Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Ako spojiť elevátorový pás

Jednou z možností spojenia elevátorového dopravníkového pásu je použitie spojok ELEVATOR.

AKO NA TO?

  • Elevátorový dopravníkový pás skrátite na požadovanú dĺžku. 
  • Konce pásu priložíte k sebe. 
  • Diery do elevátorového pásu vyvŕtate pomocou prípravku. Podľa veľkosti spojok
    ELEVATOR zvolte prípravok s obj. č. 0850200, 0850201, 0850202.
  • Tento postup zaručuje správne rozstupy dier a následnú súmernosť pásu.
  • Spony ELEVATORU prevlečte vyvŕtanými otvormi v páse.
  • Priložíte proti kus a stiahnete špeciálnym uťahovákom (2291010).
  • Po dotiahnutí skrutiek skrátite zalomením pomocnou uťahováku.