Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Guma a priemyslový olej

Používate výrobky, ktoré sú v styku s priemyselnými olejmi*?

Súčasné gumy sú iné ako v minulosti. Musia byť pružné, ťažné, odolné požadovaným látkam (EPDM poveternostným vplyvom, SBR abrázii, NBR olejom a palivám). Samozrejme tiež nesmie obsahovať zakázané látky.

Mali by nás však zaujímať aj vzájomné vplyvy medzi materiálmi, ktoré sú samostatne bezchybné. Môže sa totiž stať, že spolu nebudú reagovať podľa očakávania. Navyše tu môžu pôsobiť ďalšie kombinácie vplyvov, ako teplota či UV žiarenie, alebo napríklad ozón. Nesmieme opomenúť aj ďalšie vplyvy: teplota na hranici možností, iné chemické kombinácie než boli pôvodne stanovené.

Aby sme pochopili reakciu gumy v oleji a graf zobrazený nižšie, musíme vedieť, ako sa guma chová v oleji.

Guma, ktorá neodoláva oleju, reaguje veľkou zmenou tvrdosti a objemu, čo je nežiaduce. Správna a požadovaná reakcia má byť veľmi mierna, maximálne +/- 10 až 15% z pôvodných hodnôt. Platí, že čím menšia zmena, tým lepšia odolnosť materiálu.

Olej nesmie absorbovať vlhkosť, pre zachovanie dielektrických parametrov (ideálnych izolačných vlastností) musí mať guma zmenu tvrdosti a objemom maximálne 5%.

Čo nám ukazuje tabuľka? Modré pruhy sú zmeny tvrdosti. Ak sú negatívne, guma mäkne. Ak stúpa, guma tvrdne. Červené pruhy sú zmeny objemu. Záporné znamenajú zmenšovanie objemu, kladné zväčšovanie, teda napučanie.

Od olejuodolnéj gumy očakávame tesnenie spojených dielov. Teda veľmi mierne zväčšenie objemu a veľmi mierne zníženie tvrdosti (vplyvom absorpcie oleja). Na grafe teda modrá ide mierne do záporu a červená mierne nahor.

Tabuľka: výsledok pôsobenia jednotlivých typov olejov na gumu P9540 **Detailné vysvetlenie tabuľky:

Súčasné oleja sa líšia podľa niekoľkých zásadných parametrov. Rozdielna je technológia výroby. Vyrábajú sa naftenickou rafináciou s obsahom aromatických uhľovodíkov do 10% a parafínovou rafináciou, kde je obsah aromatických uhľovodíkov veľmi málo - cca od 1 do 5%.

Z nášho pohľadu je dôležitá kategória a obsah aromatických uhľovodíkov. Od výrobcu vieme, že oleje majú päť základných kategórií. Prvé tri sú bežné a guma P9540 by mala byť použiteľná a správne pracovať. Kategória štyri a päť sú špeciálne a odolávajú im iba špeciálne materiály, napríklad Viton. Samozrejme je dôležité poznať deklarovanú hodnotu z testu. Tú nájdeme hneď v prvom meraní zľava. Gumy sa testujú v testovacích olejoch, skôr išlo najmä o oleja IRM901 a IRM903. Bohužiaľ existuje podozrenie, že tieto oleje už nie sú úplne ideálne a môžu byť zastarané. Ďalšie stĺpce sú už samotné oleje.Mogul M7ADS, Total5W40, Mogul N150. Mogul HC, Mogul trafo či Trafo OIL patrí už do kategórií, pre ktoré táto guma nie je určená. Najmä na transformátorové oleje a gumy sú veľmi striktné požiadavky.

Záver testovania: Najmiernejší a teda aj najlepší je výsledok pôsobenia oleja Mogul N150 na gumu P9540.

Odporúčanie: V záujme zabezpečenia bezpečnej prevádzky nášho finálneho produktu (napr. Vyrezaného tesnenie) apelujeme na zákazníka, aby riadne a veľmi starostlivo overil reálne podmienky svojej prevádzky. Všetci si iste prajeme, aby finálne zariadenie fungovalo spoľahlivo a dlho.

_______________________________________________________________________________________________

*) Priemyselné oleje = minerálne základové, syntetické, špeciálne (elektroizolačné -transformátorové a káblové, oleje kaliace a popúšťacie, konzervačné, prevodové automobilovej a letecké), hydraulické, motorové, letecké (pre motory), kompresorové, turbínové a iné (tlmičové, pre vzduchové filtre, na napúšťanie skrutiek, oleje používané v agrotechnike, vazelínové, pre výplach turbín atď).

**) Na výskume sa podieľal Semperit AG Rakúsko, Gumex, spol. s r. o., Paramo a.s., Merlinplus spol. s r. o.