Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Návod na pokládku dlaždíc Fortelock

Základné aspekty pre ľahkú a úspešnú pokládku

 • Nechajte dlaždice aklimatizovať min 24 hodin pred pokládkou.
 • Rozeberte paletu a dlaždice vo zväzkoch po 10 kusov rozložte po podlahe.
 • Doporučená teplota pokládky je minimálně 15 °C.
 • Na dlaždice nevyvíjajte tlak, priložte ich k sebe a jemne ich spojte gumovým kladivom.
 • Pred meraním a prevedením odrezu od stien a pevných bodov nechajte podlahu usadiť.
 • Mezi dlaždicami a stenou či pevným bodom ponechajte medzeru aspoň 5 mm.
 • Pred prevedením obtiažnych a komplikovaných rezov si vytvorte šablonu.

Fáza 1 - TEPLOTA

 • Pokládka by nemala prebiehať pri teplotách nižších ako 15 °C.
 • Nepokládajte dlaždice ihneď po ich dodaní.
 • Ešte pred zahájením pokládky nechajte dlaždice aklimatizovať na teplotu prostredia.
 • Odporúčame aklimatizáciu 24 hodín, avšak aj to bude závisieť od teploty.
 • Čím je teplota vyššia, tým rýchlejšie sa dlaždice aklimatizujú.
 • Odporúčame Vám rozložiť paletu s dlažicami na malé časti, ktoré sa aklimatizujú ľahšie.
 • Pokiaľ se pokládka musí odohrávať pri teplote pod 15 °C, ponechejte väčšiu dilatačnú (špárovú) medzeru mezi dlaždicami a akýmkoľvek pevným bodom.
 • Aj u pokládok za bežných teplotných odchýlok je dôležité vziať do úvahy pohyb podlahy a ponechat medzeru aspoň 5 mm mezi dlaždicami a akýmkoľvek pevným bodom.

Fáza 2 - PRÍPRAVA

 • Podlahu zameťte alebo vysajte, aby Ste odstránili všetky voľné prekážky.
 • Na podlahe odstraňte nerovné body.
 • Zaplňte dutiny pomocou zálievky alebo tmelu na opravu podláh (napr. Fortegrout).
 • Pre nerovné povrchy, ktoré vyžadujú vyhladenie, použite samonivelačnú stierku (napr. Fornivel).
 • O možnostiach voľnej pokládky, či nutnosti použiť lepidlá si prečítajte v závere tohto článku.

Fáza 3 - POKLÁDKA

 • Pomocou kriedy alebo laseru vytvorte linky A-A a B-B.
 • Zaistite, aby tieto linky boli v pravom uhle viď obrázok.
 • Je dôležité, aby dlaždice boli udržiavané vo vzájomnej pravouhlej pozícii.
 • Najskôr Vám odporúčame rozložiť dlaždice po podlahe a usadiť ich na svoje miesta.
 • Ďalej priložte a vyrovnajte dlaždice k sebe. Zaistite, aby špáry boli v jednej línii.
 • Pomocou gumového kladiva dlaždice priklepnite jemne k sebe.
 • Začnite na rohu dlaždice a postupujte smerom von k okraju dlaždice.
 • Pracujte pyramídovo viď obrázok, pričom vyplníte všetky rohy.
 • Akonáhle máte všetky dlaždice položené, nechajte podlahu usadit, a to ešte predtým, než zmeráte a prevediete záverečné rezy.
 • Zaistite, aby mezi dlaždicami a akýmkoľvek pevným bodom bola ponechaná diletačná (špárová) medzera široká aspoň 5 mm.

Fáza 4 - REZANIE, KONCOVÉ ÚPRAVY

 • Pre dokonalú koncovú úpravu ponechajte minimálne 5mm medzeru mezi dlaždicami a akýmkoľvek pevným bodom (steny, stroje).
 • Túto dilatačnú medzeru mezi dlaždicami a stenami zakryte pomocou soklov alebo vyplňte pružným tmelom.

---

Kedy doporučujeme použiť lepidlo

Fortelock sa dá položit na akýkoľvek pevný povrch a večšinou nebude vyžadovať lepenie. Lepenie dlaždíc doporučujeme v nasledujúcich situáciách lepidlom Uzin KR 430, Bostic EPONAL PU456, Murexin PU 330, Dipur Polychem:

Priame slnečné žiarenie

Doporučujeme prilepiť dlaždice na takých miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ako sú presklené časti miestnosti, na juh orientované dvere nakladacieho priestoru apod. (priečelie obchodov, nakladací priestor orientovaný na juh, stropné svetlíky a pod. )

 • Dlaždice vystavené priamemu slnečnému žiareniu sa môžu veľmi rozohriať a expandovať rychlejšie a viac než zvyšok podlahy, pričom dlaždice z recyklátu sú expanzivnejšie než dlaždice z primárnych surovín.

Tažké vozíky alebo vysoko namáhané miesta

Niektoré vidlicové vysokozdvižné vozíky a paletové nízkozdvižné vozíky môžu spôsobiť problémy, napr. tažké vozíky s malými kolesami, najmä elektrické vozíky pre ťažké bremená, kde je batéria umiestnená nad hlavnou poháňanou nápravou. Pokiaľ používate tento typ vozíkov, dôrazne Vám odporúčame otestovat tieto dlaždice aj s vozíkmi, skôr než sa rozhodnete, aký typ dlaždice použijete. Odporúčané horné limity zaťaženia pre voľnú pokládku bez lepenia

 • Štvorkolesové vysokozdvižné vozíky s gumovými pneumatikami, ktoré nie sú zaťažené viac než 1 500 kg.
 • Trojkolesové vysokozdvižné vozíky s gumovými pneumatikami s dvojitým zadným kolesom, ktoré nie sú zaťažené viac než 1 000 kg.
 • Paletové vozíky s celkovou váhou vrátane nákladu nepresahujúce 1 000 kg.

Vonkajšie tepelné zdroje / katalyzátory

Sporáky, pece a katalyzátory môžu podlahu silno rozohriať, a tým vyvolať expanziu dlaždíc.

 • Aby Ste predišli tomuto problému, prilepte dlaždice v priestore pred sporákom alebo tam, kde pri zaparkování automobilu bude katalyzátor alebo iný tepelný zdroj.

Odkazy súvisiace s dlaždicami Fortelock