Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Návod na pokládku

Kladenie ochranných protipádových dosiek a elastických dosiek prebieha predovšetkým pomocou lepenia na pevných únosných plochách (betón, asfalt atď.), prípadne možno dosky pokladať pomocou spájania na kolíky (bez lepenia).

Dôležitý základné pokyn pre lepenie dosiek:
Naše ochranné protipádove a elastické dosky sa skladajú z gumových granulátov spojených polyuretánom. U týchto materiálov sa musí počítať s rozpätím v teple a zmrštením v chlade. Pre zamedzenie rôznych rozpätí je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa dosky pred pokladaním skladovali za rovnakých podmienok. Dosky sa musia pred lepením cca 24 h vopred celé rozložiť a porovnať. Až potom sa môže začať s lepením. Pre zamedzenie priebežných škár (medzier) sa musia prípadne v spojoch dosky opätovne položiť. Kladenie by nemalo prebiehať pri teplotách pod 10 °C a nie viac ako 25 °C. Dosky sa nesmú lepiť vo vlhkom stave alebo pri daždi.

Návrh na montáž podkladových spojených nosných vrstiev
Celú plochu vybagrovat cca 25-30 cm hlboko. U väčších plôch a nepriepustnej podlahy, by sa mala vložiť flexibilná drenáž s priemerom cca 100 mm. Potom aplikovať ochrannú vrstvu proti mrazu o hrúbke cca 15-20 cm. Vloženie a stiahnutie slabé vrstvy betónu o hrúbke 4-6 cm (miešací pomer 1: 5, zrnenie cca 0-8), spád zohľadniť cca 1% až max 2% .Pre stanovenie celkovej výšky je potrebné zohľadniť hrúbku dosky.

Kladenie na spojených únosných plochách (betón, asfalt atď.)
Dosky sa môžu pokladať na pevných, únosných a spojených plochách (vodopriepustné i nepriepustné). Lepenie prebieha za použitia nášho dvojzložkového špeciálneho PU lepidlá, typ 200 (spotreba cca 2,6-2,8 kg / m2). Pri lepení by sa malo dbať na čo najväčšiu čistotu a žiadne lepidlo nesmie pretekať alebo inak znečisťovať povrch dosky. Čas tvrdnutia lepidla býva v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu, max. 24 h. Kladenie by nemalo prebiehať pri teplote nižšej ako +10 ° C.

Pokladanie na kolíky bez lepenia (betón, asfalt, dlažba, ekorastr, ci inak zhutnený povrch atď.)
Dosky sa môžu pokladať iba na pevných a únosných plochách (vodopriepustné i vodonepriepustné). Podklad musí byť čistý, zbavený hrubých nečistôt, vyrovnaný. Odporúča sa pokladať dosky vo vopred pripravených radách.

Rezanie, vyrezanie či iná úprava štandardného formátu protipádových a elastických dosiek
Dosky sa môžu rezať, skracovať či vyrezávať hladkým ostrým nástrojom, najlepšie nožom, vysekávacím nástrojmi, hladkým kotúčom či priamočiarou pílou na drevo so stredným ozubením. Pre ukončenie protipádových plôch odporúčame naše ELTEC elastické obrubníky RDST, alebo naše klinovité okrajové prvky KRE, KREE, KREI.

skladovanie
Pred pokládkou je odporúčané skladovať dosky chránené pred UV žiarením ochranou čiernu fóliu, tak ako sú dosky dodávané.