Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Ako správne používať sekundové lepidlá

Kyanoakrylátové sekundové lepidlá sú určené pre lepenie malých a stredných plôch. Spoj vytvorený pomocou týchto lepidiel je veľmi pevný a spoľahlivý. Je ale potrebné vybrať vhodný typ lepidla podľa druhu lepených materiálov a dodržať základné postupy a odporúčania.

Základné podmienky pri lepení sekundovým lepidlom

1) Teplota, pri ktorej lepidlo nanášate

 • Ideálna teplota je 20 až 25°C.
 • Pokiaľ ste v chladnej dieľni, v teréne, trvá vytvrdnutie dlhšie.

2) Vzdušná vlhkosť

 • Ideálna je vzdušná vlhkosť 60 - 70%.
 • Pokiaľ je v okolitom prostredí suchý vzduch, počítajte s dlhšou dobou tvrdnutia.

3) Spájajte aktívne materiály

 • Z plastov sa jedná o polárne plasty – ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktívneho materiálu (silikón, PE, PP, teflón) použite aktivátor (PRIMER).
  PRIMER mení povrchové napätie materiálov pred nanesením sekundového lepidla.
  Aktivátor natrite na obe spájané plochy a nechajte odpariť.
  Po dobu 24 hodín od nanesenia PRIMERU môžete spoje lepiť sekundovým lepidlom

4) Vyberte vhodnú viskozitu

 • Ideálny povrch pre lepenie je rovný povrch.
 • Na porézne alebo nerovné povrchy odporúčame lepidlá s vyššou viskozitou.

 Sekundové lepidlá na e-shope


Odporúčaný pracovný postup

 • Povrch lepených dielov musí byť zbavený mechanických nečistôt, suchý a odmastnený.
 • Pri lepení postupujte po menšich častiach (maximálne cca 20 cm).
 • Lepidlo sa nanáša len na jednu lepenú stranu.
 • Priložte druhú stranu na polepenú plochu a postupne lepené plochy pritláčajte k sebe.
 • Lepené plochy k sebe pevne pritláčajte po dobu 20 až 30 sekúnd.
  Pri gélovom type lepidla nechajte spoj zaťažený až 2 minúty.
 • Plné zaťaženie lepeného spoja sa odporúča až po 24 hodinách.

A ako je to s viskozitou?

 • Viskozita udává hodnotu vnútorného trenia v kvapaline.
 • Čím viac je kvapalina viskóznejšia, tým obtiažnejšie tečie.
 • Viskozita sa pohybuje
  od 9 mPa*s (veľmi riedke lepidlo na kovy)
  až do 3000 mPa*s (nesteká, nevsiakne do materiálu).

Odkazy súvisiace s využitím sekundového lepidla