Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Na čo si dať pozor pri používaní dlaždíc Fortelock

Škvrny od pneumatík

 • Niektoré typy pneumatík a kolies môžu vytvoriť na dlaždiciach škvrny.
 • Je to následkom chemickej reakcie, ktorá se objavuje medzi antioxidantom, ktorý sa používa v niektorých gumách a plastifikátorom používaným vo vinyle.
 • Škvrna/reakcia má hnedú farbu, takže nie je tak viditeľná na určitých farbách dlaždíc (tmavo šedá, čierna a iné.).
 • Odporúčame, aby Ste zvážili použitie dvojzložkového polyuretánového uzavieracieho náteru proti zafarbeniu a škvrnám.

Farebná konzistencia

 • Bohužiaľ nie sme schopní zaručiť Vám 100% konzistentnosť farby najmä medzi jednotlivými produktovými šaržami.
 • V prípade rôznych šarží je treba tomuto prispôsobiť pokládku.
 • Dlaždice sa nedoporučujú na vonkajšie použitie a farby nie sú UV stabilné.
 • Dlaždica bola navrhnutá tak, aby poskytovala výnimočnú trvanlivosť a aby sa ľahko pokladala.
 • Toho je dosiahnuté jedinečným zámkovým prevedením a spôsobom výroby. Tento spôsob výroby môže mať za následok, že na dlaždici budú viditeľné stopy po vstrekovaní od stredu po okraj. Týmto stopám sa nedá predísť.

Chráňte svoju podlahu

 • Na predmety s ostrými alebo uhlovými rohmi namontujte ochranné krytky. Nepresúvajte palety bez zdvihnutia. Zabránite tak poškrabaniu podlahy.
 • Napriek tomu, že majú dlaždice unikátny odvodný systém vlhkosti, aby sa zamedzilo zadržiavaniu vody, je potrebné počítať s možnosťou vniknutia vlhkosti do spojov štvorcov a zahrnúť túto informáciu do objektovej špecifikácie.

Škvrny odstráňte čo najskôr

 • Zvierací moč a výkaly spôsobujú vyblednutie dlaždice.
 • Taktiež kyseliny napr. v potravinových výrobkoch, ako je paradajková pasta, môžu spôsobiť vyblednutie dlaždice.
 • Preto odstraňujte chemické látky a škvrny vždy čo najskôr.

Specifiká rady ECO

 • Dlaždice z rady ECO (hlavne ECOgrey, ECOblack), ktoré sú vyrobené z recyklovaných elektrovodičov, môžu obsahovať látky, ktoré tieto elektrovodiče obsahovali ako napr. meď, hliník, kadmium, olovo.
 • Ďalej môžu obsahovať ftalát DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), ktorý je zaradený medzi látky podliehajúce omedzeniam podľa prílohy XVII Nariadenia REACH a taktiež medzi látky podliehajúce autorizácii príloha XIV Nariadenie REACH.
 • Ftalát sa z nášho výrobku za bežných podmienok neuvolňuje lebo sa dôvodne nepredpokladá uvoľňovanie za dodržania podmienok použitia, a nepredpokladáme pri doporučenom spôsobe použitia riziko pre zdravie ani životné prostredie.
 • Obsah ftalátu vo výrobku se môže pohybovat v koncentrácii 0 - 5 %. Je potrebné preto vziať toto do úvahy pri umiestňovaní dlaždíc.

Odkazy súvisiace s dlaždicami Fortelock