu byť poškodené zvonku - neopatrným odieraním o okolité predmety, postupným oderom v úchytkách v rámci systému, v otočných kladkách, 
prípadne z dôvodu prekročenia minimálneho polomeru ohybu. Odporúčame preto pri výbere akejkoľvek hadice zvážiť všetky okolnosti a vplyvy pri konečnej aplikácii v konkrétnej prevádzke.

Rozdelenie hadíc na prepravu abrazívnych materiálov

Hadice na prepravu abrazívnych materiálov rozdeľujeme podľa charakteru prepravovaného média aj podľa spôsobu použitia do dvoch hlavných skupín:

Tlakové a sacie hadice z veľmi odolnej gumy

Osvedčili sa na médium: 

 • betón
 • omietkové zmesi
 • piesok, štrkopiesok
 • cement
 • kamenná drvina pre opravy komunikácií
 • tryskacie materiály - oceľové broky, korund, suchý ľad (pre čistenie omietok, povrchov)

Do tejto skupiny zaraďujeme aj systém hadíc GHIBLI a SIGMA vhodných pre extrémne namáhanie - pre pneumatickú a hydraulickú dopravu silno abrazívnych materiálov (sklárske piesky, ruda, črepy, sklenená drť, živec, korund, priemyselný odpad a pod.)

Výhody

 • pre väčšie zaťaženie
 • vysoko oderuvzdorné

Obmedzenie

 • nízka flexibilita
 • vyššia hmotnosť

Použitie abrázii vzdorných hadíc v praxi

Odsávacie hadice z polyuretánu

Sú osvedčeným riešením pre: 

 • tryskanie (spätné prepady)
 • granuláty, pelety, ľahké granule
 • rôzne typy ľahších hoblín (z dreva i z plastov)
 • zrno
 • potraviny
 • rozmanité nečistoty

Výhody

 • veľmi flexibilná
 • s nižšou hmotnosťou

Obmedzenie

 • menšiu odolnosť voči oderu (oteruvzdornosť je však možné posilniť výberom vyššej hrúbky steny!)
 • znesú skôr ľahšie zaťaženie

V čom spočíva odlišnosť týchto dvoch skupín oteruvzdorných hadíc?

 • v použitom materiáli
 • v hrúbke steny hadice
 • v stúpaní špirály (v jej hustote i smere)
 • v ohybnosti
 • v teplotnej odolnosti
 • vo vodivosti
 • v spôsobe použitia (tlaková/sacia)
 • v celkovom možnom zaťažení

Prečo je potrebné poznať odolnosť hadice voči abrázii?

 • Z tejto charakteristiky zistíme, ako konkrétna hadica odoláva treniu medzi prepravovanými pevnými i kvapalnými médiami a vnútorným povrchom hadice.
 • S navýšením rýchlosti toku a veľkosti či hrubosti prepravovaných pevných látok narastá aj opotrebenie hadice. V odsávacích systémoch sa jedná o odolnosť duše hadice voči suchým hoblinám, trieskam, granulám apod.
 • K najrýchlejšiemu opotrebenie hadice dochádza v ohyboch.

Oderuvzdorná hadica s koncovkami

Ako sa meria odolnosť hadice voči oderu?

Napríklad pomocou Prístroja na stanovenie odolnosti hadíc proti odieraniu podľa ISO 6945 *. Hadica je nasunutá na valcový tŕň a na ňu je pritlačovaný vopred danou silou kovový jazdec. Ten sa pohybuje priamočiaro, vratným spôsobom. Sleduje sa pritom poškodenie hadice pri danom zaťažení a počte cyklov. Tento prístroj bol dodaný do Semperflexu Optimit Odry a do firmy Semperit Technische Produkte Wimpassing v Rakúsku. Touto metódou možno stanoviť odolnosť vonkajšieho plášťa hadice proti odieraniu.

Oderuvzdornosť  duša je udávaná v mm³ podľa normy ISO 4649: 2017 (predtým podľa DIN 53516). Táto oderuvzdornosť je zvyčajne v rozmedzí 36-80 mm³ a býva uvádzaná na technickom liste priamo od výrobcu.

Oderuvzdorná hadica

Základné pravidlo

Čím nižšia je nameraná hodnota, tým vyššiu odolnosť voči oderu duše hadica vykazuje a tým dlhšiu životnosť hadice možno očakávať!

Produkty z článku