Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Informácie o spracovaní osobných údajov v prípade vyjadrenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava 821 04, Studená 5, IČO 36366811, zapísanej na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.40949/B, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracovávala nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

---

2. Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ a adresa sídla budú spracované za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných informácií. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou GUMEX SK, spol. s r.o. spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia Vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z Vašej strany k následnému predĺženiu.

---

3. Spracovanie osobných údajov je prevedené spoločnosťou GUMEX SK, spol. s r.o., teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spravovať aj títo spracovatelia. (aj tieto spoločnosti):

 • poskytovateľ webového rozhrania Redenge
 • poskytovateľ informačného systému Helios
 • poskytovateľ marketingového softvéru Quanda
 • poskytovateľ služby B-inside s.r.o.
 • poskytovateľ aplikácie Knowledge Base
 • poskytovateľ služieb k zasielaniu tlačovín Tisk Centrum s.r.o.
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčastnej dobe spoločnosť nevyužíva.

---

4. Súhlas so zasielaním obchodných informácií sa dá kedykoľvek zrušiť a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na link v obchodných informáciách. Zrušenie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných informácií a vyradenie z databáze pre zasielanie obchodných informácií. Správca si však naďalej môže ponechať vašu e-mailovú adresu v databáze pre účel evidenicie adries, na ktoré nie je možné ďalej zasielať obchodné informácie.

---

5. Vezmete prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov - spoločnosť GUMEX SK, spol. s r.o. výmaz prevedie, pokiaľ nie je v rozore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však môže spôsobiť ukončenie jednania o zmluve a zrušenie užívateľského účtu
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.