Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Certifikácia

Od januára 2017 sme držiteľom certifikátu ISO 9001: 2016

Certifikát ISO 9001

Spoločnosť GUMEX už od svojho založenia pracuje na svojom neustálom zdokonaľovaní. Výsledkom sú spokojní zákazníci, ktorí sa k nám radi a opakovane vracia. Spokojnosť zákazníkov si overujeme v dennom kontakte prostredníctvom našich špecialistov predaja a v pravidelných intervaloch aj prostredníctvom prieskumov spokojnosti.

Pre všetkých našich nových aj existujúcich zákazníkov a tiež sami pre seba sme sa rozhodli overiť a potvrdiť kvalitu našej práce medzinárodne platným a uznávaným nástrojom. Na základe auditu, ktorý v spoločnosti Gumex, spol. s r.o. vykonal certifikačný orgán TÜV SÜD Czech s.r.o., sme dňa 11.1.2017 obdržali certifikát, ktorý potvrdzuje zavedenie, používanie a udržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2016. Počas auditu, ktorý prebehol na všetkých pobočkách našej spoločnosti boli detailne preskúmané všetky zásadné procesy firmy. Audit preukázal, že spoločnosť Gumex má dlhodobo zavedený a používaný systém manažmentu kvality, tento systém je na veľmi dobrej úrovni a spoločnosť ho udržiava a neustále rozvíja.

Náš záväzok je pokračovať v udržiavaní systému, jeho overovanie pravidelnými internými aj dozorovými audity a neustálom zlepšovaní všetkých procesov.

Plné znenie príslušných dokumentov si môžete stiahnuť v pdf:


Certifikát ISO 9001