Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Ako udržiavať a čistiť dlaždice Fortelock

Pokiaľ máte k dispozícii rotačný čistič-vysúšač, používajte ho. Používajte čistú vodu a pH-neutrálny čistiaci prostriedok v slabom roztoku. K zaisteniu lepšej čistiteľnosti, vzhľadu a výdrže podlahoviny odporúčame použiť ochranné vrstvy od firmy Dr.Schutz.

Preventívne opatrenia

 • Podstatné množstvo veškerých nanosených nečistôt môže byť minimalizované použitím čistiacich rohoží pred vchodom a čistiacich zón vo vstupných častiach objektu.
 • Tieto čistiace zóny by mali mať v objekte veľkosť na minimálne 2 – 3 kroky a je nutné ich zaradiť do systému bežného denného čistenia.
 • V prípade potreby maximálneho koeficientu trenia je možné na podlahu aplikovať špeciálny protišmykový lak.

Čistenie po ukončení stavebných prác a intervalové čistenie

 • Nanovo položená krytina musí byť pred používaním dôkladne vyčistená, aby boli odstránené všetky zbytky výrobných a montážnych nečistôt.
 • Na čistenie použite Dr.Schutz CC-Základný čistiaci prípravok R zriedený s vodou v pomere 1:5 až 1:10.
 • Pri nepatrnom znečistení je možné túto koncentráciu podľa stupňa znecištenia zvýšiť.
 • Čistiaci roztok nanášajte na podlahu rovnomerne a po asi 10 minútach pôsobenia celú plochu vydrhnete jednokotúčovým rotačným strojom s kartáčom.
 • Rozpustené nečistoty odsajte vysávačom na vodu.
 • Celú plochu dôkladne zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstránenia všetkých zbytkov čistiaceho roztoku.
 • Pri čistení zamedzte tvoreniu príliš veľkého množstva stojacej vody na povrchu.
 • Pri odolných nečistotách a ostatných usadeninách je vhodné toto čistenie prevádzať aj v priebehu užívania.
 • V závislosti na stupni zaťaženia priestoru a na spôsobe prevádzania bežného čistenia je nutné tento krok prevádzať v objektoch každých 6 - 12 mesiacov.

Bežné čistenie a ošetrovanie

Odstránenie prachu:

 • Odstránenie voľne ležiaceho prachu a nečistôt prevádzajte vlhkým stieraním alebo sprejovým čistením s vhodným mopom.
 • Olej a pod. zotrite, čo najskôr.

Manuálne alebo strojové mokré čistenie:

 • Pre odstránenie prilnutých nečistôt používajte CC-R 1000 čistiaci prípravok zriedený v pomere 1:200 s vodou a plochu vytrite ručne alebo čistiacim automatom.
 • Pri zvýšenom znečistení mastnotami alebo olejom a pri šmuhách od transportného vozíka (napr. v skladoch, priemyselných halách, dielňach) je nutné prevádzať čistenie strojovo za pomoci CC-Aktívneho čistiaceho prípravku R 280 alebo CC-Základného čistiaceho prípravku R.

Odstraňovanie škvŕn a rýh od gumových podpätkov

 • Odolné škvrny a ryhy od gumových podpätkov odstráňte prípravkom CC-Elatex pomocou hanričky.
 • Na záver miesto umyte čistou vodou. Vzhľadom k tomu, že tento produkt rozpúšťa aj PU a iné ochranné vrstvy, je nutné previesť sanáciu vyčisteného miesta ošetrovacím produktom, ktorým bola ochranná vrstva vytvorená.
 • Škvrny odstráňte pokiaľ možno neodkladne lebo niektoré druhy škvŕn môžu pri zostarnutí migrovať do povrchu a ich úplné odstránenie je potom obtiažne alebo nemožné.

Odkazy súvisiace s dlaždicami Fortelock